Search results

 1. Descriptorcelní unie
  Non-descriptor customs union
  union douanière
  Zollunion
  Broader term celní politika
  Micro ThesaurusMT 2011 celní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (5) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (2) - Zákony
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorevropská integrace
  Non-descriptor European integration
  intégration européenne
  Europäische Integration
  EVROPSKÁ KONVERGENCE
  EVROPSKÉ SBLIŽOVÁNÍ
  SJEDNOCENÍ EVROPY
  EUROPEAN UNIFICATION
  CONVERGENCE EUROPÉENNE
  EUROPÄISCHE KONVERGENZ
  Narrower term evropské hnutí
  dějiny evropského integračního procesu
  hnutí proti rozšiřování Evropy
  šíření evropské myšlenky
  Broader term evropská spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (2) - Deklarace
  (1) - Encyklopedie
  (10) - Eseje
  (2) - Komentované zákony
  (2) - Memoáry
  (18) - Kolektivní monografie
  (101) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (21) - Příručky
  (4) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (3) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (118) - Sborníky
  (3) - Separáty
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (92) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (39) - Učebnice
  (9) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (8) - Konferenční materiály
  (4) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  (5) - CD-ROM
  (1) - jdd
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorglobalizace
  Non-descriptor globalisation
  mondialisation
  Globalisierung
  EKONOMICKÁ GLOBALIZACE
  GLOBALIZACE EKONOMIKY
  GLOBALIZACE SVĚTOVÉ EKONOMIKY
  INTERNACIONALIZACE EKONOMIKY
  GLOBALISATION OF ECONOMIC ACTIVITY
  GLOBALISATION OF THE ECONOMY
  GLOBALIZATION
  INTERNATIONALISATION OF ECONOMIC ACTIVITY
  GLOBALISATION DE L'ÉCONOMIE
  INTERNATIONALISATION DE L'ÉCONOMIE
  MONDIALISATION ÉCONOMIQUE
  GLOBALISIERUNG DER WIRTSCHAFT
  INTERNATIONALISIERUNG DER WIRTSCHAFT
  Broader term ekonomická integrace
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (23) - Eseje
  (1) - Memoáry
  (15) - Kolektivní monografie
  (67) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (6) - Rozhovory
  (28) - Sborníky
  (48) - Studie
  (12) - Učebnice
  (10) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorhospodářská politika
  Non-descriptor economic policy
  politique économique
  Wirtschaftspolitik
  EKONOMICKÁ POLITIKA
  EKONOMICKÁ VOLBA
  EKONOMICKÝ PŘÍSTUP
  HOSPODÁŘSKÉ ROZHODOVÁNÍ
  METODY ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  ECONOMIC APPROACH
  ECONOMIC CHOICE
  CHOIX ÉCONOMIQUE
  ORIENTATION ÉCONOMIQUE
  GLOBALSTEUERUNG DER WIRTSCHAFT
  WIRTSCHAFTLICHE ZIELVORSTELLUNGEN
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ENTSCHEIDUNG
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE LEITLINIEN
  Narrower term hospodářské sbližování
  deflace
  deregulace
  alokace zdrojů
  ekonomická integrace
  krátkodobá hospodářská politika
  politika úsporných opatření
  intervenční politika
  rozvojová politika
  příjmová politika
  strukturální politika
  protekcionismus
  ekonomická konverze
  oživení hospodářství
  hospodářský liberalismus
  Broader term 1606 hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (30) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (3) - Důvodové zprávy k zákonům
  (3) - Encyklopedie
  (17) - Eseje
  (2) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (19) - Kolektivní monografie
  (194) - Monografie
  (19) - Odborné zprávy
  (23) - Příručky
  (14) - Projevy
  (13) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (87) - Sborníky
  (6) - Separáty
  (7) - Skripta
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (139) - Studie
  (27) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (13) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (7) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (3) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (5) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Plány
  (3) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (3) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorhospodářská spolupráce
  Non-descriptor economic cooperation
  coopération économique
  wirtschaftliche Zusammenarbeit
  EKONOMICKÁ KOOPERACE
  EKONOMICKÁ SPOLUPRÁCE
  HOSPODÁŘSKÁ KOOPERACE
  HOSPODÁŘSKÁ SOUČINNOST
  Broader term politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (41) - Monografie
  (7) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Přednášky
  (21) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (33) - Studie
  (5) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (3) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (3) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorhospodářská unie
  Non-descriptor economic union
  union économique
  Wirtschaftsunion
  Broader term hospodářský systém
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (4) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (5) - Studie
  (1) - Mezinárodní dohody
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorintegrovaný rozvoj
  Non-descriptor integrated development
  développement intégré
  integrierte Entwicklung
  Broader term hospodářský rozvoj
  Micro ThesaurusMT 1611 ekonomický růst
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (4) - Sborníky
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorměnová integrace
  Non-descriptor monetary integration
  intégration monétaire
  Währungsintegration
  Broader term měnové relace
  Micro ThesaurusMT 2406 měnové relace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (10) - Monografie
  (4) - Sborníky
  (13) - Studie
  (6) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptoroblast volného obchodu
  Non-descriptor free-trade area
  zone de libre-échange
  Freihandelszone
  Broader term celní politika
  Micro ThesaurusMT 2011 celní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Studie
  (1) - Zákoníky
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorprůmyslová integrace
  Non-descriptor industrial integration
  intégration industrielle
  industrielle Integration
  INTEGRACE PRŮMYSLU
  COMPLÉMENTARITÉ DES INDUSTRIES
  Broader term ekonomická integrace
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading