Search results

 1. Descriptorbankovní politika
  Non-descriptor banking policy
  politique bancaire
  Bankpolitik
  Broader term bankovnictví
  Micro ThesaurusMT 2416 úvěrové a finanční instituce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (15) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (5) - Studie
  (1) - Zákoníky
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorcenová politika
  Non-descriptor prices policy
  politique des prix
  Preispolitik
  CENOVÝ REŽIM
  CENOVÝ SYSTÉM
  PRICE SYSTEM
  RÉGIME DE PRIX
  PREISSYSTEM
  PREISVORSCHRIFT
  Narrower term řízení cen
  zveřejňování cen
  cenová nerovnost
  dohodnutí cen
  tvorba cen
  indexace cen
  cenový index
  společná cenová politika
  cenová regulace
  cenová podpora
  cenová stabilita
  harmonizace cen
  Broader term 2451 ceny
  Micro ThesaurusMT 2451 ceny
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (4) - Studie
  (2) - Učebnice
  (15) - Zákony
  (3) - Konferenční materiály
  (5) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptordopravní politika
  Non-descriptor transport policy
  politique des transports
  Transportpolitik
  ROZVOJ DOPRAVY
  TRANSPORT DEVELOPMENT
  DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS
  ENTWICKLUNG DES VERKEHRSWESENS
  Narrower term dopravní právo
  dopravní hospodářství
  dopravní infrastruktura
  plánování dopravy
  společná dopravní politika
  dopravní trh
  bezpečnost dopravy
  doprava pod celním dohledem
  tunel pod kanálem La Manche
  komunitární osa
  dopravní statistika
  trvale udržitelná mobilita
  Broader term 4806 dopravní politika
  Micro ThesaurusMT 4806 dopravní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Atlasy
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (24) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorhospodářská politika
  Non-descriptor economic policy
  politique économique
  Wirtschaftspolitik
  EKONOMICKÁ POLITIKA
  EKONOMICKÁ VOLBA
  EKONOMICKÝ PŘÍSTUP
  HOSPODÁŘSKÉ ROZHODOVÁNÍ
  METODY ŘÍZENÍ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
  ECONOMIC APPROACH
  ECONOMIC CHOICE
  CHOIX ÉCONOMIQUE
  ORIENTATION ÉCONOMIQUE
  GLOBALSTEUERUNG DER WIRTSCHAFT
  WIRTSCHAFTLICHE ZIELVORSTELLUNGEN
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE ENTSCHEIDUNG
  WIRTSCHAFTSPOLITISCHE LEITLINIEN
  Narrower term hospodářské sbližování
  deflace
  deregulace
  alokace zdrojů
  ekonomická integrace
  krátkodobá hospodářská politika
  politika úsporných opatření
  intervenční politika
  rozvojová politika
  příjmová politika
  strukturální politika
  protekcionismus
  ekonomická konverze
  oživení hospodářství
  hospodářský liberalismus
  Broader term 1606 hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (30) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (1) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (3) - Důvodové zprávy k zákonům
  (3) - Encyklopedie
  (17) - Eseje
  (2) - Korespondence
  (1) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (19) - Kolektivní monografie
  (194) - Monografie
  (19) - Odborné zprávy
  (23) - Příručky
  (14) - Projevy
  (13) - Přednášky
  (2) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (87) - Sborníky
  (6) - Separáty
  (7) - Skripta
  (8) - Slovníky naučné speciální
  (139) - Studie
  (27) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (13) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (7) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (3) - Statistiky
  (1) - Mezinárodní dohody
  (5) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (3) - Plány
  (3) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (3) - Usnesení
  (1) - Vládní materiály
  (4) - Výroční zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorliberalizace trhu
  Non-descriptor liberalisation of the market
  libéralisation du marché
  Liberalisierung des Marktes
  LIBERALIZATION OF THE MARKET
  Broader term obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Studie
  subject heading

  subject heading