Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0072488^"
 1. TitleCeny - mzdy - peníze : ekonomické myšlení ve středověkých a raně novověkých městech / Martin Musílek (ed.)
  Another authors Musílek, Martin, 1980- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Argo, 2023
  Scope367 stran : ilustrace, mapy, plány, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Historické myšlení ; svazek 90
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglická resumé
  AnnotationKolektivní monografie si klade za cíl zachytit a vyložit nejrůznější aspekty ekonomického myšlení ve středověku a v raném novověku.Ceny a mzdy, resp. způsoby nakládání s penězi ve středověké a raně novověké společnosti nabízejí jednu z možností, jak proniknout k samotné podstatě ekonomického uvažování předmoderního člověka, který byl nucen klást na materiální aspekty života mnohem větší důraz než člověk moderní. Kniha v tomto ohledu odráží interdisciplinární pohledy na danou problematiku očima historiků, stavebních historiků a archeologů.
  Výrazy tezauru město * hospodářství * Čechy (země) * středověk * novověk
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  1621 - Hospodářská struktura
  ISBN978-80-257-4062-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Ceny - mzdy - peníze

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91581PSS - Poslanecká sněmovna
  Ceny - mzdy - peníze
 2. TitleSvatá Ludmila : žena na rozhraní věků / Jan Mařík, Martin Musílek, Petr Sommer (eds.)
  Another authors Mařík, Jan, 1975- (Editor)
  Musílek, Martin, 1980- (Editor)
  Sommer, Petr, 1949-2023 (Editor)
  Akademie věd České republiky (Organizer of meeting) (Publisher)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2021
  Scope378 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, faksimile ; 27 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Note"Vydáno u příležitosti výstavy Svatá Ludmila. Žena na rozhraní věků, Akademie věd České republiky ... 20. května - 30. července 2021"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglická resumé
  AnnotationSvatá Ludmila jako manželka Bořivoje I. je první historicky doloženou Přemyslovnou. Během jejího života byly položeny základy ke christianizaci Čech a také základy moci Přemyslovců. Jde tedy skutečně o ženu „na rozhraní věků“, v nichž se mocensky a politicky střetával Západ s Východem, věku, v nichž si razilo cestu Evropou křesťanství a kdy se vytvářely mocenské struktury, které Evropu dodnes charakterizují. Publikace prostřednictvím šesti tematicky úzce provázaných esejistických celků rozkrývá život a svět kněžny Ludmily. V centru pozornosti stojí témata jako zrození světice v 10. až 12. století, kult Ludmiliny osobnosti v době Karla IV., její obliba v husitských a pohusitských Čechách nebo postavení svaté Ludmily v kultuře a umění předmoderní a moderní společnosti. Osobnost svaté Ludmily – významné historické postavy a posléze zemské světice – je sledována prostřednictvím rady společenskovědních a přírodovědných disciplín v dlouhém časovém horizontu od raného středověku až do současnosti. Kniha proto obsahuje studie předních českých odborníku působících v různých oblastech výzkumu, kteří osobnost svaté Ludmily a její dobu představují a hodnotí prizmatem interdisciplinárního přístupu.
  Výrazy tezauru Ludmila, svatá (ca 860-921) * hlava státu * křesťanství * středověk * Čechy (země)
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7422-793-6
  978-80-7581-032-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Svatá Ludmila

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17548PSS - Poslanecká sněmovna
  Svatá Ludmila
 3. TitleHertvíkové z Rušinova : východočeská šlechta ve víru husitských bouří / Martin Musílek
  Author Musílek, Martin, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, 2020
  Scope793 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), mapy, plány, faksimile, erby ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska ; 17
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPříslušníci šlechtického rozrodu Hertvíků z Rušinova (zemanů z Ostružna) byli na Čáslavsku a Chrudimsku usazeni nejpozději od počátku 14. století. K nejznámějším představitelům rodu patřil Jan Hertvík z Rušinova a na Lichtenburku (cca 1395–1455). Když v roce 1455 umíral, ze světa odcházel bezpochyby jeden z nejmocnějších mužů polipanské éry. Roku 1440 byl zvolen hejtmanem čáslavského kraje a tím dosáhl pomyslného vrcholu politické kariéry. Jan Hertvík z Rušinova patřil k předním orebským hejtmanům, později k přátelům a podporovatelům Hynka Ptáčka z Pirkštejna a po roce 1444 byl také hlavním stoupencem a podporovatelem vzestupu Jiřího z Poděbrad. Na troskách bývalého vilémovského opatství vybudoval rozlehlé pozemkové impérium, které se mohlo směle rovnat i majetkům předních šlechtických rodů v zemi. Kniha sleduje osudy všech známých příslušníků rozrodu, jež jsou zasazeny do širšího kontextu vývoje východočeské šlechty, od prvních písemných zmínek až po vymření rodu na počátku 16. století.
  Výrazy tezauru Hertvík z Rušinova, Jan (asi 1395-1455) * Hertvíkové z Rušinova (rod) * horní třída * Čechy (země) * dějiny * protestantismus * 14. století * 15. století
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-7422-763-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Hertvíkové z Rušinova

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89766PSS - Poslanecká sněmovna
  Hertvíkové z Rušinova
 4. TitleSedm věží : Karel IV. pohledem akademiků : (1316-2016) : katalog výstavy / Martin Musílek (ed.)
  Another authors Musílek, Martin, 1980- (Editor)
  Akademie věd České republiky (Organizer of meeting)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2018
  Scope262 stran : ilustrace (převážně barevné), 1 mapa, plány, faksimile ; 27 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleKarel IV. pohledem akademiků
  NoteVydáno u příležitosti stejnojmenné výstavy v budově Akademie věd České republiky 6.4.-11.5.2016
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně souběžný anglický text, anglické resumé
  AnnotationPrvní kapitola se zabývá zobrazováním Karla IV. na mincích, medailích a pečetích. Následují příspěvky o panovníkově zakladatelském úsilí na území Čech, zmiňována je zejména hradní politika. Další pojednání se věnuje dětství a mládí ve středověku. Kapitola o Praze přibližuje běžný život měšťanů, uvádí nové poznatky o židovském osídlení, uzavírají ji příspěvky o středověkém skle a textilu. Navazující kapitola informuje o souboru archeologických nálezů z Emauzského kláštera. V závěru publikace jsou připomenuta pracoviště Akademie věd specializovaná na studium středověku a jejich výzkumné programy zaměřené na Karlovu dobu.
  Výrazy tezauru Karel IV. (1316-1378) * kultura * umění * společenský život * Hlavní město Praha * Čechy (země) * 14. století
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-200-2779-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKatalogy
  Sedm věží

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17705PSS - Poslanecká sněmovna
  Sedm věží


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.