Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0070321^"
 1. TitleNěžné zbraně : múzická umění a socialistická armáda / Václav Šmidrkal
  Author Šmidrkal, Václav, 1983- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2024
  Scope385 stran : ilustrace (některé barevné), faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Šťastné zítřky ; sv. 42
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationArmádní umělecký soubor Víta Nejedlého nebo Ústřední hudba ČSLA patřily mezi nejznámější múzické instituce socialistické armády. Těmito i mnoha dalšími vojenskými uměleckými tělesy prošla plejáda uměleckých osobností od těch nejpopulárnějších až po veřejnosti neznámé, a jejich programy viděly a slyšely miliony diváků v tuzemsku i v zahraničí. Proč kladla socialistická armáda takový důraz na existenci vlastních hudeb, divadel a uměleckých souborů? A jak se sovětské vzory typu Alexandrovova souboru písní a tanců dařilo přenášet do středoevropské praxe? Kniha zkoumá trvalé napětí v práci vojenských múzických institucí mezi politickou mocí, vojenskou organizací a uměleckou svobodou stejně jako jejich proměnlivou podobu v různých vývojových fázích komunistického režimu a studené války v období od 40. do 90. let 20. století. Československý případ kniha zasazuje do srovnávací středoevropské perspektivy se sousedním Polskem a východním Německem.
  Výrazy tezauru armáda * hudba * kultura * kulturní představení * Československo * Německá demokratická republika * Polsko * 40. léta 20. století * 2. polovina 20. století
  Klasifikační znaky0821 - Obrana
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-200-3439-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Něžné zbraně

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91802PSS - Poslanecká sněmovna
  Něžné zbraně
 2. TitleNěmecko 1989-2021 : spěchy, problémy a výzvy sjednocené země / Zuzana Lizcová, Vladimír Handl, Miroslav Kunštát, Tomáš Nigrin, Václav Šmidrkal, Alena Zelená, Lucie Filipová, Petr Mlsna, Thomas Oellermann, Andreas Wiedemann
  Author Lizcová, Zuzana (Author)
  Another authors Handl, Vladimír, 1957- (Author)
  Kunštát, Miroslav, 1958- (Author)
  Nigrin, Tomáš, 1981- (Author)
  Šmidrkal, Václav, 1983- (Author)
  Zelená, Alena (Author)
  Filipová, Lucie, 1981- (Author)
  Mlsna, Petr, 1978- (Author)
  Oellermann, Thomas, 1977- (Author)
  Wiedemann, Andreas, 1970- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : NLN, 2022
  Scope478 stran : ilustrace, mapy, portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina, English
  NoteČástečně přeloženo z němčiny?
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické a německé resumé
  AnnotationPublikace popisuje, jakým způsobem se německá společnost v letech 1989–2021 vyvíjela na základě vnitřních výzev i vnějších okolností, jaké hlavní charakteristiky ji tehdy utvářely a jaká témata určovala měnící se celospolečenský diskurz.
  Výrazy tezauru sjednocení Německa * zahraniční politika * politický život * společensko-hospodářské poměry * Německo * rok 1989 * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století * 3. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7422-890-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Německo 1989-2021

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90961PSS - Poslanecká sněmovna
  Německo 1989-2021
 3. TitleSousedé : česko-rakouské dějiny / Václav Šmidrkal, Ota Konrád, Hildegard Schmoller, Niklas Perzi (eds.) ; přeložili Zuzana Schwarzová, Petr Dvořáček (s. 19-83) a Petr Koura (s. 165-203)
  Another authors Šmidrkal, Václav, 1983- (Editor)
  Konrád, Ota, 1973- (Author)
  Schmoller, Hildegard (Editor)
  Perzi, Niklas, 1970- (Editor)
  Schwarzová, Zuzana (Translator)
  Dvořáček, Petr, 1949- (Translator)
  Koura, Petr, 1978- (Translator)
  PublicationPraha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, s.r.o., 2019
  Scope406 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 28 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleČesko-rakouské dějiny
  NoteČástečně přeloženo z němčiny
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationStaletí sousedství a víc než tři sta let strávených ve společném státě spojují Čechy a Rakušany - jeden lid dvou jazyků, nebo přeci jen nepřejícné bratrance? Předkládaná publikace přináší průřezové zamyšlení nad historií vzájemného soužití, odcizení či odcizování se, nezájmu a v neposlední řadě i konfliktů uplynulých dvou století. Dvacet sedm historiček a historiků z obou zemí zkoumá ve dvanácti kapitolách, co Čechy a Rakušany spojovalo, i co je dělilo. Netvoří přitom dva souběžné příběhy národních dějin, ale ukazují, jakým způsobem se určité fenomény zapsaly do dané společnosti. Na "jaro národů" a revoluce let 1848/49 navázala ještě ve společném státě etapa postupného odcizování. Společně zažité, leč rozdílně prožité, i tak lze charakterizovat poslední desetiletí společného života v habsburské monarchii a za první světové války. Vztah Československa a (Německého) Rakouska, států nově vzniklých po roce 1918, poznamenaly vzájemná konkurence, nezájem, ale i spolupráce. Přes příslušnost k jiným státům a (po roce 1948) také k jiným blokům existovaly nadále některé společné rysy. Po roce 1989 a pádu "železné opony" však začaly vzájemnému dialogu dominovat konfliktní témata typu "Temelína" či "Benešových dekretů", a to i přes to, že oboustranné hospodářské, politické a kulturní kontakty byly nejužší od roku 1918. Kniha iniciovaná Stálou konferencí českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH) je příspěvkem k vzájemnému poznání a porozumění.
  Výrazy tezauru Česká republika * Rakousko * dvoustranné vztahy * Rakousko-Uhersko * Čechy (země) * Československo * dějiny
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-88304-19-7
  978-80-7422-732-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Sousedé

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17384PSS - Poslanecká sněmovna
  E 17384PSS - Poslanecká sněmovna
  Sousedé


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.