Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0071880^"
 1. TitleAktuální výzvy izraelsko-palestinských vztahů / autor: Klára Ibrahim, Klára Jankovská, Karolína Buňatová
  Author Ibrahim, Klára (Author)
  Another authors Jankovská, Klára (Author)
  Buňatová, Karolína (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2023
  Scope55 stran : mapy, ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 04/2023
  NoteNázev z obálky. Na obálce: duben 2023. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPráce se věnuje analýze a vývoji izraelsko-palestinských vztahů v časovém období přibližně od poloviny roku 2022. Práce předkládá také přehled hlavních historických milníků ve vývoji izraelsko-palestinských vztahů a stručně se věnuje charakteristice politického systému Státu Izrael a Palestiny, včetně charakteristiky hlavních politických hráčů. Detailnější rozbor je také věnován aktuální socio-ekonomické situaci v Izraeli a Palestině, pozici Evropské unie a Spojených států.
  Výrazy tezauru společensko-hospodářské poměry * politická reprezentace * politický život * palestinská otázka * Palestinská autonomní území * Izrael * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  Copy count1, currently available 1
  URLAktuální výzvy izraelsko-palestinských vztahů (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17811PSS - Poslanecká sněmovna
 2. TitleZaměstnávání zdravotně postižených osob v zemích EU a koncept sociálního podnikání / autorka: Klára Jankovská
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2023
  Scope32 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Srovnávací studie ; ISSN č. 5.419
  NoteNázev z obálky. Na obálce: březen 2022, aktualizování září 2022, květen 2023. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationProblematikou zaměstnávání zdravotně postižených osob se zabývá jak Evropská unie, tak jednotlivé členské státy. Každý stát však definuje osoby zdravotně postižené (OZP) jinak, stejně jako těmto osobám poskytuje jiné podmínky, co se týče jejich zaměstnávání. Většina států má stanovenou kvótu pro zaměstnávání OZP, která se často dá nahradit i jiným způsobem. Tento text přináší stručný přehled kvót pro zaměstnávání OZP a případně jejich ekvivalentů, výčet a definice specializovaných podniků pro OZP v jednotlivých státech a podrobnější případové studie pěti členských států.
  Výrazy tezauru zdravotně postižený člověk * zdravotně postižený pracovník * hájené zaměstnání * politika zaměstnanosti * Francie * Německo * Rakousko * Slovensko * Slovinsko * Španělsko
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  Copy count1, currently available 1
  URLZaměstnávání zdravotně postižených osob v zemích EU a koncept sociálního podnikání (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17826PSS - Poslanecká sněmovna
 3. TitleNávrh státního rozpočtu na rok 2024 : základní parametry / autor: Daša Smetanková, Klára Jankovská
  Author Smetanková, Daša (Author)
  Another authors Jankovská, Klára (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2023
  Scope25 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Srovnávací studie ; ISSN č. 2.128
  NoteNázev z obálky. Na obálce: říjen 2023. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024. První část je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2024 z několika hledisek např. ve srovnání s rokem 2023. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.
  Výrazy tezauru návrh rozpočtu * státní rozpočet * rozpočtový schodek * státní výdaje * Česká republika * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  1626 - Národní účty
  Copy count1, currently available 1
  URLNávrh státního rozpočtu na rok 2024 (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17868PSS - Poslanecká sněmovna
 4. TitleNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022 : základní parametry / autorky: Klára Jankovská, Daša Smetanková
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another authors Smetanková, Daša (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2023
  Scope35 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie ; č. 2.127
  NoteNázev z obálky. Na obálce: srpen 2023. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022. První část je věnována zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2022. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2022. Jádro práce se věnuje analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2022, tak vůči hospodaření v roce 2021. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2022.
  Výrazy tezauru státní rozpočet * plnění rozpočtu * Česká republika * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  2441 - Rozpočet
  Copy count1, currently available 1
  URLNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2022 (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17838PSS - Poslanecká sněmovna
 5. TitleValorizace starobních důchodů a mimořádné valorizace v ČR : vývoj valorizačního ustanovení zákona od počátku přijetí zákona o důchodovém pojištění do r. 2022, vývoj výdajů na důchody / autor: Jindřiška Syllová, Klára Jankovská, Tomáš Vojáček
  Author Syllová, Jindřiška, 1956- (Author)
  Another authors Jankovská, Klára (Author)
  Vojáček, Tomáš (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2023
  Scope31 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 8/2023
  NoteNázev z obálky. Na obálce: srpen 2023. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie se zabývá vývojem valorizace důchodů v České republice. V první fázi určovala parametry zvyšování důchodů vláda ve svém nařízení. Po r. 2002 byly valorizace stanoveny přímo zákonem, včetně toho, podle čeho se určuje termín valorizace a jak se vypočítá výše valorizace. Další změnu představoval zákon, který reagoval na nález Ústavního soudu ohledně zásluhovosti důchodů. V r. 2017 došlo ke změně výpočtu indexu. Poté bylo přijato několik novel, které nesystematicky zvyšovaly různé složky důchodů. Studie vkládá jednotlivé novelizace do vývoje výdajů za starobní důchody v jednotlivých letech.
