Search results

 1. TitleZákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb : komentár / Jozef Záhora, Ivan Šimovček
  Author Záhora, Jozef, 1968- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope342 stran ; 22 cm
  Document kindComment Laws
  Call numberLocationInfo
  F 86369PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

  book

 2. TitleEfektivita sankcionování mladistvých / Filip Ščerba, Bronislava Coufalová
  Author Ščerba, Filip (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope318 stran : ilustrace ; 21 cm
  URL Efektivita sankcionování mladistvých (obsah)
  Document kindAMK
  Call numberLocationInfo
  F 85875PSS - Poslanecká sněmovna
  Efektivita sankcionování mladistvých

  book

 3. TitleTrestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie 2013, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : novelizovaný trestní zákoník a trestní řád k 1.7.2016 : redakční uzávěrka 8.8.2016
  PublicationOstrava : Sagit, [2016]
  Scope447 stran ; 23 cm
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 86015PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86015PSS - Poslanecká sněmovna
  Trestní předpisy

  book

 4. TitleTrestní právo hmotné / Pavel Šámal, Oto Novotný, Tomáš Gřivna, Jiří Herczeg, Marie Vanduchová, Rudolf Vokoun a kolektiv
  Author Šámal, Pavel, 1953- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope1050 stran ; 22 cm
  URL Trestní právo hmotné (obsah)
  Document kindTextbooks
  Call numberLocationInfo
  F 86284PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 18.11.2020)
  F 86284PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 07.05.2020)
  F 86284PSS - Poslanecká sněmovna
  Trestní právo hmotné

  book

 5. TitleTeoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí. IV., Sankční politika a její uplatňování / Miroslav Scheinost, Helena Válková a kol.
  Author Scheinost, Miroslav (Author)
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015
  Scope193 stran : ilustrace ; 25 cm
  URL IV. Sankční politika a její uplatňování (plný text)
  Document kindStudy
  Call numberLocationInfo
  F 83528EXH - externí sklad Měšice
  Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí

  book

 6. TitleTeoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí. III., Trestní sankce - jejich uplatňování, vliv na recidivu a mediální obraz v televizním zpravodajství / Miroslav Scheinost a kol.
  Author Scheinost, Miroslav (Author)
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015
  Scope117 stran : ilustrace ; 21 cm
  URL Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí (plný text)
  Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí (obsah)
  Document kindStudy
  Call numberLocationInfo
  F 83528EXH - externí sklad Měšice
  Teoretické a trestněpolitické aspekty reformy trestního práva v oblasti trestních sankcí

  book

 7. TitleZabezpečovací detence z pohledu vybraných zahraničních právních úprav / Petr Škvain
  Author Škvain, Petr, 1978- (Author)
  PublicationPraha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015
  Scope120 stran ; 21 cm
  URL Zabezpečovací detence z pohledu vybraných zahraničních právních úprav (plné znění)
  Zabezpečovací detence z pohledu vybraných zahraničních právních úprav (obsah)
  Document kindStudy
  Call numberLocationInfo
  F 85189PSS - Poslanecká sněmovna
  Zabezpečovací detence z pohledu vybraných zahraničních právních úprav

  book

 8. TitleAlternativní řešení trestních věcí : sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2015 trestní sekce / Jiří Jelínek (ed.)
  PublicationPraha : Leges, 2015
  Scope176 stran ; 24 cm
  Document kindMiscellanea
  Call numberLocationInfo
  F 85613PSS - Poslanecká sněmovna
  Alternativní řešení trestních věcí

  book

 9. TitleJménem republiky! : osm případů zvůle komunistické justice / Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Martin Boštík, Tereza Stará
  Author Bláhová, Ivana (Author)
  PublicationPraha : Auditorium, 2015
  Scope398 stran : portréty, faksimile ; 20 cm
  URL Jménem republiky! (obsah)
  Document kindStudy
  Call numberLocationInfo
  G 26571PSS - Poslanecká sněmovna
  Jménem republiky

  book

 10. TitleMediace a probace v kontextu sociální andragogiky / Jaroslav Veteška
  Author Veteška, Jaroslav (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scope251 stran : ilustrace ; 24 cm
  URL Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky (obsah)
  Document kindMonographs
  Call numberLocationInfo
  F 85273PSS - Poslanecká sněmovna
  Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky

  book