Search results

 1. TitlePozemkové vlastnictví / Hana Adamová, Luboš Brim, Petr Coufalík, Eva Dobrovolná, Jakub Hanák, Anna Pekařová
  Author Adamová, Hana (Author)
  Another authors Brim, Luboš (Author)
  Coufalík, Petr, 1989- (Author)
  Dobrovolná, Eva, 1985- (Author)
  Pekařová, Anna (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scopexxvii, 801 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav publikace k 1. lednu 2020"--Rub titulního listu
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace zpracovává problematiku pozemkového vlastnictví z pohledu zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, a aktuálních předpisů počínaje výkladem základních pojmů i nových principů, které přinesl občanský zákoník (zásada superficies solo cedit). Podrobně je vyložena problematika nabývání vlastnictví, užívacích vztahů k pozemkům, nájmu, pachtu, věcných břemen, omezení vlastnického práva k pozemkům, nástroje ochrany vlastnického práva, ale i proměny pozemkového vlastnictví v posledních třiceti letech, včetně církevních restitucí. V textu je uvedeno množství aktuální judikatury, z níž výklad jednotlivých institutů vychází.
  Výrazy tezauru nemovitý majetek * parcela * vlastnictví * nabytí vlastnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7598-690-0
  Copy count2, currently available 2
  Document kindPříručky
  Pozemkové vlastnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88844PSS - Poslanecká sněmovna
  F 88844PSS - Poslanecká sněmovna
  Pozemkové vlastnictví
 2. TitleProcesněprávní vztah / Petr Coufalík
  Author Coufalík, Petr, 1989- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopexvi, 205 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zabývá koncepcí procesněprávního vztahu. Publikace je primárně zaměřena na vysvětlení teoretických otázek souvisejících s koncepcí procesněprávního vztahu, kdy vychází z dosavadních poznatků tuzemské i zahraniční právní vědy a závěrů judikatury, nicméně nezůstává pouze u této otázky, kdy autor se snažil hledat co možná nejvíce praktických aspektů probírané koncepce, aby si na své přišli jak právní teoretici, tak i právníci v aplikační praxi (zejm. soudci a advokáti). Stranou pozornosti tak nezůstala velká řada zajímavých otázek, jakými jsou kupř. problematika subjektivní a objektivní kumulace nároků, předmět řízení a jeho odlišení, problematika dispoziční zásady, procesní břemena a procesní povinnosti, procesní nástupnictví a řada dalších.
  Výrazy tezauru občanské právo * občanskoprávní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-786-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Procesněprávní vztah

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89008PSS - Poslanecká sněmovna
  Procesněprávní vztah
 3. TitleProcesní legitimace v civilním sporném řízení / Petr Coufalík
  Author Coufalík, Petr, 1989- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexii, 128 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje seznam použitých zkratek
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace podrobně zkoumá procesní legitimaci. Pozornost je věnována zejména vysvětlení pojmu procesní legitimace, její povaze a zdrojům, postavení procesně legitimovaného a nositele práv a povinností, vztahu procesní legitimace a právní moci. Popisuje i konkrétní případy procesní legitimace, jako je například poddlužnická žaloba, postavení správců ohledně spravovaného majetku, postavení státního podniku aj.
  Výrazy tezauru občanskoprávní řízení * soudní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7400-763-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Procesní legitimace v civilním sporném řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88534PSS - Poslanecká sněmovna
  Procesní legitimace v civilním sporném řízení