Search results

 1. Descriptor2006 obchodní politika
  Non-descriptor trade policy
  politique commerciale
  Handelspolitik
  Narrower term obchodní právo
  trh
  veřejná zakázka
  obchodní politika
  společná obchodní politika
  vývozní politika
  dovozní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordovozní cena
  Non-descriptor import price
  prix à l'importation
  Einfuhrpreis
  CENA IMPORTU
  ENTRY PRICE
  PRIX D'ENTRÉE
  IMPORTPREIS
  Broader term tržní cena
  Micro ThesaurusMT 2451 ceny
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptordovozní daň
  Non-descriptor import tax
  taxe à l'importation
  Einfuhrabgabe
  ZDANĚNÍ DOVOZU
  IMPORT SURCHARGE
  SPECIAL CHARGE ON IMPORTS
  TAXATION OF IMPORTS
  IMPOSITION à L'IMPORTATION
  TAXE SPÉCIALE à L'IMPORTATION
  ABGABE BEI DER EINFUHR
  BESONDERE EINFUHRABGABE
  Broader term daň ze spotřeby
  Micro ThesaurusMT 2446 daňová soustava
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptordovozní povolení
  Non-descriptor import licence
  licence d'importation
  Einfuhrlizenz
  DOVOZNÍ CERTIFIKÁT
  DOVOZNÍ LICENCE
  IMPORT AUTHORISATION
  IMPORT CERTIFICATE
  IMPORT PERMIT
  AUTORISATION D'IMPORTATION
  CERTIFICAT D'IMPORTATION
  VISA à L'IMPORTATION
  EINFUHRBESCHEINIGUNG
  EINFUHRGENEHMIGUNG
  Broader term celní doklad
  Micro ThesaurusMT 2011 celní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (3) - Zákony
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptordovozní přirážka
  Non-descriptor import levy
  prélèvement à l'importation
  Abschöpfung bei der Einfuhr
  EINFUHRABSCHÖPFUNG
  Broader term dovozní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptordovozní úvěr
  Non-descriptor import credit
  crédit à l'importation
  Einfuhrkredit
  Broader term dovozní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorkontrola dovozu
  Non-descriptor surveillance concerning imports
  surveillance à l'importation
  Einfuhrüberwachung
  DOHLED NAD DOVOZEM
  KONTROLA IMPORTU
  SLEDOVÁNÍ DOVOZU
  COMMUNITY SURVEILLANCE
  SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE
  GEMEINSCHAFTLICHE ÜBERWACHUNG
  Broader term dovozní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorprotekcionismus
  Non-descriptor protectionism
  protectionnisme
  Protektionismus
  EKONOMICKÝ PROTEKCIONISMUS
  HOSPODÁŘSKÝ PROTEKCIONISMUS
  OCHRANÁŘSTVÍ
  OCHRANNÁ OPATŘENÍ
  TRŽNÍ OMEZENÍ
  KLIENTELISMUS
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Monografie
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorrefundace dovozu
  Non-descriptor import refund
  restitution à l'importation
  Erstattung bei der Einfuhr
  Broader term dovozní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading