Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0069157^"
 1. TitlePreventivní restrukturalizace : revoluce v oblasti sanací podnikatelských subjektů : (potenciál a úskalí evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci) / Schönfeld, Kuděj, Havel, Sprinz a kol.
  Author Schönfeld, Jaroslav (Author)
  Another authors Kuděj, Michal (Author)
  Havel, Bohumil, 1975- (Author)
  Sprinz, Petr (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexviii, 247 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English
  Jazyk resuméCzech, English
  NotePřehledy souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Částečně anglický a souběžný anglický text, česká a anglická resumé
  AnnotationPreventivní restrukturalizace jako předúpadkový způsob řešení finančních obtíží je nový trend v kontinentálním zákonodárství vyvolaný evropskou směrnicí o restrukturalizaci a insolvenci z roku 2019. V období dvou let od přijetí směrnice mají členské země lhůtu na to, aby požadavky evropské legislativy vtělily do svých národních systémů. První část se detailně zabývá některými jednotlivými otázkami implementace směrnice do českého práva. Druhá pak zkoumá zahraniční zkušenosti s tímto procesem, především pak z Německa, Nizozemska, Francie, Velké Británie, Itálie a Polska. Třetí část se v kontextu existence směrnice zaobírá některými obecnými otázkami sanačních řešení problémů dlužníků tak, jak vykrystalizovaly v posledních letech v České republice. Zde je nutné poznamenat, že jakkoliv evropská směrnice a rámec preventivní restrukturalizace, který přináší, jsou novými podněty v evropském právu, neznamená to samozřejmě, že by se pokusy o sanační předúpadkové řešení problémů podniků nevyskytovaly v minulosti. Jednou z podnětných otázek pak je, proč byl jejich výskyt v českém prostředí sporadický a jaké skutečnosti bránily častějšímu používání těchto mechanismů. Neboť poznání starých problémů může pomoci vyhnout se problémům novým. Čtvrtou část pak tvoří případová studie, která analyzuje jeden z pokusů o nové financování v průběhu sanačního procesu.
  Výrazy tezauru správa podniku * podniková politika * financování podniku * solventnost * členský stát EU * Česká republika
  Klasifikační znaky4006 - Organizace podniku
  2426 - Financování a investice
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-825-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Preventivní restrukturalizace

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89656PSS - Poslanecká sněmovna
  Preventivní restrukturalizace
 2. TitleInsolvenční praxe : problémy a výzvy pro léta dvacátá / Schönfeld, Kuděj, Havel, Sprinz a kol.
  Author Schönfeld, Jaroslav (Author)
  Another authors Kuděj, Michal (Author)
  Havel, Bohumil, 1975- (Author)
  Sprinz, Petr (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2020
  Scopexxii, 208 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Česká a anglická resumé
  AnnotationKniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva. Jednotlivé příspěvky jsou cíleně tematicky zaměřeny na otázky, které budou klíčovými oblastmi diskusí o insolvenčním právu ve dvacátých letech našeho století. To znamená, že texty reflektují silnou novelizační aktivitu roku 2019 a analyzují její dopad na budoucí vývoj, předjímají také směry úvah o dalším vývoji insolvenční legislativy. Velká pozornost je proto věnována nové evropské směrnici o restrukturalizaci a insolvenci a její implementaci do českého právního systému.
  Výrazy tezauru solventnost * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-780-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Insolvenční praxe

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89000PSS - Poslanecká sněmovna
  Insolvenční praxe
 3. TitleInsolvenční zákon : komentář / Petr Sprinz, Tomáš Jirmásek, Oldřich Řeháček, Milan Vrba, Hynek Zoubek a kol.
  Author Sprinz, Petr (Commentator for written text)
  Another authors Jirmásek, Tomáš (Commentator for written text)
  Řeháček, Oldřich, 1981- (Commentator for written text)
  Vrba, Milan (Commentator for written text)
  Zoubek, Hynek, 1976- (Commentator for written text)
  Česko. Insolvenční zákon (2006, novela 2019) (Other)
  IssueVydání první
  Publication[Praha] : C.H. Beck, [2019]
  Copyright notice date©2019
  Scopexlv, 1200 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Velké komentáře
  NoteObsahuje bibliografii
  AnnotationZcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Přináší komplexní pohled na problematiku insolvenčního řízení z právního i ekonomického pohledu. Publikace je psaná s důrazem na maximální praktičnost a přehlednost výkladu. Samozřejmostí je reflexe nejnovější soudní judikatury vyšších soudů. Problémově orientovaný komentář upozorňuje i na některé výkladové problémy, které dosud nejsou soudní praxí řešeny.
  Výrazy tezauru solventnost * konkurz * zadluženost * finanční instituce
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7400-753-8
  Copy count1, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Insolvenční zákon

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88515LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Insolvenční zákon


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.