Search results

 1. TitleBrněnská normativní civilistika : (postavy, projekty, polemiky) / Ondřej Horák
  Author Horák, Ondřej, 1978-
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexi, 246 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Francouzština, Němčina, Italština
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické, francouzské, německé a italské resumé
  AnnotationBrněnská normativní škola se výrazně zapsala do povědomí naší právnické veřejnosti – originalitou, kritičností, pohnutými osudy. Tradičně jí však bývá vytýkáno „odtržení od reality“. Autor naopak ukazuje úzký vztah normativistů k praxi – před akademickou dráhou působili v tradičních právnických profesích, vytvořili dodnes ceněné komentáře (zvl. proslulý Rouček-Sedláček) i řadu posudků ke sporným právním otázkám, podíleli se na přípravě právních předpisů a v neposlední řadě měli na propojení teorie a praxe zaměřenou také svoji výuku (včetně simulovaných soudních sporů). Fundovaný výklad je doplněný pečlivě sestavenými životopisnými medailony, přehledem publikační činnosti a soupisem vyučovaných předmětů.
  Výrazy tezauru právní věda * právnická profese * Sedláček, Jaromír (1885-1945) * 20. století
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7598-708-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Brněnská normativní civilistika

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88961PSS - Poslanecká sněmovna
  F 88961PSS - Poslanecká sněmovna
  Brněnská normativní civilistika
 2. TitleSoustava občanského práva. III., Právo obligační. IV., Právo rodinné. V., Právo dědické / Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil
  Author Mayr-Harting, Robert, 1874-1948 (Author)
  Another authors Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  Spáčil, Jiří, 1953- (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopeviii, 418, xii, 147, viii, 143 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Klasická právnická díla
  Spine TitleSoustava občanského práva II
  NoteReprint původního vydání z let 1924 až 1929--Rub titlulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsSoustava občanského práva. Kniha třetí, Právo obligační / napsal Robert Mayr. V Brně 1928 -- Soustava občanského práva. Kniha čtvrtá, Právo rodinné / napsal Robert Mayr. V Brně 1926 -- Soustava občanského práva. Kniha pátá, Právo dědické / napsal Robert Mayr. V Brně 1927
  AnnotationPublikace podává výklad tří částí obecného zákoníku občanského, v němž „vše je pečlivě promyšleno a vše i to nejtěžší se zdá být (v jeho podání) jednoduché, snadné, příliš samozřejmé, zatímco ruka, která vede (pero) neváhá a nepochybuje poté, co nabrala daný směr výkladu“, může i dnes sloužit jako významná inspirace pro výklad občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
  Výrazy tezauru občanské právo * závazkové právo * rodinné právo * manželské právo * poručenství * dědické právo
  ISBN978-80-7598-562-0
  978-80-7598-563-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Soustava občanského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88611PSS - Poslanecká sněmovna
  Soustava občanského práva
 3. TitleSoustava občanského práva. I., Nauky obecné. II., Práva věcná / Robert Mayr-Harting ; editoři Ondřej Horák a Jiří Spáčil
  Author Mayr-Harting, Robert, 1874-1948 (Author)
  Another authors Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  Spáčil, Jiří, 1953- (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexxv, xi, 239, xi, 260 stran : portrét ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Klasická právnická díla
  Spine TitleSoustava občanského práva I
  NoteReprint původního vydání z let 1924 až 1929--Rub titlulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  ContentsSoustava občanského práva. Kniha prvá, Nauky obecné / napsal Robert Mayr ; české vydání zpracoval Rudolf Dominik. Brno 1929 -- Soustava občanského práva. Kniha druhá, Práva věcná / napsal Robert Mayr ; české vydání zpracovali Method Fišer a Alois Chytil. V Brně 1924
  AnnotationPublikace podává výklad dvou částí obecného zákoníku občanského, v němž „vše je pečlivě promyšleno a vše i to nejtěžší se zdá být (v jeho podání) jednoduché, snadné, příliš samozřejmé, zatímco ruka, která vede (pero) neváhá a nepochybuje poté, co nabrala daný směr výkladu“, může i dnes sloužit jako významná inspirace pro výklad občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
  Výrazy tezauru občanské právo * právní věda * vlastnictví * právní postavení * právo na spravedlnost * služebnost * hypotéka
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1236 - Práva a svobody
  ISBN978-80-7598-561-3
  978-80-7598-563-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Soustava občanského práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88611PSS - Poslanecká sněmovna
  Soustava občanského práva
 4. TitleAutonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy / Pavel Salák jr., Radek Černoch, Ondřej Horák
  Author Salák, Pavel, 1977- (Author)
  Another authors Černoch, Radek, 1986- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2019
  Scope185 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 670. = Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; vol. 670. Scientia
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  Výrazy tezauru římské právo * dědické právo * občanské právo * historie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-210-9474-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88810PSS - Poslanecká sněmovna
  Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy
 5. TitleEmpirický zákonodárce : historie prvního československého zákona z roku 1918 / Ondřej Horák
  Author Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Publication[Praha] : [Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost], [2018]
  Scope5 nečíslovaných stran : portréty, faksimile ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteSeparát z: Dějiny a současnost 10/2008, strana 21-23. Xerokopie a staženo z internetu
  Výrazy tezauru vznik Československa (1918) * zákon * historie práva * Rašín, Alois (1867-1923)
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  1206 - Prameny a odvětví práva
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSeparáty
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17000PSS - Poslanecká sněmovna
 6. TitleČeskoslovenské správní právo. Část všeobecná / Jiří Hoetzel ; editor Ondřej Horák
  Author Hoetzel, Jiří, 1874-1961 (Author)
  Another authors Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexxxii, 454 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Klasická právnická díla
  Note"Ediční řada Klasická právnická díla vychází ve spolupráci s Nadací Hugo Grotius"--Údaj z titulní stránky
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Reprint původního vydání včetně titulní stránky: V Praze : Melantrich, 1934
  Výrazy tezauru správní kontrola * správní právo * správní řízení * správní soud * veřejná správa * ústřední orgány státní správy * Československo
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-7598-168-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Československé správní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87984PSS - Poslanecká sněmovna
  Československé správní právo
 7. TitleČeskoslovenské právo ústavní ; Ústavní vývoj československý v roce 1938 / František Weyr ; editor Ondřej Horák
  Author Weyr, František, 1879-1951 (Author)
  Another authors Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  Filip, Jan, 1950- (Author of introduction)
  Československo. Ústava Československé republiky (1920) (Other)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopeliii, xii, 355 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Klasická právnická díla
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Partial contentsÚstavní listina Československé republiky. František Weyr a československé ústavní právo předválečné doby / Jan Filip
  NoteReprint původních vydání: V Praze : Melantrich, a.s., 1937 včetně titulní stránky a Časopis pro právní a státní vědu, 1946, roč. 27, s. 20-36
  AnnotationV reprintu vydaná druhá nejvýznamnější práce prof. Františka Weyra. Vysokoškolská učebnice ústavního práva vyšla necelý rok před podepsáním mnichovské dohody, která ukončila dvacetiletou existenci první Československé republiky a také vývoj československého ústavního práva, jehož ohniskem byla Ústavní listina z roku 1920. Její duchovní otec František Weyr tak ve své učebnici završil jednu etapu svého vědeckého bádání na poli ústavního práva. Učebnice tvoří celek s Teorií práva, protože František Weyr v ní ústavní právo vyložil důsledně z pozice tzv. ryzí nauky právní, jedné z nejvýznamnějších právních teorií 20. století, která dala vzniknout tzv. brněnské škole normativní teorie. Kniha vychází s obsáhlou předmluvou prof. JUDr. Jana Filipa, CSc., profesora Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a soudce Ústavního soudu. Reprint je doplněn Weyrovým článkem Ústavní vývoj československý v roce 1938, který Weyr uveřejnil v roce 1946 v Časopisu pro právní a státní vědu a který uvedl jako „zamýšlený doplněk“ předválečné učebnice.
  Výrazy tezauru ústavní právo * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-891-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Československé právo ústavní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87244PSS - Poslanecká sněmovna
  Československé právo ústavní
 8. TitleAbsolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy : vybrané otázky / Ondřej Horák a kolektiv
  Author Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope160 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Francouzština ; Polština
  Edition Student
  Spine TitleAbsolutní majetková práva
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Částečně francouzský, německý a polský text
  AnnotationUčebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady a jim odpovídající instituty: z věcného práva na zásadu akcesní-superficiální a translační, z dědického práva na zásadu pořizovací volnosti a univerzální sukcese. Přibližuje jejich pojem, smysl a vývoj, včetně komparace s předními evropskými občanskými zákoníky (francouzským, německým či švýcarským). Historicko-srovnávací pohled umožňuje nejen lépe pochopit účel a směřování platné úpravy, která výrazně navazuje na středoevropskou právní tradici, ale přináší také cenné inspirace pro řešení konkrétních sporných otázek.
  Výrazy tezauru vlastnictví * soukromé právo * historie práva * Česká republika
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7502-189-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86611PSS - Poslanecká sněmovna
  Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy
 9. TitleŠkoly, osobnosti, polemiky : pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám
  Another authors Gábriš, Tomáš, 1981- (Editor)
  Horák, Ondřej, 1978- (Editor)
  Tauchen, Jaromír, 1981- (Editor)
  IssueVydání: první
  PublicationBrno : The European Society for History of Law, 2017
  Scope608 stran ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titlePocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám
  NoteEditoři: Tomáš Gábriš, Ondřej Horák, Jaromír Tauchen. Chybný čárový kód uveden na zadní straně desky. Obsahuje curriculum vitae a bibliografii Ladislava Vojáčka
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Částečně německý a slovenský text, anglická resumé
  Výrazy tezauru právní věda * historie práva * Vojáček, Ladislav (1952- )
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87475-51-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Školy, osobnosti, polemiky

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16906PSS - Poslanecká sněmovna
  Školy, osobnosti, polemiky
 10. TitlePraktikum z právní metodologie / Olga Rosenkranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina
  Author Rosenkranzová, Olga, 1976- (Author)
  Another authors Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Hlouch, Lukáš, 1981- (Author)
  Hapla, Martin, 1988- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Osina, Petr, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope112 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPraktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty práva, jako jsou interpretační metody, řešení kolize právních norem a kolize právních principů, tedy aplikace testů proporcionality, včetně nástinu metodologie právní komparatistiky. Každá kapitola obsahuje kratší teoretický úvod do problematiky, který nemá ambice podat vyčerpávající definice, ale spíše probouzet otázky, studijní a badatelskou zvídavost a poukázat na vzájemné souvislosti metod. Všechny výkladové metody a argumenty spolu úzce souvisí a jsou provázány. Součástí každé kapitoly jsou cvičení a případové studie vycházející ze zásadní judikatury Ústavního soudu ČR, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu ČR, Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a také z případů řešených veřejným ochráncem práv. Věcně se jedná o kazuistiku z celého právního řádu, zejména problematiku civilního, správního a ústavního práva (a zde především o ochranu základních lidských práv a antidiskriminační právo). Konkrétně byly zvoleny tematicky poutavé a zajímavé kauzy, jako je např. problematika povinného očkování, diskriminace intersexuálních osob, nošení náboženských symbolů, poskytování informací o platech úředníků a jiné.
  Výrazy tezauru právní věda * srovnávací právo * metodologie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-235-6
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 87058PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *30.11.2020)
  Praktikum z právní metodologie