Search results

 1. TitleAutorský zákon : praktický komentář s judikaturou : podle stavu k 1. dubnu 2020 / Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček ; s předmluvou Jiřího Malenovského
  Author Polčák, Radim, 1978- (Commentator for written text)
  Another authors Koukal, Pavel, 1979- (Commentator for written text)
  Leška, Rudolf, 1984- (Commentator for written text)
  Myška, Matěj, 1984- (Commentator for written text)
  Hrabánek, Jiří, 1984- (Commentator for written text)
  Zibner, Jan (Commentator for written text)
  Šalomoun, Michal, 1974- (Commentator for written text)
  Koščík, Michal (Commentator for written text)
  Prchal, Petr, 1974- (Commentator for written text)
  Barták, Jan (Commentator for written text)
  Valoušek, Martin, 1980- (Commentator for written text)
  Collett, Dominika (Commentator for written text)
  Mates, Pavel, 1947- (Commentator for written text)
  Tuláček, Jan (Commentator for written text)
  Malenovský, Jiří, 1950- (Author of introduction)
  Česko. Autorský zákon (2000, novela 2019) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope864 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Edition Komentátor
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Předmluva souběžně anglicky
  Výrazy tezauru autorské právo * duševní vlastnictví * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-391-9
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Autorský zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88923PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 13.09.2021)
  F 88923LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Autorský zákon
 2. TitleAutorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
  Author Srstka, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Barták, Jan (Author)
  Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Leška, Rudolf, 1984- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Prchal, Petr, 1974- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Vyskočil, František, 1965- (Author)
  Žikovská, Petra (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope432 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Nové vydání reaguje především na vývoj unijní úpravy, představovaný tzv. směrnicí o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice má být do českého právního řádu implementována do 7. 6. 2021. Do té doby je nezbytné pěstovat znalost jejího obsahu, aby pak byla o to lépe její harmonizace v českém autorském zákoně či občanském zákoníku chápána.
  Výrazy tezauru autorské právo * duševní vlastnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7502-386-5
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 88566PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 06.05.2021)
  Autorské právo a práva související
 3. TitleMezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví : kolizní otázky / Tereza Kyselovská, Pavel Koukal
  Author Kyselovská, Tereza, 1984- (Author)
  Another authors Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2019
  Scope388 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 669. = Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; vol. 669. Scientia
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace propojuje dvě právní odvětví mající významný vliv a praktické dopady v dnešním globalizovaném světě a znalostní ekonomice - mezinárodní právo soukromé a právo k duševnímu vlastnictví.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé * duševní vlastnictví * mezinárodní dohoda * nařízení Společenství
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  0806 - Mezinárodní politika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  ISBN978-80-210-9476-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88813PSS - Poslanecká sněmovna
  Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví
 4. TitleCorporate compliance : jak účinně zavádět a prosazovat korporátní compliance a Compliance management system / Pavel Koukal
  Author Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  PublicationPraha : Verlag Dashöfer, [2019]
  Copyright notice date©2019
  Scope98 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteČeský text
  AnnotationCílem této publikace je nabídnout celkový přehled základních otázek, které jsou spojené s problematikou corporate compliance, a to od výchozích teoretických otázek až po otázky čistě praktické, vázané např. na konkrétní nastavení a fungování Compliance management systému.
  Výrazy tezauru management * kultura řízení podniku * odpovědnost
  Klasifikační znaky4021 - Management
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-87963-98-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Corporate compliance

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88238PSS - Poslanecká sněmovna
  Corporate compliance
 5. TitleBIM pro veřejné zadavatele / Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský
  Author Dufek, Zdeněk, 1978- (Author)
  Another authors Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Fiala, Petr (Author)
  Vyhnálek, Rudolf (Author)
  Remeš, Josef (Author)
  Jedlička, Marek (Author)
  Drochytka, Rostislav, 1958- (Author)
  Bydžovský, Jiří, 1970- (Author)
  PublicationPraha : Leges, 2018
  Scope122 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Praktik
  NotePřehledy souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationPříručka pro zadavatele veřejných zakázek k problematice informačního modelování staveb (BIM). Obsahuje právní i technické aspekty výběru dodavatele projekčních prací, zákonné požadavky a metodická doporučení pro vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria, podstatné aspekty smlouvy o dílo a problematika použitelného software a kompatibility dat. Součástí publikace jsou i příklady a vzorové dokumenty: BEP (BIM Execution Plan), EIR (Employer’s Information Requirements), zadávací dokumentace a smlouva o dílo.
  Výrazy tezauru veřejná zakázka * stavebnictví * simulace * Česká republika
  Klasifikační znaky6831 - Pozemní a inženýrské stavby
  2006 - Obchodní politika
  ISBN978-80-7502-285-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  BIM pro veřejné zadavatele

