Search results

Records found: 1167  
Your query: Series = "ÚZ úplné znění"
 1. TitleOchrana spotřebitele : zásadní změny v ochraně spotřebitele od roku 2023 : zákon o ochraně spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, obecná bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, posuzování shody, nový zákon o dozoru nad trhem s výrobky : zákon o některých službách informační společnosti se změnami od března 2023 ; Spotřebitelský úvěr : redakční uzávěrka 10.4.2023
  PublicationOstrava : Sagit, [2023]
  Scope288 stran ; 24 cm
  URLOchrana spotřebitele (Sagit)
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 91197PSS - Poslanecká sněmovna
  Ochrana spotřebitele

  book

 2. TitleSvobodný přístup k informacím : změny zákona od roku 2023 ; Egovernment : elektronické úkony, základní registry, informační systémy veřejné správy, elektronická identifikace, právo na digitální služby, přístupnost, služby vytvářející důvěru ... : velké změny většiny zákonů od 1. 4. 2023 ; Elektronické komunikace ; Kybernetická bezpečnost : redakční uzávěrka 17. 4. 2023
  PublicationOstrava : Sagit, [2023]
  Scope384 stran ; 24 cm
  URLSvobodný přístup k informacím (Sagit)
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 91205PSS - Poslanecká sněmovna
  Svobodný přístup k informacím

  book

 3. TitleBankovnictví ; Finanční trh : banky, spořitelní a úvěrní družstva, finanční konglomeráty, centrální evidence účtů, ozdravné postupy při řešení krize na finančním trhu : Česká národní banka : redakční uzávěrka 29. 5. 2023
  PublicationOstrava : Sagit, [2023]
  Scope432 stran ; 24 cm
  URLBankovnictví (Sagit)
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 91255PSS - Poslanecká sněmovna
  Bankovnictví

  book

 4. TitlePředpisy související s občanským zákoníkem : velké změny rejstříkového zákona a zákona o evidenci skutečných majitelů : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu, běžná údržba a drobné opravy : úrok z prodlení, odměna likvidátora a další odpovědnost za škodu - veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : zákon o vysvětlení : podle stavu k 1.1.2023
  PublicationOstrava : Sagit, [2023]
  Scope160 stran ; 24 cm
  URLPředpisy související s občanským zákoníkem (Sagit)
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 90956PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 29.02.2024)
 5. TitleObchodní korporace : 2023 : změny ZOK od ledna a července 2023 : zákon o obchodních korporacích, přeměny obchodních společností a družstev, nabídky k převzetí, transparentnost akciových společností, Evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost, evropská družstevní společnost, všechny prováděcí předpisy k zákonům, rejstřík ZOK : podle stavu k 1.1.2023
  PublicationOstrava : Sagit, [2023]
  Scope288 stran ; 24 cm
  URLObchodní korporace (Sagit)
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 90957PSS - Poslanecká sněmovna
  Obchodní korporace

  book

 6. TitleObčanský zákoník : 2023 : velké změny občanského zákoníku od ledna 2023 ; Rejstřík / Karel Eliáš, Marek Svatoš
  PublicationOstrava : Sagit, [2023]
  Scope336 stran ; 24 cm
  URLObčanský zákoník (Sagit)
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 90958PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 03.07.2024)
 7. TitleTrestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, ochrana svědka, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : změny TŘ, TZ TŘ a dalších zákonů od 1. 1. 2023 : redakční uzávěrka 1. 1. 2023
  PublicationOstrava : Sagit, [2023]
  Scope479 stran ; 24 cm
  URLTrestní předpisy (Sagit)
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 90971PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 25.03.2024)
 8. TitleOceňování majetku : 2023 : změny oceňovací vyhlášky od 1. 1. 2023 ; Cenové předpisy : výměr k regulovaným cenám zboží pro rok 2023 : redakční uzávěrka 1. 1. 2023
  PublicationOstrava : Sagit, [2023]
  Scope333 stran ; 24 cm
  URLOceňování majetku, Cenové předpisy (Sagit)
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 90982PSS - Poslanecká sněmovna
  Oceňování majetku

  book

 9. TitleDaně z příjmů : změny zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2023 : zákon o rezervách, vyhlášky, pokyny a sdělení MF a GFŘ : nový pokyn GFŘ k jednotnému uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů ; Daňová opatření ve vztahu k Ukrajině : redakční uzávěrka 1. 1. 2023
  PublicationOstrava : Sagit, 2023
  Scope336 stran ; 24 cm
  URLDaně z příjmů (Sagit)
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 90994PSS - Poslanecká sněmovna
  Daně z příjmů

  book

 10. TitleDaň z přidané hodnoty : změny zákona o DPH od 1. 1. 2023 : evropské směrnice a nařízení : pokyny a informace GFŘ : rozhodnutí MF : redakční uzávěrka 1. 1. 2023
  PublicationPraha : Sagit, 2023
  Scope320 stran ; 24 cm
  URLDaň z přidané hodnoty (Sagit)
  Document kindLaws
  Call numberLocationInfo
  F 90995PSS - Poslanecká sněmovna
  Daň z přidané hodnoty

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.