Search results

 1. TitleČeské a polské hledání identity : myšlení Tomáše Garrigua Masaryka a Romana Dmowského v komparativní perspektivě / Milan Scholz
  Author Scholz, Milan (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Ústav T.G. Masaryka, 2020
  Scope653 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina, Polština
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMasaryk a Dmowski náleželi k předním aktérům veřejného a politického dění svých zemí. Před rokem 1914 ovlivnili českou a polskou politiku a politické myšlení. Během první světové války se postavili do čela československé a polské exilové politiky (Masaryk jako předseda Československé národní rady, Dmowski jako předseda Polského národního výboru). V poválečném období se však jejich životní dráha výrazně rozcházela. Masaryk se stal prezidentem Československa a symbolem československé identity, Dmowski reprezentoval spíše opozici vůči hlavnímu proudu na polské politické scéně. Kniha je výsledkem komparativního výzkumu, mapuje život a dílo obou dějinných aktérů a srovnává jejich uvažování o identitách a společnosti
  Výrazy tezauru Dmowski, Roman (1864-1939) * Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) * hlava státu * politik * politická ideologie * národní nezávislost * Československo * Polsko
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-86142-61-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  České a polské hledání identity

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89396Poslanecká sněmovna
  České a polské hledání identity