Search results

 1. DescriptorEvropská politická spolupráce
  Non-descriptor European political cooperation
  coopération politique européenne
  Europäische Politische Zusammenarbeit
  EPC
  CPE
  Narrower term Společná zahraniční a bezpečnostní politika
  Broader term mezistátní spolupráce
  Micro ThesaurusMT 1016 struktura Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (5) - Monografie
  (2) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (7) - Studie
  (1) - Učebnice
  (3) - Mezinárodní dohody
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorinstituce Evropské unie
  Non-descriptor EU institution
  institution de l'Union européenne
  Gemeinschaftsorgan
  INSTITUCE EU
  INSTITUCE SPOLEČENSTVÍ
  ORGÁN ES
  ORGÁN EU
  ORGÁN EVROPSKÉ UNIE
  ORGÁN SPOLEČENSTVÍ
  COMMUNITY INSTITUTION
  EUROPEAN UNION INSTITUTION
  INSTITUTION COMMUNAUTAIRE
  INSTITUTION DE L'UNION
  VERFASSUNGSORGAN DER GEMEINSCHAFT
  Narrower term Rada Evropské unie
  Evropská rada
  Soudní dvůr ES
  Účetní dvůr ES
  Evropský parlament
  komise ES
  Broader term 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Micro ThesaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Adresáře
  (3) - Encyklopedie
  (3) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (12) - Příručky
  (5) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (8) - Studie
  (15) - Učebnice
  (4) - Smlouvy
  (4) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorvrcholná schůzka
  Non-descriptor summit meeting
  réunion au sommet
  Gipfeltreffen
  KONFERENCE HLAV STÁTŮ
  SETKÁNÍ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI
  SUMMIT
  VRCHOLNÁ KONFERENCE
  VRCHOLNÉ SETKÁNÍ
  CONFERENCE OF HEADS OF STATE
  SUMMIT
  SUMMIT CONFERENCE
  CONFÉRENCE AU SOMMET
  CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT
  SOMMET
  GIPFEL
  GIPFELKONFERENZ
  Broader term mezinárodní schůzka
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (6) - Monografie
  (1) - Projevy
  (3) - Sborníky
  (2) - Studie
  (5) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading