Search results

 1. TitleNáhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení / Ondřej Pavelek
  Author Pavelek, Ondřej (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopexiv, 120 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPo nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, podle kterého byla výše stanovena na základě podzákonného předpisu pomocí bodů, a v případě náhrady nemajetkové újmy při usmrcení byly zrušeny paušálně stanovené částky, podle kterých měla být určena výše náhrady. Nyní má být náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení určena podle zásad slušnosti. Práce usiluje o kritickou analýzu tohoto konceptu. Předmětem zkoumání tak je úprava náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení v ObčZ v komparativních souvislostech; česká úprava je srovnávána s úpravou v ABGB a BGB, včetně související judikatury.
  Výrazy tezauru škoda * náhrada škody * odpovědnost * pracovní úraz * trestný čin proti osobám * fyzické násilí * občanské právo * Česká republika * Německo
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7400-785-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89238Poslanecká sněmovna
  Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení