Search results

 1. Descriptorobchodování s drogami
  Non-descriptor drug traffic
  trafic de stupéfiants
  Drogenhandel
  ŠÍŘENÍ TOXIKOMANIE
  DRUG TRAFFICKING
  NARCOTICS TRAFFIC
  DEALER
  TRAFIC DE DROGUE
  TRAFIQUANT DE DROGUE
  DEALER
  DROGENHÄNDLER
  DROGENSCHMUGGLER
  RAUSCHGIFTHANDEL
  RAUSCHGIFTHÄNDLER
  RAUSCHGIFTSCHMUGGEL
  Broader term trestný čin
  Micro ThesaurusMT 1216 trestní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (3) - Literatura faktu
  (15) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (17) - Studie
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Výzkumné zprávy
  (30) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptoromamná látka
  Non-descriptor narcotic
  stupéfiant
  Betäubungsmittel
  DROGA
  HALUCINOGEN
  NÁVYKOVÁ LÁTKA
  HALUCINOGENNÍ PROSTŘEDEK
  NARKOTIKUM
  OMAMNÝ PROSTŘEDEK
  OPIÁT
  DROGUE
  HALLUCINOGèNE
  NARCOTIQUE
  DROGE
  HALLUZINOGEN
  NARKOTIKUM
  RAUSCHGIFT
  Broader term psychotropní látka
  Micro ThesaurusMT 2841 zdraví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (2) - Komentované zákony
  (2) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (28) - Monografie
  (8) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (22) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (4) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Plány
  (25) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorpsychotropní látka
  Non-descriptor psychotropic substance
  substance psychotrope
  Psychopharmakon
  ATARKTIKUM
  PSYCHOFARMAKUM
  Narrower term omamná látka
  povzbuzující prostředek
  uklidňující prostředek
  Broader term farmaceutický výrobek
  Micro ThesaurusMT 2841 zdraví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Zákoníky
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorsociální problém
  Non-descriptor social problem
  problème social
  soziales Problem
  SOCIÁLNÍ NEKLID
  SOCIÁLNÍ NEPOKOJ
  SOCIAL UNREST
  MALAISE SOCIAL
  SOZIALES UNBEHAGEN
  Narrower term delikvence
  alkoholismus
  negramotnost
  neklid mládeže
  vyloučení ze společnosti
  prostituce
  trestná činnost
  bezdomovec
  pohlavní zmrzačení
  sebevražda
  kouření
  drogová závislost
  násilí
  mimopracovní úraz
  dopování
  extremismus
  pornografie
  děti ulice
  Broader term 2826 sociální vztahy
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (19) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (6) - Encyklopedie
  (1) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (2) - Literatura faktu
  (7) - Kolektivní monografie
  (35) - Monografie
  (6) - Odborné zprávy
  (16) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (23) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (61) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (11) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (3) - Výbor z díla
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (1) - Statistiky
  (5) - Výzkumné zprávy
  (3) - Plány
  (10) - Výroční zprávy
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptortoxikologie
  Non-descriptor toxicology
  toxicologie
  Toxikologie
  RADIOTOXIKOLOGIE
  RADIOTOXICOLOGY
  RADIOTOXICOLOGIE
  RADIOTOXIKOLOGIE
  Broader term lékařská věda
  Micro ThesaurusMT 2841 zdraví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (7) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading