Search results

 1. Descriptor4011 třídění podniků
  Non-descriptor business classification
  type d'entreprise
  Unternehmensarten
  Narrower term velikost podniku
  druh podniku
  obor podnikání
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorevropský podnik
  Non-descriptor European undertaking
  entreprise européenne
  europäisches Unternehmen
  PODNIK V RÁMCI EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
  COMMUNITY UNDERTAKING
  UNTERNEHMEN INNERHALB DER GEMEINSCHAFT
  Broader term druh podniku
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptormikroekonomie
  Non-descriptor microeconomics
  microéconomie
  Mikroökonomie
  MIKROEKONOMIKA
  MICRO-ECONOMICS
  MICRO-ÉCONOMIE
  MIKROÖKONOMIK
  Broader term ekonomická analýza
  Micro ThesaurusMT 1631 ekonomická analýza
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (5) - Studie
  (13) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptornadnárodní společnost
  Non-descriptor multinational enterprise
  entreprise multinationale
  multinationales Unternehmen
  MEZINÁRODNÍ PODNIK
  MNOHONÁRODNÍ SPOLEČNOST
  MULTINACIONÁLNÍ KORPORACE
  NADNÁRODNÍ FIRMA
  NADNÁRODNÍ KORPORACE
  MULTINATIONAL
  MULTINATIONAL COMPANY
  MULTINATIONAL CORPORATION
  MULTINATIONALE
  SOCIÉTÉ MULTINATIONALE
  MULTI
  MULTINATIONALE GESELLSCHAFT
  Broader term druh podniku
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (6) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - arp
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (3) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptororganizace
  Non-descriptor organisation
  société
  Gesellschaft
  PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLEČNOSTI
  PRÁVNÍ STATUT SPOLEČNOSTI
  LEGAL STATUS OF AN UNDERTAKING
  ORGANIZATION
  FORME JURIDIQUE DE SOCIÉTÉ
  STATUT JURIDIQUE DE SOCIÉTÉ
  GESELLSCHAFTSSATZUNG
  RECHTSFORM EINER GESELLSCHAFT
  Narrower term družstvo
  veřejně prospěšná služba
  ekonomické zájmové sdružení
  obecně prospěšný podnik
  konsorcium
  občanskoprávní sdružení
  komerční firma
  společnost se smíšeným vlastnictvím
  tiché společenství
  evropská společnost
  nezisková organizace
  Broader term 4016 právní forma organizací
  Micro ThesaurusMT 4016 právní forma organizací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (17) - Subject terms file
  Bibl.records (32) - Adresáře
  (1) - Biografie
  (1) - Komentované zákony
  (24) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (12) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (6) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (2) - Seznamy
  (4) - Studie
  (4) - Učebnice
  (2) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (1) - Charty
  (1) - Organizační řády
  (3) - isn
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpodnik jednotlivce
  Non-descriptor sole proprietorship
  entreprise individuelle
  Einzelunternehmen
  JEDINÝ VLASTNÍK
  ONE-MAN BUSINESS
  EINZELFIRMA
  Broader term druh podniku
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (13) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpodniková politika
  Non-descriptor business policy
  politique de l'entreprise
  Unternehmenspolitik
  BETRIEBSPOLITIK
  Narrower term konkurenceschopnost
  mezipodniková spolupráce
  vedení společnosti
  správa podniku
  umístění podniku
  modernizace podniku
  přemístění podniku
  budování podniku
  social labelling
  sociální odpovědnost podniků
  podniková kultura
  přesun průmyslu do zahraničí
  Broader term 4006 organizace podniku
  Micro ThesaurusMT 4006 organizace podniku
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (22) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Adresáře
  (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (13) - Příručky
  (1) - Projevy
  (4) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (10) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorpodnikové vedení
  Non-descriptor business management
  gestion d'entreprise
  Unternehmensführung
  BUSINESS MANAGEMENT
  PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ
  ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI
  COMPANY ADMINISTRATION
  ORGANISATION D'ENTREPRISE
  BETRIEBSORGANISATION
  Broader term management
  Micro ThesaurusMT 4021 management
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Komentované zákony
  (7) - Kolektivní monografie
  (26) - Monografie
  (13) - Příručky
  (1) - Projevy
  (4) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (6) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (3) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorprávní subjektivita
  Non-descriptor legal capacity
  capacité juridique
  Rechts- und Geschäftsfähigkeit
  LEGAL INCAPACITY
  INCAPACITÉ JURIDIQUE
  RECHTS- UND GESCHÄFTSUNFÄHIGKEIT
  Narrower term zletilost
  nezletilost
  způsobilost k právním úkonům
  způsobilost uzavřít smlouvu
  způsobilost k právům
  Broader term právní postavení
  Micro ThesaurusMT 1211 občanské právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (6) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (6) - Studie
  (5) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (4) - Zákoníky
  (9) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorprůmyslová struktura
  Non-descriptor industrial structures
  structure industrielle
  Industriestruktur
  STRUKTURA PRŮMYSLU
  Narrower term průmysl moderní technologie
  zpracovatelský průmysl
  vývozní odvětví průmyslu
  lehký průmysl
  těžký průmysl
  řemeslo
  malá a střední průmyslová odvětví
  Broader term 6806 průmyslová politika a struktura
  Micro ThesaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Encyklopedie
  (7) - Monografie
  (1) - Projevy
  (2) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Studie
  (1) - Zákony
  (2) - Výzkumné zprávy
  (24) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading