Search results

 1. TitleDějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích / Ondřej Horák, Jakub Razim
  Author Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Another authors Razim, Jakub, 1982- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationPraha : Leges, 2022
  Scope139 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudienceUčebnice je určena pro studium právních i historických oborů.
  AnnotationUčebnice přináší výklad o vývoji, osobnostech a inspiračních zdrojích kodifikace obecného soukromého práva v českých zemích od středověku po současnost a dále přehled dějin domácí civilistiky v širším (teritoriálním) pojetí. Cílem autorů je přiblížit středoevropskou civilistickou tradici i význam historicko-komparativního přístupu.
  Výrazy tezauru soukromé právo * zákoník * historie práva * Čechy (země) * Československo
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-592-0
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 90916Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 10.02.2023)
  Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích
 2. TitleVyvlastnění a vyvlastňovací řízení / Tomáš Grygar, Kateřina Frumarová, Ondřej Horák, Marek Masarik
  Author Grygar, Tomáš, 1993- (Author)
  Another authors Frumarová, Kateřina, 1976- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Masarik, Marek (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scopexxi, 293 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Note"Právní stav publikace je k 1. 1. 2021-- Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI a jako e-kniha
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationAutoři monografie poukazují na zásadní právně-teoretické i praktické problémy právní úpravy vyvlastnění a vyvlastňovacího řízení, na antinomie mezi jednotlivými ustanoveními právních předpisů, které tuto problematiku regulují (zejména Listiny základních práv a svobod, zákona o vyvlastnění a zvláštních zákonů obsahujících jednotlivé expropriační tituly) a v návaznosti na to předkládají řadu návrhů de lege ferenda.
  Výrazy tezauru vyvlastnění * Rakousko * Německo * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7598-968-0
  Copy count3, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89434Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 14.07.2023)
  F 89434Poslanecká sněmovna
  F 89434Poslanecká sněmovna
  Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení
 3. TitleAbsolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy : vybrané otázky / Ondřej Horák a kolektiv
  Author Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope178 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Francouzština ; Němčina ; Polština
  Edition Student
  Spine TitleAbsolutní majetková práva
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Částečně souběžný francouzský, německý a polský text
  AnnotationUčebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací volnosti a univerzální sukcese. Přibližuje jejich pojem, smysl a vývoj, včetně komparace s předními evropskými občanskými zákoníky (francouzským, německým či švýcarským). Historicko-srovnávací pohled umožňuje nejen lépe pochopit účel a směřování platné úpravy, která výrazně navazuje na středoevropskou právní tradici, ale přináší také cenné inspirace pro řešení konkrétních sporných otázek.
  Výrazy tezauru vlastnictví * soukromé právo * dědické právo * historie práva
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-557-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90044Poslanecká sněmovna
  Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy
 4. TitleDějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích / Ondřej Horák, Jakub Razim
  Author Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Another authors Razim, Jakub, 1982- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope140 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace přináší výklad o vývoji, osobnostech a inspiračních zdrojích kodifikace obecného soukromého práva v českých zemích od středověku po současnost a dále přehled dějin domácí civilistiky v širším (teritoriálním) pojetí. Cílem autorů je přiblížit středoevropskou civilistickou tradici i význam historicko-komparativního přístupu.
  Výrazy tezauru soukromé právo * zákoník * historie práva * Čechy (země) * Československo * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-501-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89515Poslanecká sněmovna
  Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích
 5. TitleSoustava občanského práva. III., Právo obligační. IV., Právo rodinné. V., Právo dědické / Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil
  Author Mayr-Harting, Robert, 1874-1948 (Author)
  Another authors Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  Spáčil, Jiří, 1953- (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopeviii, 418, xii, 147, viii, 143 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Klasická právnická díla
  Spine TitleSoustava občanského práva II
  NoteReprint původního vydání z let 1924 až 1929--Rub titlulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsSoustava občanského práva. Kniha třetí, Právo obligační / napsal Robert Mayr. V Brně 1928 -- Soustava občanského práva. Kniha čtvrtá, Právo rodinné / napsal Robert Mayr. V Brně 1926 -- Soustava občanského práva. Kniha pátá, Právo dědické / napsal Robert Mayr. V Brně 1927
  AnnotationPublikace podává výklad tří částí obecného zákoníku občanského, v němž „vše je pečlivě promyšleno a vše i to nejtěžší se zdá být (v jeho podání) jednoduché, snadné, příliš samozřejmé, zatímco ruka, která vede (pero) neváhá a nepochybuje poté, co nabrala daný směr výkladu“, může i dnes sloužit jako významná inspirace pro výklad občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
  Výrazy tezauru občanské právo * závazkové právo * rodinné právo * manželské právo * poručenství * dědické právo
  ISBN978-80-7598-562-0
  978-80-7598-563-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Soustava občanského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88611Poslanecká sněmovna
  Soustava občanského práva
 6. TitleSoustava občanského práva. I., Nauky obecné. II., Práva věcná / Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil
  Author Mayr-Harting, Robert, 1874-1948 (Author)
  Another authors Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  Spáčil, Jiří, 1953- (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexxv, xi, 239, xi, 260 stran : portrét ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Klasická právnická díla
  Spine TitleSoustava občanského práva I
  NoteReprint původního vydání z let 1924 až 1929--Rub titlulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsSoustava občanského práva. Kniha prvá, Nauky obecné / napsal Robert Mayr ; české vydání zpracoval Rudolf Dominik. Brno 1929 -- Soustava občanského práva. Kniha druhá, Práva věcná / napsal Robert Mayr ; české vydání zpracovali Method Fišer a Alois Chytil. V Brně 1924
  AnnotationPublikace podává výklad dvou částí obecného zákoníku občanského, v němž „vše je pečlivě promyšleno a vše i to nejtěžší se zdá být (v jeho podání) jednoduché, snadné, příliš samozřejmé, zatímco ruka, která vede (pero) neváhá a nepochybuje poté, co nabrala daný směr výkladu“, může i dnes sloužit jako významná inspirace pro výklad občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
  Výrazy tezauru občanské právo * právní věda * vlastnictví * právní postavení * právo na spravedlnost * služebnost * hypotéka
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7598-561-3
  978-80-7598-563-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Soustava občanského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88611Poslanecká sněmovna
  Soustava občanského práva
 7. TitleAutonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy / Pavel Salák jr., Radek Černoch, Ondřej Horák
  Author Salák, Pavel, 1977- (Author)
  Another authors Černoch, Radek, 1986- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2019
  Scope185 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 670. = Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; vol. 670. Scientia
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru římské právo * dědické právo * občanské právo * historie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-210-9474-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88810Poslanecká sněmovna
  Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy
 8. TitleBrněnská normativní civilistika : (postavy, projekty, polemiky) / Ondřej Horák
  Author Horák, Ondřej, 1978-
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexi, 246 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Francouzština, Němčina, Italština
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické, francouzské, německé a italské resumé
  AnnotationBrněnská normativní škola se výrazně zapsala do povědomí naší právnické veřejnosti – originalitou, kritičností, pohnutými osudy. Tradičně jí však bývá vytýkáno „odtržení od reality“. Autor naopak ukazuje úzký vztah normativistů k praxi – před akademickou dráhou působili v tradičních právnických profesích, vytvořili dodnes ceněné komentáře (zvl. proslulý Rouček-Sedláček) i řadu posudků ke sporným právním otázkám, podíleli se na přípravě právních předpisů a v neposlední řadě měli na propojení teorie a praxe zaměřenou také svoji výuku (včetně simulovaných soudních sporů). Fundovaný výklad je doplněný pečlivě sestavenými životopisnými medailony, přehledem publikační činnosti a soupisem vyučovaných předmětů.
  Výrazy tezauru právní věda * právnická profese * Sedláček, Jaromír (1885-1945) * 20. století
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7598-708-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Brněnská normativní civilistika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88961Poslanecká sněmovna
  F 88961Poslanecká sněmovna
  Brněnská normativní civilistika
 9. TitleČeskoslovenské správní právo. Část všeobecná / Jiří Hoetzel ; editor Ondřej Horák
  Author Hoetzel, Jiří, 1874-1961 (Author)
  Another authors Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexxxii, 454 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Klasická právnická díla
  Note"Ediční řada Klasická právnická díla vychází ve spolupráci s Nadací Hugo Grotius"--Údaj z titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Reprint původního vydání včetně titulní stránky: V Praze : Melantrich, 1934
  Výrazy tezauru správní kontrola * správní právo * správní řízení * správní soud * veřejná správa * ústřední orgány státní správy * Československo
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7598-168-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Československé správní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87984Poslanecká sněmovna
  Československé správní právo
 10. TitleEmpirický zákonodárce : historie prvního československého zákona z roku 1918 / Ondřej Horák
  Author Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Publication[Praha] : [Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost], [2018]
  Scope5 nečíslovaných stran : portréty, faksimile ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSeparát z: Dějiny a současnost 10/2008, strana 21-23. Xerokopie a staženo z internetu
  Výrazy tezauru vznik Československa (1918) * zákon * historie práva * Rašín, Alois (1867-1923)
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSeparáty
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17000Poslanecká sněmovna