Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0070257^"
 1. TitleCestovní právo / Klára Dvořáková, Renata Králová
  Author Dvořáková, Klára (Author)
  Another authors Králová , Renata (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2022
  Scopexxxv, 589 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationVýklad české právní úpravy cestovního ruchu.
  Výrazy tezauru cestovní ruch * zahraniční cestovní ruch * cestovní kancelář * organizovaná cesta * ochrana spotřebitele * smlouva * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  2026 - Spotřeba
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-878-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Cestovní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90685PSS - Poslanecká sněmovna
  Cestovní právo
 2. TitleLex voucher : zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu : komentář / Klára Dvořáková, Alice Frýbová
  Author Dvořáková, Klára (Commentator for written text)
  Another authors Frýbová, Alice (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu (2020) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopeviii, 64 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationPrávní úprava smlouvy o zájezdu ukládá pořadateli zájezdu, kterým je v praxi cestovní kancelář, v situaci, kdy nemůže zájezd poskytnout, povinnost vrátit zákazníkovi platby přijaté za neuskutečněné zájezdy nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu. Lex voucher se použije na zájezdy s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020, které byly zrušeny nebo od kterých bylo odstoupeno v souvislosti s pandemií COVID-19. Komentář poskytuje cestovním kancelářím, jejich zákazníkům a právníkům obou stran ucelenou informaci o jejich právech a povinnostech. Výkladových sporů může v souvislosti s lex voucher vznikat mnoho. Zásadní jsou spory o to, zda pořadatel dluží zákazníkovi peníze v souvislosti s neuskutečněným zájezdem nebo zda je naopak zákazník dlužníkem ohledně platby odstupného.
  Výrazy tezauru covid * epidemie * organizovaná cesta * cestovní kancelář * cestovní ruch * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  2826 - Sociální vztahy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-792-7
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Lex voucher

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27010LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Lex voucher
 3. TitleZákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním : praktický komentář / Barbora Vráblová, Klára Dvořáková, Lenka Švarcová
  Author Vráblová, Barbora (Commentator for written text)
  Another authors Dvořáková, Klára (Commentator for written text)
  Švarcová, Lenka (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním (2020) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scopexvi, 71 stran ; 18 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktický komentář
  Note"Právní stav publikace je k 1.9.2020"--Rub titulní stránky. Kniha dostupná také v ASPI
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKe dni 8. 4. 2020 nabyl účinnosti nově přijatý zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, dle kterého mohou očkovaní a jejich blízcí požadovat po státu náhradu újmy způsobené povinným očkováním. Cílem zákonodárce při přijímání zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním bylo zakotvit v českém právním řádu možnost domáhat se na státu náhrady újmy, která očkovanému nebo osobě blízké vznikla v důsledku podrobení se povinnému očkování, neboť je to právě stát, kdo ukládá povinnost podrobit se povinným očkováním. Tato možnost do přijetí zákona absentovala. Jedná se přitom o možnost zcela zásadní z hlediska ústavně garantovaného práva na náhradu újmy vzniklé zákrokem, který je pacient nucen podstoupit.
  Výrazy tezauru očkování * náhrada škody * legislativa * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7598-868-3
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27040LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.