Search results

 1. TitleInsolvenční praxe : problémy a výzvy pro léta dvacátá / Schönfeld, Kuděj, Havel, Sprinz a kol.
  Author Schönfeld, Jaroslav (Author)
  Another authors Kuděj, Michal (Author)
  Havel, Bohumil, 1975- (Author)
  Sprinz, Petr (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopexxii, 208 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Česká a anglická resumé
  AnnotationKniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva. Jednotlivé příspěvky jsou cíleně tematicky zaměřeny na otázky, které budou klíčovými oblastmi diskusí o insolvenčním právu ve dvacátých letech našeho století. To znamená, že texty reflektují silnou novelizační aktivitu roku 2019 a analyzují její dopad na budoucí vývoj, předjímají také směry úvah o dalším vývoji insolvenční legislativy. Velká pozornost je proto věnována nové evropské směrnici o restrukturalizaci a insolvenci a její implementaci do českého právního systému.
  Výrazy tezauru solventnost * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-780-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Insolvenční praxe

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89000PSS - Poslanecká sněmovna
  Insolvenční praxe
 2. TitleInsolvenční zákon : komentář / Petr Sprinz, Tomáš Jirmásek, Oldřich Řeháček, Milan Vrba, Hynek Zoubek a kol.
  Author Sprinz, Petr (Commentator for written text)
  Another authors Jirmásek, Tomáš (Commentator for written text)
  Řeháček, Oldřich, 1981- (Commentator for written text)
  Vrba, Milan (Commentator for written text)
  Zoubek, Hynek, 1976- (Commentator for written text)
  Česko. Insolvenční zákon (2006, novela 2019) (Other)
  IssueVydání první
  Publication[Praha] : C.H. Beck, [2019]
  Copyright notice date©2019
  Scopexlv, 1200 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Velké komentáře
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationZcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Přináší komplexní pohled na problematiku insolvenčního řízení z právního i ekonomického pohledu. Publikace je psaná s důrazem na maximální praktičnost a přehlednost výkladu. Samozřejmostí je reflexe nejnovější soudní judikatury vyšších soudů. Problémově orientovaný komentář upozorňuje i na některé výkladové problémy, které dosud nejsou soudní praxí řešeny.
  Výrazy tezauru solventnost * konkurz * zadluženost * finanční instituce
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7400-753-8
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Insolvenční zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88515LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Insolvenční zákon