Search results

 1. TitleVýchova dívek v Čechách a na Moravě : školství v 19. století genderovou perspektivou / Eva Dvořáková Kaněčková
  Author Dvořáková Kaněčková, Eva (Author)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Grada, 2020
  Scope199 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Pedagogika
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně souběžný anglický text, anglické resumé
  AnnotationPublikace přináší nový pohled na dívčí vzdělávání v 19. století, který se odlišuje od dosavadní historiografie. Autorka pojímá téma z genderového hlediska a používá metodu diskursivní analýzy, díky čemuž se objevují opomíjené aspekty dívčího vzdělávání a jsou vyvráceny doposud platné závěry o „nevzdělanosti“ českých dívek. Hlavní zájem se soustředí na postavení ženy střední třídy v 19. století a tomu odpovídající vzdělávací potenciál, a to z hlediska elementárního i vyššího vzdělávání, jeho proměn a specifik. Nedílnou částí knihy je podrobná teoretická, ale i historiografická část, která čtenáře zevrubně seznámí se širokým, zejména anglosaským konceptem feministického a také genderového výzkumu i s metodologií k danému tématu, stejně jako s historiografickým souhrnem dosavadní české tvorby v této oblasti.
  Výrazy tezauru žena * vzdělávání * politika vzdělávání * společenský status * společenská role * sociologie * Čechy (země) * Morava (region) * 19. století
  Klasifikační znaky2816 - Demografie a populace
  3206 - Vzdělávání a výchova
  2821 - Sociální rámec
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-271-1292-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Výchova dívek v Čechách a na Moravě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89543PSS - Poslanecká sněmovna
  Výchova dívek v Čechách a na Moravě