Search results

 1. TitleKlimatická a energetická diplomacie EU : aktuální vývoj a kontext / Karolína Buňatová
  Author Buňatová, Karolína (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope26 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 2/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: duben 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationRada EU pro zahraniční věci (FAC) představila po svém zasedání v lednu 2021 závěry „Diplomatická činnost v oblasti klimatu a energetiky – realizace vnějšího rozměru Zelené dohody pro Evropu“. Podle závěrů má být Evropská unie i nadále globálním lídrem v boji proti klimatickým změnám a bude také prosazovat klimatickou akci a energetickou transformaci jako společný cíl mezinárodní agendy v roce 2021. Tato publikace shrnuje hlavní body nové klimatické a energetické diplomacie EU v kontextu klíčových momentů mezinárodní spolupráce a již existujících strategií a iniciativ EU v oblasti boje proti změnám klimatu a úsilí o udržitelný rozvoj. Na konci publikace jsou nastíněny kroky k další akci v oblasti klimatické a energetické diplomacie EU.
  Výrazy tezauru změna klimatu * energetická politika * diplomatická služba * mezinárodní spolupráce * mezinárodní dohoda * Evropská unie
  Klasifikační znaky5211 - Přírodní prostředí
  6606 - Energetická politika
  0811 - Politika spolupráce
  0806 - Mezinárodní politika
  Copy count1, currently available 1
  URLKlimatická a energetická diplomacie EU (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17476PSS - Poslanecká sněmovna
 2. TitleSituace na litevsko-běloruských hranicích / autor: Karolína Buňatová
  Author Buňatová, Karolína (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope15 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 11/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: srpen 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationNa přelomu května a června 2021 zaznamenala Litva zvýšený nárůst počtu pokusů o nelegální překročení hranic z Běloruska. Tento nárůst Litva přikládá především své podpoře běloruské opozice a sankcím EU vůči Bělorusku a považuje jej za akt „cílené hybridní agrese“ ze strany Běloruska. K zastavení migrační vlny Litva podnikla několik kroků, včetně schválení nového zákona o migraci a spuštění výstavby plotu na hranicích. Zároveň požádala o spolupráci EU. V průběhu srpna 2021 se počty migrantů usilujících o nelegální překročení litevsko-běloruské hranice výrazně snížily, Litva však nadále podniká kroky k zastavení migrační vlny. Tento text uvádí údaje o nelegální migraci z Běloruska do Litvy a chronologický přehled kroků litevské vlády a EU v souvislosti s touto migrační vlnou za období od června do konce srpna 2021.
  Výrazy tezauru nelegální migrace * kontrola migrací * hranice * Litva * Bělorusko * Evropská unie
  Klasifikační znaky2811 - Migrace
  1231 - Mezinárodní právo
  Copy count1, currently available 1
  URLSituace na litevsko-běloruských hranicích (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17567PSS - Poslanecká sněmovna
 3. TitlePlatformy spolupráce v oblasti energetiky: EU - západní Balkán a Ukrajina / autor: Karolína Buňatová
  Author Buňatová, Karolína (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope29 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 9/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: srpen 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationVnější politika EU v oblasti energetiky je vedena především úsilím o posílení odolnosti EU a klimatickou politikou. K zajištění stabilního trhu s energiemi a předvídatelných dodávek energií na straně jedné, a k prosazování dodržování klimatických závazků na straně druhé, využívá EU různé platformy spolupráce s třetími zeměmi. V zemích západního Balkánu je navíc spolupráce s EU determinována především jejich potenciálním členstvím v EU či statusem kandidátských zemí. Zájmy EU na Ukrajině jsou zato spíše geostrategického charakteru. Tento text nabízí shrnutí situace v oblasti energetiky v zemích západního Balkánu a na Ukrajině a poskytuje přehled platforem spolupráce EU v této oblasti s uvedenými zeměmi na institucionální úrovni a na úrovni investic.