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87491PSS - Poslanecká sněmovna
  BIM pro veřejné zadavatele
 6. TitleZákon o ochranných známkách : komentář / Pavel Koukal, Radim Charvát, Simona Hejdová, Miroslav Černý
  Author Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Another authors Charvát, Radim, 1978- (Author)
  Hejdová, Simona, 1976- (Author)
  Černý, Miroslav, 1978- (Author)
  Česko. Zákon o ochranných známkách (2003, novela 2017) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopelxiv, 582 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je ke dni 25.7.2017, judikatura zpracovaná ke dni 30.5.2017"--Rub titulní stránky. Přehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutoři čtenáře velmi podrobně seznamují nejen s českou právní úpravou týkající se ochranných známek, ale též s unijní a mezinárodní. Je zde obsažen dosah nejnovějších předpisů, stejně jako kontext a vysvětlení s historickou právní úpravou. Autoři zevrubně rozebírají konkrétní známkoprávní instituty, vysvětlují způsob řízení před českými i mezinárodními úřady a přibližují rozhodovací praxi českých i mezinárodních úřadů a soudů na konkrétních ochranných známkách v bohaté a pečlivě vybrané judikaturní části.
  Výrazy tezauru značka * duševní vlastnictví * zákon * komentář k zákonu * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-762-2
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o ochranných známkách

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87171PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 06.05.2021)
  F 87171LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o ochranných známkách
 7. TitleAutorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
  Author Srstka, Jiří, 1958- (Author)
  Another authors Barták, Jan, 1938- (Author)
  Dobřichovský, Tomáš, 1974- (Author)
  Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Leška, Rudolf, 1984- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Prchal, Petr, 1974- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Skřejpková, Petra, 1960- (Author)
  Smejkal, Vladimír, 1955- (Author)
  Telec, Ivo, 1959- (Author)
  Vyskočil, František, 1965- (Author)
  Žikovská, Petra (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope416 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  Výrazy tezauru autorské právo
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7502-240-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Autorské právo a práva související

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86969PSS - Poslanecká sněmovna
  Autorské právo a práva související
 8. TitleZákon o ochraně průmyslových vzorů : komentář / Pavel Koukal, Miroslav Černý, Radim Charvát
  Author Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Another authors Černý, Miroslav, 1978- (Author)
  Charvát, Radim, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2015
  Scopexxxiii, 312 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NotePrávní stav publikace je ke dni 24.7.2015
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationOdborný průvodce pro aplikaci zákona o ochraně průmyslových vzorů. Komentář seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky ochrany průmyslových vzorů, obsahuje úvodní výklad o právní ochraně designu v České republice a Evropské unii. V rámci podrobného výkladu k textu jednotlivých ustanovení zákona č. 207/2000 Sb. postihuje nejen všechny aspekty ochrany průmyslových vzorů, ale usiluje i o rozbor problematických či sporných míst. Řeší otázku vztahu zákona o ochraně průmyslových vzorů k občanskému zákoníku a správnímu řádu. Je doplněn bohatou judikaturou obsahující rozhodnutí českých i evropských soudů, dále rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu a Úřadu průmyslového vlastnictví. Odkazuje na zahraniční monografickou a komentářovou literaturu a v přílohové části zahrnuje vybraná ustanovení použitelných evropských a mezinárodních předpisů.
  Výrazy tezauru průmyslové vlastnictví * patentové právo * autorské právo * Česká republika * zákon * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7478-929-8
  Copy count3, currently available 1, at library only 1
  URLZákon o ochraně průmyslových vzorů (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o ochraně průmyslových vzorů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85437LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  F 85437PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85437PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 06.05.2021)
  Zákon o ochraně průmyslových vzorů
 9. TitleNový občanský zákoník : náhrada škody / Petr Novotný, Pavel Koukal, Eva Zahořová
  Author Novotný, Petr, 1966- (Author)
  Another authors Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  Zahořová, Eva (Author)
  Issue1. vyd.
  PublicationPraha : Grada, 2014
  Scope139 s. ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo pro každého
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPříručka z řady populárně naučných publikací komplexně pokrývajících celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem. Je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě.
  Výrazy tezauru občanský zákoník * náhrada škody * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-247-5165-8
  Copy count3, currently available 3
  URL Nový občanský zákoník : náhrada škody (obsah)
  Nový občanský zákoník : náhrada škody (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindPříručky
  Nový občanský zákoník

  book

  Call numberLocationInfo
  F 83781EXH - externí sklad Měšice
  F 83781EXH - externí sklad Měšice
  F 83781EXH - externí sklad Měšice
  Nový občanský zákoník
 10. TitlePrávní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla / Pavel Koukal
  Author Koukal, Pavel, 1979- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012
  Scopexv, 139 s. ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, odkazy na související právní předpisy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationMonografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu, a to na ochranu průmyslových vzorů a ochranu autorskoprávní, a na jejich souběh.Autor pro vysvětlení některých institutů používá rozhodnutí Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu v Alicante (OHIM) a pracuje také se zatím nečetnou judikaturou evropských soudů.
  Výrazy tezauru autorské právo * patentové právo * duševní vlastnictví * průmyslové vlastnictví * značka * průmyslové a užitné vzory
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  ISBN978-80-7357-886-2
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82042EXH - externí sklad Měšice
  F 82042EXH - externí sklad Měšice
  Právní ochrana designu - průmyslové vzory, autorská díla