Search results

 1. TitleSoustava občanského práva. III., Právo obligační. IV., Právo rodinné. V., Právo dědické / Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil
  Author Mayr-Harting, Robert, 1874-1948 (Author)
  Another authors Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  Spáčil, Jiří, 1953- (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopeviii, 418, xii, 147, viii, 143 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Klasická právnická díla
  Spine TitleSoustava občanského práva II
  NoteReprint původního vydání z let 1924 až 1929--Rub titlulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsSoustava občanského práva. Kniha třetí, Právo obligační / napsal Robert Mayr. V Brně 1928 -- Soustava občanského práva. Kniha čtvrtá, Právo rodinné / napsal Robert Mayr. V Brně 1926 -- Soustava občanského práva. Kniha pátá, Právo dědické / napsal Robert Mayr. V Brně 1927
  AnnotationPublikace podává výklad tří částí obecného zákoníku občanského, v němž „vše je pečlivě promyšleno a vše i to nejtěžší se zdá být (v jeho podání) jednoduché, snadné, příliš samozřejmé, zatímco ruka, která vede (pero) neváhá a nepochybuje poté, co nabrala daný směr výkladu“, může i dnes sloužit jako významná inspirace pro výklad občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
  Výrazy tezauru občanské právo * závazkové právo * rodinné právo * manželské právo * poručenství * dědické právo
  ISBN978-80-7598-562-0
  978-80-7598-563-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Soustava občanského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88611PSS - Poslanecká sněmovna
  Soustava občanského práva
 2. TitleSoustava občanského práva. I., Nauky obecné. II., Práva věcná / Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil
  Author Mayr-Harting, Robert, 1874-1948 (Author)
  Another authors Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  Spáčil, Jiří, 1953- (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexxv, xi, 239, xi, 260 stran : portrét ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Klasická právnická díla
  Spine TitleSoustava občanského práva I
  NoteReprint původního vydání z let 1924 až 1929--Rub titlulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsSoustava občanského práva. Kniha prvá, Nauky obecné / napsal Robert Mayr ; české vydání zpracoval Rudolf Dominik. Brno 1929 -- Soustava občanského práva. Kniha druhá, Práva věcná / napsal Robert Mayr ; české vydání zpracovali Method Fišer a Alois Chytil. V Brně 1924
  AnnotationPublikace podává výklad dvou částí obecného zákoníku občanského, v němž „vše je pečlivě promyšleno a vše i to nejtěžší se zdá být (v jeho podání) jednoduché, snadné, příliš samozřejmé, zatímco ruka, která vede (pero) neváhá a nepochybuje poté, co nabrala daný směr výkladu“, může i dnes sloužit jako významná inspirace pro výklad občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
  Výrazy tezauru občanské právo * právní věda * vlastnictví * právní postavení * právo na spravedlnost * služebnost * hypotéka
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7598-561-3
  978-80-7598-563-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Soustava občanského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88611PSS - Poslanecká sněmovna
  Soustava občanského práva
 3. TitleAutonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy / Pavel Salák jr., Radek Černoch, Ondřej Horák
  Author Salák, Pavel, 1977- (Author)
  Another authors Černoch, Radek, 1986- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2019
  Scope185 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 670. = Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; vol. 670. Scientia
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru římské právo * dědické právo * občanské právo * historie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-210-9474-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88810PSS - Poslanecká sněmovna
  Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy
 4. TitleBrněnská normativní civilistika : (postavy, projekty, polemiky) / Ondřej Horák
  Author Horák, Ondřej, 1978-
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexi, 246 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Francouzština, Němčina, Italština
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické, francouzské, německé a italské resumé
  AnnotationBrněnská normativní škola se výrazně zapsala do povědomí naší právnické veřejnosti – originalitou, kritičností, pohnutými osudy. Tradičně jí však bývá vytýkáno „odtržení od reality“. Autor naopak ukazuje úzký vztah normativistů k praxi – před akademickou dráhou působili v tradičních právnických profesích, vytvořili dodnes ceněné komentáře (zvl. proslulý Rouček-Sedláček) i řadu posudků ke sporným právním otázkám, podíleli se na přípravě právních předpisů a v neposlední řadě měli na propojení teorie a praxe zaměřenou také svoji výuku (včetně simulovaných soudních sporů). Fundovaný výklad je doplněný pečlivě sestavenými životopisnými medailony, přehledem publikační činnosti a soupisem vyučovaných předmětů.
