Search results

 1. Descriptorvýrobní kapacita
  Non-descriptor production capacity
  capacité de production
  Produktionskapazität
  NADMĚRNÁ VÝROBNÍ KAPACITA
  VÝROBNÍ POTENCIÁL
  EXCESS PRODUCTION CAPACITY
  PRODUCTION POTENTIAL
  POTENTIEL DE PRODUCTION
  SURCAPACITÉ DE PRODUCTION
  PRODUKTIONSMÖGLICHKEITEN
  PRODUKTIONSPOTENZIAL
  ÜBERKAPAZITÄT
  Narrower term ekonomika měřítka
  deficitní výroba
  výrobní přebytek
  nadvýroba
  Broader term výrobní politika
  Micro ThesaurusMT 6406 výroba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Přednášky
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorvýrobní náklady
  Non-descriptor production cost
  coût de production
  Produktionskosten
  ERZEUGUNGSKOSTEN
  FERTIGUNGSKOSTEN
  HERSTELLUNGSKOSTEN
  Broader term kalkulace
  Micro ThesaurusMT 4026 účetnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Přednášky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading