Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0070361^"
 1. TitleZánik odpovědnosti za přestupek / Tomáš Grygar
  Author Grygar, Tomáš, 1993- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2023
  Scopexvi, 230 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationMonografie se věnuje obecným teoretickým východiskům zániku přestupkové odpovědnosti, jakož i podrobnému a kritickému rozboru všech důvodů zániku odpovědnosti za přestupek. Pozornost je zaměřena také na procesní důsledky zániku odpovědnosti za přestupek, jakož i přechodu přestupkové odpovědnosti na právního nástupce, a to v řízení před správními orgány i správními soudy.
  Výrazy tezauru správní delikt * odpovědnost * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-948-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Zánik odpovědnosti za přestupek

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91684PSS - Poslanecká sněmovna
  Zánik odpovědnosti za přestupek
 2. TitleSprávní soudnictví / Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek
  Author Frumarová, Kateřina, 1976- (Author)
  Another authors Grygar, Tomáš, 1993- (Author)
  Koudelka, Zdeněk, 1969- (Author)
  Potěšil, Lukáš, 1982- (Author)
  Pouperová, Olga, 1982- (Author)
  Suchánek, Radovan, 1972- (Author)
  Škurek, Martin, 1984- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2022
  Scope671 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Student
  Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace je prvním uceleným monografickým zpracováním problematiky správního soudnictví za dobu téměř 20 let účinnosti soudního řádu správního. Čtenáři přináší komplexní výklad pravidel, kterými jsou vedena řízení před správními soudy. Pozornost je přitom věnována nejen jednotlivým ustanovením soudního řádu správního, ale rovněž teoretickým základům správního soudnictví včetně jeho historického vývoje nebo ústavněprávních východisek.
  Výrazy tezauru správní soud * správní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-611-8
  Copy count1, currently available 0
  Document kindKolektivní monografie
  Call numberLocationInfo
  F 90905PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *15.05.2024)
  Správní soudnictví
 3. TitleSprávní právo procesní / Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Olga Pouperová, Martin Škurek
  Author Frumarová, Kateřina, 1976- (Author)
  Another authors Grygar, Tomáš, 1993- (Author)
  Pouperová, Olga, 1982- (Author)
  Škurek, Martin, 1984- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexxvii, 510 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Academia iuris
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace přináší komplexní výklad správního práva procesního, a to jak jeho teoretických východisek, tak především platné a účinné právní úpravy obsažené ve správním řádu jakožto obecném správním procesním předpisu. Úvodem kniha pojednává o základních pojmech správního práva procesního, včetně přehledu vývoje procesněsprávních úprav na našem území. V následujícím podrobném výkladu jednotlivých základních zásad činnosti správních orgánů a zásad správního řízení se autoři snaží demonstrovat nezbytnost chápání vazeb mezi jednotlivými procesními instituty, které jsou rozvedeny v dalších kapitolách. Struktura učebnice vychází ze zavedené a osvědčené systematiky výuky správního práva procesního a systematiky správního řádu. Pozornost je přitom věnována nejen správnímu řízení, ale též postupům při vydávání opatření obecné povahy a uzavírání veřejnoprávních smluv. Vedle toho kniha přibližuje též správní řízení podle zvláštních zákonů, konkrétně zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o vyvlastnění
  Výrazy tezauru správní právo * správní řízení * správní rozhodnutí * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-827-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Správní právo procesní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89730PSS - Poslanecká sněmovna
  Správní právo procesní
 4. TitleVyvlastnění a vyvlastňovací řízení / Tomáš Grygar, Kateřina Frumarová, Ondřej Horák, Marek Masarik
  Author Grygar, Tomáš, 1993- (Author)
  Another authors Frumarová, Kateřina, 1976- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Masarik, Marek (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scopexxi, 293 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Note"Právní stav publikace je k 1. 1. 2021-- Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI a jako e-kniha
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationAutoři monografie poukazují na zásadní právně-teoretické i praktické problémy právní úpravy vyvlastnění a vyvlastňovacího řízení, na antinomie mezi jednotlivými ustanoveními právních předpisů, které tuto problematiku regulují (zejména Listiny základních práv a svobod, zákona o vyvlastnění a zvláštních zákonů obsahujících jednotlivé expropriační tituly) a v návaznosti na to předkládají řadu návrhů de lege ferenda.
  Výrazy tezauru vyvlastnění * Rakousko * Německo * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7598-968-0
  Copy count3, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89434PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 29.08.2024)
  F 89434PSS - Poslanecká sněmovna
  F 89434PSS - Poslanecká sněmovna
  Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
 5. TitleZákon o realitním zprostředkování : praktický komentář / Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar
  Author Slanina, Lukáš (Commentator for written text)
  Another authors Pazdera, Michal, 1987- (Commentator for written text)
  Grygar, Tomáš, 1993- (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (2020) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope164 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentátor
  Note"Ve znění zákona č. 190/2020 Sb. s účinností od 25.4.2020"--Obálka. Terminologický slovník
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru nemovitost * obchod s nemovitostmi * obchodní zprostředkovatel * živnost * zákon * komentář k zákonu * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4011 - Druhy podniků
  2036 - Distribuce
  ISBN978-80-7502-443-5
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o realitním zprostředkování

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89006LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o realitním zprostředkování
 6. TitleSpecifika řízení o přestupku právnické osoby / Tomáš Grygar
  Author Grygar, Tomáš, 1993- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopexii, 156 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NotePřehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je věnována problematice řízení o přestupku právnické osoby, a to zejména z pohledu jeho specifik oproti řízení o přestupku osoby fyzické. V červenci 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který na rozdíl od předchozího přestupkového zákona, upravuje i správněprávní (přestupkovou) odpovědnost právnických osob.
  Výrazy tezauru správní delikt * trestní soud * právnická osoba * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1226 - Organizace právního systému
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-783-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Specifika řízení o přestupku právnické osoby

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88998EXH - externí sklad Holešovice
  Specifika řízení o přestupku právnické osoby


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.