  Výrazy tezauru energetický průmysl * palivo * Evropská unie * Ukrajina * Balkán
  Klasifikační znaky6606 - Energetická politika
  Copy count1, currently available 1
  URLPlatformy spolupráce v oblasti energetiky: EU – západní Balkán a Ukrajina (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17569PSS - Poslanecká sněmovna
 4. TitleParlamentní volby ve Slovinsku 2018 : předčasné volby do Národního shromáždění / autor: Karolína Buňatová, Viktor Bělohoubek
  Author Buňatová, Karolína (Author)
  Another authors Bělohoubek, Viktor (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope11 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 12/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: říjen 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationV červnu 2018 proběhly předčasné volby do Národního shromáždění Slovinské republiky, které byly vyvolány politickou krizí završenou rezignací předsedy vlády. Neochota politických stran vstoupit do koalice s vítěznou Slovinskou demokratickou stranou v čele s Janezem Janšou vedla k sestavení menšinové vlády předsedou druhé nejsilnější strany Marjanem Šarecem. Ten však na začátku roku 2020 rovněž na svůj post rezignoval a novou menšinovou vládu sestavil Janez Janša. Po úvodním popisu politického a volebního systému Slovinska tento text shrnuje průběh slovinských parlamentních voleb 2018 a vznik menšinové vlády a uvádí je do kontextu s politickou situací ve Slovinsku od voleb v roce 2014.
  Výrazy tezauru politický režim * volební systém * předčasné volby * parlamentní volby * volební kampaň * volební výsledky * Slovinsko * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0416 - Volební proces a hlasování
  Copy count1, currently available 1
  URLParlamentní volby ve Slovinsku 2018 - předčasné volby do Národního shromáždění (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17566PSS - Poslanecká sněmovna
 5. TitleSoučasné vztahy EU-Rusko a výhled pro další období / autor: Karolína Buňatová, Jakub Bartuška
  Author Buňatová, Karolína (Author)
  Another authors Bartuška, Jakub (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope21 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 18/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: listopad 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPo protiprávní anexi ukrajinského poloostrova Krym ze strany Ruska v roce 2014 se vzájemné vztahy EU a Ruska výrazně zhoršují. Vnitřní i vnější politika Ruska jsou pro EU strategickou výzvou, na kterou Unie reaguje snahou o nové definování vztahů s Ruskem, představením možných scénářů jejich dalšího směřování a nabídnutím relevantních politických řešení. Tento text nejprve uvádí kontext vztahů EU s Ruskem od roku 2014 s podrobnějším zaměřením na česko-ruské vztahy a ruský seznam „nepřátelských států“. Dále pak krátce shrnuje zahraničněpolitické aspekty aktualizované Národní bezpečnostní strategie Ruské federace a představuje výhled vzájemných vztahů a strategii EU pro další období, které nabízí společné sdělení Evropské komise a vysokého představitele a doporučení Evropského parlamentu.
  Výrazy tezauru zahraniční politika * dvoustranné vztahy * Evropský parlament * Evropská rada * Rusko * Evropská unie * 2. desetiletí 21. století * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  0806 - Mezinárodní politika
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  Copy count1, currently available 1
  URLSoučasné vztahy EU-Rusko a výhled pro další období (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17562PSS - Poslanecká sněmovna
 6. TitleVztahy EU-Rusko : přehled strategických dokumentů a jejich proměn / autor: Karolína Buňatová
  Author Buňatová, Karolína (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope29 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 05/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: květen 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPět hlavních zásad a heslo „aktivně čelit, bránit šíření a angažovat se“ nyní definují přístup Evropské unie k Ruské federaci. Ačkoliv se EU a Rusko na začátku svých vzájemných vztahů po roce 1991 považovaly za strategické partnery, jejich vztah se vlivem vnější i vnitřní politiky Ruska postupně měnil. Zlomovým okamžikem byla protiprávní anexe Krymu Ruskem, následovaly však další události, které vedly EU k přesvědčení, že je nutné přehodnotit strategii k Rusku. Tento text nabízí chronologický přehled strategických dokumentů EU, který poskytuje náhled na postupnou změnu politiky EU vůči Rusku.
  Výrazy tezauru dvoustranné vztahy * dvoustranná dohoda * zahraniční politika * vrcholná schůzka * Evropská unie * Rusko * Ukrajina * 2. desetiletí 21. století * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  Copy count1, currently available 1
  URLVztahy EU-Rusko (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17518PSS - Poslanecká sněmovna