Search results

 1. TitleZákon o pozemních komunikacích : komentář / Barbora Košinárová
  Author Košinárová, Barbora, 1989- (Commentator for written text)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexix, 460 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy komentáře
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace vychází z aktuálního znění zákona o pozemních komunikacích. Obsahuje systematický a analytický výklad jednotlivých ustanovení s důrazem na relevantní judikaturu, odbornou literaturu a dostupná stanoviska příslušných orgánů veřejné moci. Výklad je zasazen do kontextu celého právního řádu a obsahuje i výklad předpisů souvisejících, zejména vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
  Výrazy tezauru silniční doprava * silniční síť * silniční stavby * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-848-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o pozemních komunikacích

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27167Poslanecká sněmovna
  Zákon o pozemních komunikacích
 2. TitleSprávní uvážení a jeho přezkum / Barbora Košinárová
  Author Košinárová, Barbora, 1989- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope162 stran
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationSprávní uvážení je jedním z nejvýznamnějších a nejpoužívanějších institutů správního práva. Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení ve všech jeho projevech. V jednotlivých kapitolách se zabývá teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a vnějším přezkumem diskrečních rozhodnutí včetně soudních výluk. Publikace zohledňuje poznatky právní nauky i aplikační praxe, včetně judikatury nejvyšších správních soudů České a Polské republiky.
  Výrazy tezauru správní právo * orgány veřejné správy * správní řízení * správní pravomoc * Česká republika * Polsko
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-560-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Správní uvážení a jeho přezkum

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90046Poslanecká sněmovna
  Správní uvážení a jeho přezkum