Search results

 1. Descriptor1631 ekonomická analýza
  Non-descriptor economic analysis
  analyse économique
  Wirtschaftsanalyse
  Narrower term ekonomická analýza
  ekonomická prognóza
  statistika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptoranalýza dopadu
  Non-descriptor impact study
  étude d'impact
  Wirkungsstudie
  STUDIE DOPADU
  STUDIE VLIVU
  ZJIŠŤOVÁNÍ ÚČINNOSTI
  WIRKSAMKEITSUNTERSUCHUNG
  Broader term ekonomická analýza
  Micro ThesaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (5) - Sborníky
  (5) - Studie
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptoranalýza nákladů
  Non-descriptor cost analysis
  analyse des coûts
  Kostenanalyse
  NÁKLADOVÁ ANALÝZA
  Narrower term analýza nákladů a výnosů
  analýza efektivnosti nákladů
  Broader term manažerské účetnictví
  Micro ThesaurusMT 4026 účetnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Studie
  (2) - Statistiky
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorbenchmarking
  Non-descriptor benchmarking
  étalonnage des performances
  Benchmarking
  SROVNÁVÁNÍ VÝKONNOSTI
  TESTOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI
  PERFORMANCE RATING
  BENCHMARKING
  COMPARAISON DES PERFORMANCES
  ÉTALONNAGE COMPÉTITIF
  ÉTALONNAGE CONCURRENTIEL
  LEISTUNGSVERGLEICH
  REFERENZLEISTUNG
  Broader term technologie
  Micro ThesaurusMT 6411 technologie a technické předpisy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Sborníky
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorbilanční analýza
  Non-descriptor balance-sheet analysis
  analyse des bilans
  Bilanzanalyse
  Broader term finanční řízení
  Micro ThesaurusMT 4021 management
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorekonometrie
  Non-descriptor econometrics
  économétrie
  Ökonometrie
  Narrower term ekonomický model
  Broader term ekonomická analýza
  Micro ThesaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorekonomická hodnota
  Non-descriptor economic value
  valeur économique
  wirtschaftlicher Wert
  ÖKONOMISCHER WERT
  Broader term ekonomická analýza
  Micro ThesaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorekonomický přehled
  Non-descriptor economic survey
  enquête économique
  wirtschaftsstatistische Erhebung
  KONJUNKTURÁLNÍ PŘEHLED
  PŘEHLED HOSPODÁŘSKÉ SITUACE
  SURVEY OF THE ECONOMIC SITUATION
  ENQUêTE DE CONJONCTURE
  KONJUNKTURTEST
  KONJUNKTURUMFRAGE
  WIRTSCHAFTLICHE UNTERSUCHUNG
  Broader term ekonomická analýza
  Micro ThesaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Adresáře
  (2) - Encyklopedie
  (3) - Monografie
  (8) - Příručky
  (27) - Ročenky - monografie
  (3) - Studie
  (11) - Statistiky
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorfinanční analýza
  Non-descriptor financial analysis
  analyse financière
  Finanzanalyse
  Broader term finanční řízení
  Micro ThesaurusMT 4021 management
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (3) - Příručky
  (3) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading