Search results

 1. Descriptor6606 energetická politika
  Non-descriptor energy policy
  politique énergétique
  Energiepolitik
  Narrower term energetická politika
  energetický průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptoragroenergie
  Non-descriptor agro-energy
  agroénergie
  Agro-Energie
  AGROENERGETICKÝ POSTUP
  AGROENERGETICKÝ SYSTÉM
  ENERGIE ZEMĚDĚLSKÉHO ODPADU
  AGRO-ENERGY SYSTEM
  AGRO-ÉNERGIE
  FILIèRE AGROÉNERGÉTIQUE
  ANLAGE ZUR ERZEUGUNG VON AGRO-ENERGIE
  Broader term energetická politika
  Micro ThesaurusMT 6606 energetická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptoralternativní energie
  Non-descriptor soft energy
  énergie douce
  sanfte Energie
  MĚKKÁ ENERGIE
  ALTERNATIVE ENERGY
  ALTERNATIVE ENERGY SOURCE
  NEW ENERGY
  SUBSTITUTE ENERGY
  ÉNERGIE ALTERNATIVE
  ÉNERGIE DE REMPLACEMENT
  ÉNERGIE DE SUBSTITUTION
  ÉNERGIE NOUVELLE
  SOURCE D'ÉNERGIE ALTERNATIVE
  ALTERNATIVE ENERGIE
  ALTERNATIVE ENERGIEQUELLE
  ERSATZENERGIE
  NEUE ENERGIEQUELLE
  SUBSTITUTIONSENERGIE
  WEICHE ENERGIE
  Narrower term energie vln
  větrná energie
  geotermální energie
  vodní energie
  slapová energie
  obnovitelná energie
  solární energie
  tepelná energie
  bioenergie
  bioplyn
  Broader term 6626 alternativní energie
  Micro ThesaurusMT 6626 alternativní energie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (17) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptordistribuce energie
  Non-descriptor energy distribution
  distribution d'énergie
  Energieverteilung
  Broader term energetická politika
  Micro ThesaurusMT 6606 energetická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  (6) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorenergetická bilance
  Non-descriptor energy audit
  bilan énergétique
  Energiebilanz
  ENERGETICKÁ SITUACE
  ENERGETICKÁ STATISTIKA
  ENERGETICKÝ AUDIT
  ENERGY SITUATION
  ENERGY STATISTICS
  SITUATION ÉNERGÉTIQUE
  STATISTIQUE ÉNERGÉTIQUE
  ENERGIELAGE
  ENERGIESTATISTIK
  LAGE AUF DEM ENERGIESEKTOR
  Narrower term spotřeba energie
  potřeba energie
  dosažitelné zdroje energie
  energetická nabídka
  zásobování energií
  cena energie
  výroba energie
  využití energie
  výkonnost energetiky
  Broader term energetická politika
  Micro ThesaurusMT 6606 energetická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (10) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (4) - Studie
  (14) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorenergetická diverzifikace
  Non-descriptor energy diversification
  diversification énergétique
  Diversifizierung der Energieversorgung
  DIVERZIFIKACE ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU
  DIVERZIFIKACE ENERGETICKÝCH ZDROJŮ
  DIVERZIFIKACE ZDROJŮ ENERGIE
  Broader term energetická politika
  Micro ThesaurusMT 6606 energetická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorenergetická krize
  Non-descriptor energy crisis
  crise de l'énergie
  Energiekrise
  POWER CRISIS
  CHOC ÉNERGÉTIQUE
  CRISE ÉNERGÉTIQUE
  ENERGIESCHOCK
  Broader term energetická politika
  Micro ThesaurusMT 6606 energetická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorenergetická lokalita
  Non-descriptor energy site
  localisation de l'énergie
  Energiestandort
  GEOGRAFICKÉ ZDROJE ENERGIE
  GEOGRAPHICAL SOURCE OF ENERGY
  SOURCE GÉOGRAPHIQUE DE L'ÉNERGIE
  VORKOMMEN AN ENERGIETRÄGERN
  Broader term energetická politika
  Micro ThesaurusMT 6606 energetická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorenergetická rozvodná síť
  Non-descriptor energy grid
  réseau énergétique
  Energienetz
  ENERGETICKÁ SÍŤ
  ENERGY NETWORK
  Broader term energetická politika
  Micro ThesaurusMT 6606 energetická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorenergetická technologie
  Non-descriptor energy technology
  technologie énergétique
  Energietechnologie
  ENERGETICKÁ TECHNIKA
  TECHNIQUE ÉNERGÉTIQUE
  ENERGIETECHNIK
  Narrower term palivový článek
  Broader term energetický průmysl
  Micro ThesaurusMT 6606 energetická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  subject heading

  subject heading