Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0068991^"
 1. TitlePosouzení použití EU Covid certifikátu pro další účely : ke sněmovním tiskům č. 1225 a 1231 / autor: Jindřiška Syllová, Marta Krausová, spolupráce Miroslav Jakab, Jana Francová
  Author Syllová, Jindřiška, 1956- (Author)
  Another authors Krausová, Marta (Author)
  Jakab, Miroslav (Author)
  Francová, Jana, 1979- (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope15 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 07/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: červen 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPráce analyzuje ústavněprávní aspekty certifikátů, které mají sloužit pro přechod hranic členských států EU a které by mohly rovněž posloužit pro vstup do vnitřních prostorů nebo provozoven.
  Výrazy tezauru covid * očkování * zdravotní průkaz * hraniční kontrola * antidiskriminační politika * Evropská unie * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  1236 - Práva a svobody
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  Copy count1, currently available 1
  URLPosouzení použití EU COVID certifikátu pro další účely (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17540PSS - Poslanecká sněmovna
 2. TitleGlobální minimální sazba daně z příjmu právnických osob : současný výoj a ekonomický kontext / autor: Miroslav Jakab
  Author Jakab, Miroslav (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021
  Scope13 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Vybraná témata ; č. 17/2021
  NoteNázev z obálky. Na obálce: listopad 2021. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPráce se zabývá nedávnou dohodou týkající se zavedení globální minimální sazby daně z příjmu právnických osob (podniků). Obsahuje stručný popis vývoje iniciativ v této oblasti, představuje základní rysy nového režimu, jakož i stručné představení ekonomického a politického kontextu. Práce je zakončena krátkou pasáží o předpokládaných dalších krocích na unijní a vnitrostátní úrovni.
  Výrazy tezauru daňová soustava * daň z příjmů právnických osob * nadnárodní společnost * globalizace
  Klasifikační znaky2446 - Daňová soustava
  4011 - Druhy podniků
  Copy count1, currently available 1
  URLGlobální minimální sazba daně z příjmu právnických osob (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17564PSS - Poslanecká sněmovna
 3. TitleMeze zpracování osobních údajů v reakci na covid-19 / autor: Miroslav Jakab
  Author Jakab, Miroslav (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020
  Scope11 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vybraná témata ; č. 18/2020
  NoteNázev z obálky. Na obálce: duben 2020. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se zabývá sdílením osobních a jiných údajů s využitím informační technologie v kontextu reakce na probíhající pandemii covid-19 včetně opatření přijímaných v ČR a na úrovni EU. Rozděluje sledované údaje do základních skupin v závislosti na jejich povaze a udává základní právní rámec ochrany osobních údajů, kterými se sledovaná opatření musí řídit.
  Výrazy tezauru covid * osobní údaje * zpracování dat * ochrana dat * sběr dat * doporučení ES * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky3236 - Informatika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  Copy count1, currently available 1
  URLMeze zpracování osobních údajů v reakci na covid-19 (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17307PSS - Poslanecká sněmovna
 4. TitlePolitické skupiny (frakce) v Evropském parlamentu po brexitu / autor: Šimon Úradník, Miroslav Jakab
  Author Úradník, Šimon (Author)
  Another authors Jakab, Miroslav (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020
  Scope28 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vybraná témata ; č. 9/2020
  NoteNázev z obálky. Na obálce: březen 2020. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationPublikace pojednává o Evropském parlamentu a jeho skladbě po odchodu Spojeného království z EU. Práce se zabývá otázkou mandátu a imunity členů Evropského parlamentu s ohledem na nedávný vývoj judikatury v této oblasti. Srovnává evropské politické strany s politickými skupinami, které mají na rozdíl od evropských politických stran zaměřených na panevropskou organizaci a financování význam z hlediska parlamentních procedur. Po shrnutí výsledků voleb do Evropského parlamentu v květnu 2019 a změnách v poměru sil po brexitu práce přechází k popisu jednotlivých politických skupin v současnosti působících v Evropském parlamentu a v neposlední řadě poskytuje přehled českých zástupců v Evropském parlamentu a jeho výborech.
  Výrazy tezauru politický klub * politická strana * Evropský parlament * poslanecký mandát * členství v Evropské unii
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  1006 - Orgány EU a evropská veřejná služba
  1016 - Struktura Společenství
  0421 - Parlament
  Copy count1, currently available 1
  URLPolitické skupiny (frakce) v Evropském parlamentu po brexitu (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17309PSS - Poslanecká sněmovna
 5. TitleCivilní výkon soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy v evropském srovnání / autor: Miroslav Jakab
  Author Jakab, Miroslav (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020
  Scope17 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Srovnávací studie ; č. 5.393
  NoteNázev z obálky. Na obálce: leden 2020. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace se jednak zabývá otázkami široce pojatého přístupu povinného k orgánu vykonávajícímu soudní rozhodnutí, jednak srovnává právní řády Německa, Slovenska, Polska, Anglie a Walesu, Francie, Maďarska a Slovinska z hlediska tamní úpravy výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. V první části dochází k závěru, že je lidským právem povinného právně brojit proti úkonům vykonávajícího orgánu. Zato možnost kontaktovat vykonávající orgán za účelem neformální domluvy je sice důsledek některých unijních předpisů, ty ale nebudou mít procesně-právní dopady. V druhé části lze vysledovat relativní shodu komparovaných úprav výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, co do čisté mzdy jako základu srážek (zatímco rozdíly panují v druzích příjmů, které mohou být předmětem srážek) nebo způsobu určení maximálních srážek. Značné rozdíly jsou ale v míře přísnosti jednotlivých úprav.
  Výrazy tezauru výkon rozhodnutí * srážky ze mzdy * právo na spravedlnost * přístup k soudu * právo Evropské unie * Francie * Maďarsko * Německo * Polsko * Slovensko * Slovinsko * Spojené království
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  4421 - Práce a mzdy
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  1236 - Práva a svobody
  Copy count1, currently available 1
  URLCivilní výkon soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy v evropském srovnání (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17314PSS - Poslanecká sněmovna
 6. TitleStátní maturity a přijímací zkoušky na vysoké školy ve vybraných státech EU / autor: Jan Vlna
  Author Jakab, Miroslav (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020
  Scope16 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Srovnávací studie ; č. 5.392
  NoteNázev z obálky. Na obálce: leden 2020. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace se zaměřuje na podobu závěrečných zkoušek na středních školách a způsoby přechodu mezi systémem středních a vysokých škol. Pro účely srovnání bylo přihlédnuto k výsledkům nejnovějšího mezinárodního šetření PISA 2018 (Programme for International Student Assessment), které byly zveřejněny v prosinci 2019.
  Výrazy tezauru zkouška * střední vzdělání * výběr žáků * vysokoškolské vzdělání * Finsko * Francie * Německo * Polsko * Rakousko * Slovensko
  Klasifikační znaky3216 - Organizace školství
  3211 - Školství
  3206 - Vzdělávání a výchova
  Copy count1, currently available 1
  URLStátní maturity a přijímací zkoušky na vysoké školy ve vybraných státech EU (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17317PSS - Poslanecká sněmovna
 7. TitleAuditní zprávy Evropské komise podle nařízení o fondech ESI : povaha, procedura a právní souvislosti / autor: Miroslav Jakab
  Author Jakab, Miroslav (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020
  Scope11 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vybraná témata ; č. 6/2020
  NoteNázev z obálky. Na obálce: březen 2020. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se zabývá auditními zprávami vydanými Evropskou komisí v rámci výkonu svých pravomocí v oblasti sdíleného řízení evropských fondů, a to zejména podle nařízení o společných ustanoveních o evropských strukturálních a investičních fondech. Popisuje auditní zprávu jako výstup procesu auditu systému řízení a kontroly členského státu a zabývá se jejími účinky jakožto nezávazným právním instrumentem. Vzhledem k jejímu obsahu prezentuje závěr, že auditní zpráva tohoto typu se nutně musí zabývat vnitrostátním právem, ale prostor Evropské komise pro uvážení je omezen přinejmenším závazným výkladem na národní úrovni. Ač je auditní zpráva typicky nezávazným instrumentem, v kontextu širšího šetření může vést k pozastavení plateb z rozpočtu EU, finančním opravám nebo řízení o porušení Smluv před Soudním dvorem EU. Na základě své povahy ji naopak zpravidla nebude možné napadnout žalobou na neplatnost, myslitelný je ale její přezkum v řízení o předběžné otázce.
  Výrazy tezauru audit * komise ES * fondy ES * strukturální fondy * rozpočet Společenství
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  1021 - Finance EU
  Copy count1, currently available 1
  URLAuditní zprávy Evropské komise podle nařízení o fondech ESI (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17310PSS - Poslanecká sněmovna
 8. TitleZměna pravidel poskytování státní podpory v důsledku pandemie onemocnění covid-19 / autor: Šimon Úradník, Miroslav Jakab
  Author Úradník, Šimon (Author)
  Another authors Jakab, Miroslav (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020
  Scope11 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vybraná témata ; č. 23/2020
  NoteNázev z obálky. Na obálce: květen 2020. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace popisuje rámec státních podpor a jeho dočasnou proměnu v reakci na pandemii onemocnění covid-19. Zatímco členské státy obecně nemohou bez dalšího zvýhodňovat konkrétní podniky nebo skupiny podniků, existují situace, za kterých je takovýto postup přijatelný. Evropská komise zavedla „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy covid-19“, který má umožnit členským státům přijetí rychlejších a účinnějších opatření ke zmírnění socioekonomických dopadů pandemie. Česká republika tohoto rámce k počátku května 2020 zatím úspěšně využila v případě schématu investiční podpory „Technologie covid-19“, který má umožnit členským státům přijetí rychlejších a účinnějších opatření ke zmírnění socioekonomických dopadů pandemie. Česká republika tohoto rámce k počátku května 2020 zatím úspěšně využila v případě schématu investiční podpory „Technologie covid-19“, který má malým a středním podnikům usnadnit výrobu vybavení potřebného k prevenci, léčbě a kontrole onemocnění covid-19, a programu státních záruk na úvěry velkým podnikům podílejícím se na exportu.
  Výrazy tezauru covid * epidemie * státní podpora * hospodářská podpora * podpora podnikání * Evropská unie * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  1606 - Hospodářská politika
  Copy count1, currently available 1
  URLZměna pravidel poskytování státní podpory v důsledku pandemie onemocnění covid-19 (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17325PSS - Poslanecká sněmovna
 9. TitleVýjimky a zjednodušené postupy v pravidlech zadávání veřejných zakázek při mimořádných okolnostech / autor: Marta Krausová, Markéta Nováková, Miroslav Jakab
  Author Krausová, Marta (Author)
  Another authors Nováková, Markéta (Author)
  Jakab, Miroslav (Author)
  Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020
  Scope15 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vybraná témata ; č. 28/2020
  NoteNázev z obálky. Na obálce: červen 2020. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se zabývá aplikací unijních pravidel zadávání veřejných zakázek po dobu krize a při jiných mimořádných okolnostech. Za tímto účelem se nejprve zabývá možné výjimky z pravidel zadávání veřejných zakázek na úrovni unijního a českého vnitrostátního práva se závěrem, že jakákoli výjimka z pravidel veřejných zakázek spadající do působnosti unijních směrnic musí být odůvodněna restriktivně vykládanou výjimkou plynoucí z práva EU. Je úlohou členského státu prokázat, že uplatňovaná výjimka se na hodnocenou situaci skutečně vztáhne, takže úplné vynětí z pravidel zadávání veřejných zakázek bude spíše opatřením přípustným v případě neproveditelnosti jakékoli mírnější alternativy. Z důvodu výše popisovaných obtíží spojených s úplným vynětím určité oblasti z unijních pravidel zadávání veřejných zakázek se článek dále zabývá mírnějšími mechanismy umožňujícími uvolnit některé z požadavků pravidel veřejných zakázek za mimořádných okolností. To dovolují například zvláštní pravidla umožňující zkrátit minimální lhůty pro podání nabídek, použitím takzvaného jednacího řízení bez uveřejnění nebo jiných zvláštních postupů, jako je dynamický nákupní systém nebo rámcové dohody.
  Výrazy tezauru epidemie * veřejná zakázka * soutěžní řízení * právo Evropské unie * Česká republika
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  1011 - Právní předpisy Evropské unie
  Copy count1, currently available 1
  URLVýjimky a zjednodušené postupy v pravidlech zadávání veřejných zakázek při mimořádných okolnostech (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17347PSS - Poslanecká sněmovna
 10. TitleProdej potravin ze dvora v evropském srovnání / autor: Miroslav Jakab
  Author Jakab, Miroslav (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020
  Scope18 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Srovnávací studie ; č. 5.395
  NoteNázev z obálky. Na obálce: červen 2020. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPráce se zabývá regulací tzv. prodeje ze dvora, tedy prodeje malého množství produktů zemědělské prvovýroby přímo spotřebiteli, na tržišti, v tržnici nebo do místního maloobchodu. Prodej potravin je silně regulován na unijní úrovni, prodej ze dvora je však z působnosti některých unijních přímo použitelných předpisů vyňat. Práce tak začíná stručným shrnutím relevantní unijní úpravy a pokračuje srovnáním vnitrostátních regulací České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Francie, Maďarska a Itálie (zejména regionu Friuli-Venezia Giulia). Všechny zkoumané země upravují relativně podrobně technické aspekty potravinové hygieny prodeje ze dvora, některé pak tuto činnost zohledňují v jiných oblastech práva například výjimkami ze zákazu otevírat obchody v určenou dobu (Německo), zvláštním zohledněním v daňových předpisech (Polsko) nebo omezením možnosti podomního prodeje pouze na vyjmenované komodity (Rakousko). Ukázkou relativně přísné regulace jsou pravidla italského regionu Friuli-Venezia Giulia, která podmiňují zahájení činnosti úspěšně absolvovanou kontrolou provozovny z hlediska dodržení hygienických pravidel. Česká úprava ze srovnání vychází jako stručná, ve svém důsledku ale i relativně liberální.
  Výrazy tezauru potraviny * maloobchodní prodej * hygiena výživy * Česká republika * Slovensko * Německo * Rakousko * Polsko * Francie * Maďarsko * Itálie
  Klasifikační znaky2031 - Uvádění na trh
  6026 - Potraviny
  Copy count1, currently available 1
  URLParlamentní institut - studie (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17377PSS - Poslanecká sněmovna

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.