Search results

 1. Descriptorhospodářská politika
  Non-descriptor economic policy
  politique économique
  Wirtschaftspolitik
  EKONOMICKÁ POLITIKA
  EKONOMICKÁ VOLBA
  EKONOMICKÝ PŘÍSTUP
  HOSPODÁŘSKÉ ROZHODOVÁNÍ
  METODY ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  ECONOMIC APPROACH
  ECONOMIC CHOICE
  CHOIX ÉCONOMIQUE
  ORIENTATION ÉCONOMIQUE
  GLOBALSTEUERUNG DER WIRTSCHAFT
  WIRTSCHAFTLICHE ZIELVORSTELLUNGEN
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ENTSCHEIDUNG
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE LEITLINIEN
  Narrower term hospodářské sbližování
  deflace
  deregulace
  alokace zdrojů
  ekonomická integrace
  krátkodobá hospodářská politika
  politika úsporných opatření
  intervenční politika
  rozvojová politika
  příjmová politika
  strukturální politika
  protekcionismus
  ekonomická konverze
  oživení hospodářství
  hospodářský liberalismus
  Broader term 1606 hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (30) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (3) - Důvodové zprávy k zákonům
  (3) - Encyklopedie
  (17) - Eseje
  (2) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (19) - Kolektivní monografie
  (194) - Monografie
  (19) - Odborné zprávy
  (23) - Příručky
  (14) - Projevy
  (13) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (87) - Sborníky
  (6) - Separáty
  (7) - Skripta
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (139) - Studie
  (27) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (13) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (7) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (3) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (5) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Plány
  (3) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (3) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorhospodářská spolupráce
  Non-descriptor economic cooperation
  coopération économique
  wirtschaftliche Zusammenarbeit
  EKONOMICKÁ KOOPERACE
  EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCE
  HOSPODÁŘSKÁ KOOPERACE
  HOSPODÁŘSKÁ SOUČINNOST
  Broader term politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (41) - Monografie
  (7) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (21) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (33) - Studie
  (5) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (3) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (3) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptormezinárodní dohoda
  Non-descriptor international agreement
  accord international
  internationales Abkommen
  MEZINÁRODNÍ SMLOUVA
  MEZIVLÁDNÍ DOHODA
  PAKT
  GLOBAL AGREEMENT
  INTER-GOVERNMENTAL AGREEMENT
  INTERNATIONAL TREATY
  ACCORD INTERGOUVERNEMENTAL
  ACCORD MONDIAL
  TRAITÉ INTERNATIONAL
  INTERNATIONALER VERTRAG
  WELTWEITES ABKOMMEN
  ZWISCHENSTAATLICHES ABKOMMEN
  Narrower term rámcová dohoda
  asociační dohoda
  dohoda o spolupráci
  protokol o dohodě
  ratifikace dohody
  hospodářská dohoda
  dvoustranná dohoda
  mnohostranná dohoda
  mezinárodní jednání
  podpis dohody
  přistoupení k dohodě
  náhrada za dohodu
  vypovědění smlouvy
  obnovení dohody
  revize dohody
  ochranná podmínka
  Broader term 0806 mezinárodní politika
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (26) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Almanachy
  (2) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (10) - Deklarace
  (7) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (9) - Komentované zákony
  (7) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (11) - Kolektivní monografie
  (86) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (17) - Příručky
  (15) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (5) - Rejstříky
  (35) - Ročenky - monografie
  (12) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (38) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (35) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Sbírky zákonů
  (5) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (5) - Konferenční materiály
  (6) - Ročenky
  (1) - Mapy
  (3) - Charty
  (75) - Mezinárodní dohody
  (2) - Ústavy
  (29) - Smlouvy
  (1) - Výzkumné zprávy
  (36) - Parlamentní materiály
  (80) - Soubor dokumentů
  (1) - Usnesení
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading