Search results

 1. Descriptorfinanční spolupráce
  Non-descriptor financial cooperation
  coopération financière
  finanzielle Zusammenarbeit
  FINANČNÍ KOOPERACE
  Broader term politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (1) - Skripta
  (1) - Studie
  (1) - Zákoníky
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorpolitika pomoci
  Non-descriptor aid policy
  politique d'aide
  Beihilfepolitik
  Narrower term finanční sbírka
  pomoc do zahraničí
  potravinová pomoc
  dvoustranná pomoc
  naléhavá pomoc
  hospodářská pomoc
  naturální pomoc
  finanční pomoc
  mnohostranná pomoc
  soukromá pomoc
  zdravotní pomoc
  pomoc ve vzdělání
  režim pomoci
  rozvojová pomoc
  Evropský rozvojový fond
  zdroj pomoci
  náhradní služba v rozvojové zemi
  Broader term 0811 politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (21) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Diplomová práce
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorrozvojová banka
  Non-descriptor development bank
  banque de développement
  Entwicklungsbank
  REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ BANKA
  REGIONAL DEVELOPMENT BANK
  BANQUE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
  REGIONALE ENTWICKLUNGSBANK
  Narrower term Africká rozvojová banka
  Meziamerická rozvojová banka
  Evropská banka pro obnovu a rozvoj
  Asijská rozvojová banka
  Středoamerická banka ekonomické integrace
  Karibská rozvojová banka
  Broader term banka
  Micro ThesaurusMT 2416 úvěrové a finanční instituce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorúvěr malého rozsahu
  Non-descriptor microloan
  microcrédit
  Mikrokredit
  MIKROPŮJČKA
  MIKROÚVĚR
  Broader term úvěr
  Micro ThesaurusMT 2416 úvěrové a finanční instituce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading