Search results

 1. Descriptorhistorie starověku
  Non-descriptor ancient history
  histoire ancienne
  Geschichte des klassischen Altertums
  ANCIENT ERA
  HISTOIRE DE L'ANTIQUITÉ
  ALTERTUMSGESCHICHTE
  Broader term historie
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (2) - Literatura faktu
  (9) - Monografie
  (1) - Přednášky
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorhistorie středověku
  Non-descriptor medieval history
  histoire médiévale
  Geschichte des Mittelalters
  MEDIAVELISTIKA
  MIDDLE AGES
  MOYEN ÂGE
  MITTLERE GESCHICHTE
  Broader term historie
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (17) - Monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorhumanitní vědy
  Non-descriptor social sciences
  sciences sociales
  Sozialwissenschaften
  DUCHOVĚDY
  SOCIÁLNÍ VĚDY
  SPOLEČENSKÉ VĚDY
  HUMANITIES
  SCIENCES HUMAINES
  GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
  KULTURWISSENSCHAFTEN
  Narrower term etnologie
  historie
  jazykověda
  filozofie
  archeologie
  správní věda
  ekonomie
  politologie
  sociologie
  Broader term 3611 humanitní vědy
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (1) - Beletrie
  (5) - Bibliografie
  (7) - Biografie
  (12) - Encyklopedie
  (4) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (4) - Kolektivní monografie
  (66) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (5) - Přednášky
  (2) - Rozhovory
  (45) - Sborníky
  (5) - Souborné dílo
  (1) - Skripta
  (3) - Seznamy
  (17) - Slovníky naučné speciální
  (44) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (7) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (7) - Výbor z díla
  (1) - Sebrané spisy
  (1) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptornovější historie
  Non-descriptor modern history
  histoire moderne
  Geschichte der Neuzeit
  MODERN ERA
  ÂGE MODERNE
  ÉPOQUE MODERNE
  NEUZEITLICHE EPOCHE
  Broader term historie
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Bibliografie
  (1) - Literatura faktu
  (7) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (8) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorprehistorie
  Non-descriptor prehistory
  préhistoire
  Vorgeschichte
  PRÉ-HISTOIRE
  Broader term historie
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorsoudobá historie
  Non-descriptor contemporary history
  histoire contemporaine
  Geschichte der Gegenwart
  HISTORIE SOUČASNOSTI
  SOUČASNÁ HISTORIE
  CONTEMPORARY ERA
  ÂGE CONTEMPORAIN
  ÉPOQUE CONTEMPORAINE
  GEGENWÄRTIGE EPOCHE
  GEGENWARTSGESCHICHTE
  Broader term historie
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Antologie
  (1) - Almanachy
  (1) - Atlasy
  (1) - Beletrie
  (11) - Biografie
  (4) - Eseje
  (1) - Fejetony
  (2) - Korespondence
  (23) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (43) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (4) - Příručky
  (3) - Ročenky - monografie
  (3) - Rozhovory
  (34) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (25) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (2) - Katalogy
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorsvětová historie
  Non-descriptor world history
  histoire universelle
  Weltgeschichte
  DĚJINY SVĚTA
  HISTORIE SVĚTA
  SVĚTOVÉ DĚJINY
  Broader term historie
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Biografie
  (1) - Citáty
  (2) - E-kniha
  (10) - Encyklopedie
  (4) - Eseje
  (2) - Literatura faktu
  (6) - Kolektivní monografie
  (43) - Monografie
  (2) - Rejstříky
  (1) - Rozhovory
  (1) - Sborníky
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Studie
  (8) - Učebnice
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading