Search results

 1. TitleNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 : základní paramentry / autorky: Klára Jankovská, Daša Smetanková
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another authors Smetanková, Daša (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2022
  Scope35 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Studie ; č. 2.125
  NoteNázev z obálky. Na obálce: září 2022. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021. První část je věnována zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2021. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2021. Jádro práce se věnuje analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2021, tak vůči hospodaření v roce 2020. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2021.
  Výrazy tezauru státní rozpočet * plnění rozpočtu * Česká republika * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2441 - Rozpočet
  Copy count1, currently available 1
  URLNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2021 - základní parametry (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17747Poslanecká sněmovna
 2. TitleNávrh státního rozpočtu na rok 2023 : základní parametry / autor: Daša Smetanková, Klára Jankovská
  Author Smetanková, Daša (Author)
  Another authors Jankovská, Klára (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2022
  Scope25 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Srovnávací studie ; č. 2.126
  NoteNázev z obálky. Na obálce: říjen 2022. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2023. První část je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2023 z několika hledisek např. ve srovnání s rokem 2022. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.
  Výrazy tezauru návrh rozpočtu * státní rozpočet * rozpočtový schodek * státní výdaje * Česká republika * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2441 - Rozpočet
  2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  1626 - Národní účty
  Copy count1, currently available 1
  URLNávrh státního rozpočtu na rok 2023 (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17753Poslanecká sněmovna
 3. TitleInovace a tarifní struktury v elektroenergetice / Klára Jankovská, Jan Vlna
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another authors Vlna, Jan (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2022
  Scope23 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 10/2022
  NoteNázev z obálky. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. Na obálce: květen 2022
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationTrh s elektřinou je velmi specifický. Ceny elektřiny jsou na všech úrovních tvořeny na základě mnoha faktorů, k nimž patří i inovace. Tyto faktory se posléze promítají do tarifních struktur. Práce se věnuje tarifním strukturám a jejich podobě v jednotlivých členských státech EU, popisuje podrobněji metodiku přenosových a distribučních tarifů, vliv inovací na tarifní struktury a poskytuje přehled nových pojmů vyplývajících z evropských dokumentů.
  Výrazy tezauru energetická politika * energetická nabídka * cenová politika * cenová regulace * členský stát EU
  Klasifikační znaky6606 - Energetická politika
  2451 - Ceny
  Copy count1, currently available 1
  URLInovace a tarifní struktury v elektroenergetice (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17772Poslanecká sněmovna
 4. TitlePřehled priorit zemí dle národních plánů obnovy / Klára Jankovská
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope51 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 04/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: květen 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationV červenci 2020 se v Bruselu na mimořádném zasedání Evropské rady schválila finální podoba plánu hospodářské obnovy po pandemii covid-19 „Next Generation EU“. Ústředním bodem tohoto plánu je Nástroj pro oživení a odolnost s finančními prostředky ve výši 672,5 mld. eur (312,5 mld. eur v grantech a 360 mld. eur v půjčkách). Členské státy EU mohou o tyto prostředky zažádat prostřednictvím národního plánu obnovy, který musí splňovat daná kritéria. Národní plány obnov se předkládají k posouzení Evropské komisi a posléze je schvaluje Rada EU. Text shrnuje hlavní priority členských zemí, které již odeslaly svůj připravený plán k posouzení Evropské komisi.
  Výrazy tezauru hospodářská obnova * hospodářské priority * investiční podpora * pomoc Společenství * členský stát EU
  Klasifikační znaky1611 - Hospodářská situace
  1606 - Hospodářská politika
  Copy count1, currently available 1
  URLPřehled priorit zemí dle národních plánů obnovy (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17516Poslanecká sněmovna
 5. TitleNávrh státního rozpočtu : základní parametry / autor: Klára Jankovská
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope26 stran : ilustrace ; 30 cm + 1 obrazová příloha
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Srovnávací studie ; č. 2.122
  NoteNázev z obálky. Na obálce: listopad 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších parametrů návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2022. První část je věnována shrnutí základních parametrů, výdajovým prioritám vlády a výdajovému rámci. Následuje část věnovaná makroekonomické predikci, ze které návrh rozpočtu při odhadu příjmů vychází. Studie se rovněž věnuje vývoji zadlužení, deficitu a fiskálním cílům vlády. Hlavní část přináší základní přehled a analýzu příjmů a výdajů státního rozpočtu na rok 2022 z několika hledisek např. ve srovnání s rokem 2021. Závěr práce přináší přehled výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu.