  Výrazy tezauru právní věda * právnická profese * Sedláček, Jaromír (1885-1945) * 20. století
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7598-708-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Brněnská normativní civilistika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88961PSS - Poslanecká sněmovna
  F 88961PSS - Poslanecká sněmovna
  Brněnská normativní civilistika
 5. TitleEmpirický zákonodárce : historie prvního československého zákona z roku 1918 / Ondřej Horák
  Author Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Publication[Praha] : [Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost], [2018]
  Scope5 nečíslovaných stran : portréty, faksimile ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSeparát z: Dějiny a současnost 10/2008, strana 21-23. Xerokopie a staženo z internetu
  Výrazy tezauru vznik Československa (1918) * zákon * historie práva * Rašín, Alois (1867-1923)
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSeparáty
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17000PSS - Poslanecká sněmovna
 6. TitleČeskoslovenské správní právo. Část všeobecná / Jiří Hoetzel ; editor Ondřej Horák
  Author Hoetzel, Jiří, 1874-1961 (Author)
  Another authors Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexxxii, 454 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Klasická právnická díla
  Note"Ediční řada Klasická právnická díla vychází ve spolupráci s Nadací Hugo Grotius"--Údaj z titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Reprint původního vydání včetně titulní stránky: V Praze : Melantrich, 1934
  Výrazy tezauru správní kontrola * správní právo * správní řízení * správní soud * veřejná správa * ústřední orgány státní správy * Československo
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7598-168-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Československé správní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87984PSS - Poslanecká sněmovna
  Československé správní právo
 7. TitleČeskoslovenské právo ústavní ; Ústavní vývoj československý v roce 1938 / František Weyr ; editor Ondřej Horák
  Author Weyr, František, 1879-1951 (Author)
  Another authors Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  Filip, Jan, 1950- (Author of introduction)
  Československo. Ústava Československé republiky (1920) (Other)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopeliii, xii, 355 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Klasická právnická díla
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contentsÚstavní listina Československé republiky. František Weyr a československé ústavní právo předválečné doby / Jan Filip
  NoteReprint původních vydání: V Praze : Melantrich, a.s., 1937 včetně titulní stránky a Časopis pro právní a státní vědu, 1946, roč. 27, s. 20-36
  AnnotationV reprintu vydaná druhá nejvýznamnější práce prof. Františka Weyra. Vysokoškolská učebnice ústavního práva vyšla necelý rok před podepsáním mnichovské dohody, která ukončila dvacetiletou existenci první Československé republiky a také vývoj československého ústavního práva, jehož ohniskem byla Ústavní listina z roku 1920. Její duchovní otec František Weyr tak ve své učebnici završil jednu etapu svého vědeckého bádání na poli ústavního práva. Učebnice tvoří celek s Teorií práva, protože František Weyr v ní ústavní právo vyložil důsledně z pozice tzv. ryzí nauky právní, jedné z nejvýznamnějších právních teorií 20. století, která dala vzniknout tzv. brněnské škole normativní teorie. Kniha vychází s obsáhlou předmluvou prof. JUDr. Jana Filipa, CSc., profesora Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a soudce Ústavního soudu. Reprint je doplněn Weyrovým článkem Ústavní vývoj československý v roce 1938, který Weyr uveřejnil v roce 1946 v Časopisu pro právní a státní vědu a který uvedl jako „zamýšlený doplněk“ předválečné učebnice.
  Výrazy tezauru ústavní právo * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-891-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Československé právo ústavní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87244PSS - Poslanecká sněmovna
  Československé právo ústavní
 8. TitlePraktikum z právní metodologie / Olga Rosenkranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina
  Author Rosenkranzová, Olga, 1976- (Author)
  Another authors Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Hlouch, Lukáš, 1981- (Author)
  Hapla, Martin, 1988- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Osina, Petr, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope112 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru právní věda * srovnávací právo * metodologie práva * učebnice
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-235-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum z právní metodologie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87058PSS - Poslanecká sněmovna
  Praktikum z právní metodologie
 9. TitleAbsolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy : vybrané otázky / Ondřej Horák a kolektiv
  Author Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope160 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Francouzština ; Polština
  Edition Student
  Spine TitleAbsolutní majetková práva
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Částečně francouzský, německý a polský text
  AnnotationUčebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací volnosti a univerzální sukcese. Přibližuje jejich pojem, smysl a vývoj, včetně komparace s předními evropskými občanskými zákoníky (francouzským, německým či švýcarským). Historicko-srovnávací pohled umožňuje nejen lépe pochopit účel a směřování platné úpravy, která výrazně navazuje na středoevropskou právní tradici, ale přináší také cenné inspirace pro řešení konkrétních sporných otázek.
  Výrazy tezauru vlastnictví * soukromé právo * historie práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7502-189-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86611PSS - Poslanecká sněmovna
  Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy
 10. TitleŠkoly, osobnosti, polemiky : pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám
  Another authors Gábriš, Tomáš, 1981- (Editor)
  Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  Tauchen, Jaromír, 1981- (Editor)
  IssueVydání: první
  PublicationBrno : The European Society for History of Law, 2017
  Scope608 stran ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titlePocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám
  NoteEditoři: Tomáš Gábriš, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. Chybný čárový kód uveden na zadní straně desky. Obsahuje curriculum vitae a bibliografii Ladislava Vojáčka
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Částečně německý a slovenský text, anglická resumé
  Výrazy tezauru právní věda * historie práva * Vojáček, Ladislav (1952- )
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87475-51-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Školy, osobnosti, polemiky

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16906PSS - Poslanecká sněmovna
  Školy, osobnosti, polemiky