  Výrazy tezauru důchodové pojištění * Česká republika * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2836 - Sociální ochrana
  Copy count1, currently available 0
  URLValorizace starobních důchodů a mimořádné valorizace v ČR (plný text)
  Document kindStudie
  Call numberLocationInfo
  E 17842PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 28.05.2024)
 6. TitleNávrh státního rozpočtu na rok 2023 : základní parametry / autor: Daša Smetanková, Klára Jankovská
  Author Smetanková, Daša (Author)
  Another authors Jankovská, Klára (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2022
  Scope25 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Srovnávací studie ; č. 2.126
  NoteNázev z obálky. Na obálce: říjen 2022. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2023. První část je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2023 z několika hledisek např. ve srovnání s rokem 2022. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.
  Výrazy tezauru návrh rozpočtu * státní rozpočet * rozpočtový schodek * státní výdaje * Česká republika * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2441 - Rozpočet
  2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  1626 - Národní účty
  Copy count1, currently available 1
  URLNávrh státního rozpočtu na rok 2023 (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17753PSS - Poslanecká sněmovna
 7. TitleInovace a tarifní struktury v elektroenergetice / Klára Jankovská, Jan Vlna
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another authors Vlna, Jan (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2022
  Scope23 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 10/2022
  NoteNázev z obálky. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. Na obálce: květen 2022
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationTrh s elektřinou je velmi specifický. Ceny elektřiny jsou na všech úrovních tvořeny na základě mnoha faktorů, k nimž patří i inovace. Tyto faktory se posléze promítají do tarifních struktur. Práce se věnuje tarifním strukturám a jejich podobě v jednotlivých členských státech EU, popisuje podrobněji metodiku přenosových a distribučních tarifů, vliv inovací na tarifní struktury a poskytuje přehled nových pojmů vyplývajících z evropských dokumentů.
  Výrazy tezauru energetická politika * energetická nabídka * cenová politika * cenová regulace * členský stát EU
  Klasifikační znaky6606 - Energetická politika
  2451 - Ceny
  Copy count1, currently available 1
  URLInovace a tarifní struktury v elektroenergetice (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17772PSS - Poslanecká sněmovna
 8. TitleNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 : základní parametry / autorky: Klára Jankovská, Daša Smetanková
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another authors Smetanková, Daša (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2022
  Scope35 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie ; č. 2.125
  NoteNázev z obálky. Na obálce: září 2022. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021. První část je věnována zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2021. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2021. Jádro práce se věnuje analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021, tak vůči hospodaření v roce 2020. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2021.
  Výrazy tezauru státní rozpočet * plnění rozpočtu * Česká republika * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  2441 - Rozpočet
  Copy count1, currently available 1
  URLNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 - základní parametry (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17747PSS - Poslanecká sněmovna
 9. TitlePřehled priorit zemí dle národních plánů obnovy / Klára Jankovská
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope51 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 04/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: květen 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationV červenci 2020 se v Bruselu na mimořádném zasedání Evropské rady schválila finální podoba plánu hospodářské obnovy po pandemii covid-19 „Next Generation EU“. Ústředním bodem tohoto plánu je Nástroj pro oživení a odolnost s finančními prostředky ve výši 672,5 mld. eur (312,5 mld. eur v grantech a 360 mld. eur v půjčkách). Členské státy EU mohou o tyto prostředky zažádat prostřednictvím národního plánu obnovy, který musí splňovat daná kritéria. Národní plány obnov se předkládají k posouzení Evropské komisi a posléze je schvaluje Rada EU. Text shrnuje hlavní priority členských zemí, které již odeslaly svůj připravený plán k posouzení Evropské komisi.
  Výrazy tezauru hospodářská obnova * hospodářské priority * investiční podpora * pomoc Společenství * členský stát EU
  Klasifikační znaky1611 - Hospodářská situace
  1606 - Hospodářská politika
  Copy count1, currently available 1
  URLPřehled priorit zemí dle národních plánů obnovy (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17516PSS - Poslanecká sněmovna
 10. TitleNárodní plán obnovy ČR / autor: Klára Jankovská
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope25 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 8/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: červen 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationDne 2. června 2021 přijala Evropská komise od České republiky Národní plán obnovy. ČR se tak řadí k dalším 23 členským státům, které plán Komisi prozatím předložily k posouzení. Národní plán obnovy byl připravován od října předchozího roku za účelem získání finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost, který je ústředním bodem unijního plánu hospodářské obnovy po pandemii covid-19 „Next Generation EU“. Tato práce představuje český Národní plán obnovy ve větším detailu a staví ho do kontextu ostatních, již předložených, národních plánů.
  Výrazy tezauru hospodářské priority * hospodářská obnova * investiční podpora * pomoc Společenství * Česká republika * Francie * Litva * Slovinsko
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  1611 - Hospodářská situace
  Copy count1, currently available 1
  URLNárodní plán obnovy ČR (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17539PSS - Poslanecká sněmovna

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.