  Výrazy tezauru státní rozpočet * vládní návrh zákona * Česká republika * 21. století * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika
  Copy count1, currently available 1
  URLParlamentní institut - studie (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17589Poslanecká sněmovna
 6. TitleNárodní plán obnovy ČR / autor: Klára Jankovská
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope25 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 8/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: červen 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationDne 2. června 2021 přijala Evropská komise od České republiky Národní plán obnovy. ČR se tak řadí k dalším 23 členským státům, které plán Komisi prozatím předložily k posouzení. Národní plán obnovy byl připravován od října předchozího roku za účelem získání finančních prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost, který je ústředním bodem unijního plánu hospodářské obnovy po pandemii covid-19 „Next Generation EU“. Tato práce představuje český Národní plán obnovy ve větším detailu a staví ho do kontextu ostatních, již předložených, národních plánů.
  Výrazy tezauru hospodářské priority * hospodářská obnova * investiční podpora * pomoc Společenství * Česká republika * Francie * Litva * Slovinsko
  Klasifikační znaky1606 - Hospodářská politika
  1611 - Hospodářská situace
  Copy count1, currently available 1
  URLNárodní plán obnovy ČR (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17539Poslanecká sněmovna
 7. TitleDohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím / autor: Klára Jankovská
  Author Jankovská, Klára (Author of introduction)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope14 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 6/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: červen 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPo odstoupení Spojeného království od Evropské unie začalo mezi stranami vyjednávání ohledně podoby budoucí spolupráce. Výsledkem téměř ročního vyjednávání byla Dohoda o obchodu a spolupráci, která byla podepsána na konci roku 2020 a vstoupila v platnost 1. května 2021. Obchodní dohoda se řadí mezi tzv. „novou generaci“ obchodních dohod Evropské unie, jelikož mimo volný obchod se zbožím upravuje také další oblasti obchodu, stejně jako další prioritní témata Evropské unie např. justiční spolupráci či bezpečnost. Tento text shrnuje upravené oblasti Dohody.
  Výrazy tezauru obchodní dohoda * volný pohyb zboží * spolupráce v oblasti justice * dohoda o spolupráci * mezinárodní spolupráce * mezinárodní dohoda * členství v Evropské unii * Spojené království * Evropská unie
  Klasifikační znaky2021 - Mezinárodní obchod
  0811 - Politika spolupráce
  0806 - Mezinárodní politika
  1016 - Struktura Společenství
  Copy count1, currently available 1
  URLDohoda o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17541Poslanecká sněmovna
 8. TitleZpůsoby financování veřejnoprávních médií / autor: Klára Jankovská
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope26 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Srovnávací studie ; č. 5.410
  NoteNázev z obálky. Na obálce: listopad 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationFinancování veřejnoprávních médií je otázkou jak na celoevropské, tak na národní úrovni. Jednotlivé evropské státy si, s ohledem na existující dokumenty na nadnárodní úrovni, samy volí systém financování své veřejnoprávní televize a rozhlasu. Veřejnoprávní média mohou být financována výhradně z veřejných prostředků, které jsou buď vybírány různými způsoby v podobě poplatků či jsou uvolněny ze státního rozpočtu. Mohou ovšem mít i jiné zdroje příjmů, například reklamu. Tento text přináší přehled přístupů jednotlivých členských států EU a Velké Británie v otázce financování veřejnoprávních médií.
  Výrazy tezauru financování * způsob financování * hromadné sdělovací prostředky * televize * rozhlasové vysílání * Dánsko * Francie * Itálie * Německo * Nizozemsko * Spojené království * Španělsko * Švédsko
  Klasifikační znaky2426 - Financování a investice
  3226 - Komunikace
  Copy count1, currently available 1
  URLZpůsoby financování veřejnoprávních médií (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17561Poslanecká sněmovna
 9. TitleNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 : základní parametry / autor: Klára Jankovská
  Author Jankovská, Klára (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope34 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Srovnávací studie ; č. 2.121
  NoteNázev z obálky. Na obálce: srpen 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie přináší shrnutí a analýzu nejdůležitějších údajů obsažených v návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020. První část je věnována zhodnocení ekonomického vývoje v ČR a v Evropě v roce 2020. Následuje shrnutí základních parametrů hospodaření vlády ČR v roce 2020. Jádro práce se věnuje analýze příjmů a výdajů rozpočtu, a to jak ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020, tak vůči hospodaření v roce 2019. Struktura textu vychází ze struktury návrhu státního závěrečného účtu za rok 2020.
  Výrazy tezauru státní rozpočet * plnění rozpočtu * Česká republika * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky2441 - Rozpočet
  Copy count1, currently available 1
  URLNávrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 - základní parametry (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17573Poslanecká sněmovna