Search results

 1. TitleVnitřní bezpečnost - vybraná témata ochrany utajovaných informací / Štěpán Kalamár, Markéta Brunová, Josef Veselý, Drahomír Sýkora, Karel Šiman, Petr Vlk
  Author Kalamár, Štěpán (Author)
  Another authors Brunová, Markéta (Author)
  Veselý, Josef (Author)
  Sýkora, Drahomír (Author)
  Šiman, Karel (Author)
  Vlk, Petr (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020
  Scope141 stran : ilustrace, faksimile ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Educopress
  Spine TitleVnitřní bezpečnost
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Určeno především pro studenty Vysoké školy finanční a správní, posluchače oborů Bezpečnostní studia nebo Řízení bezpečnosti v organizaci
  Výrazy tezauru veřejná bezpečnost * důvěrná informace * omezené šíření informací * ochrana dat * šifrování * Česká republika
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  3231 - Informace a zpracování informací
  3236 - Informatika
  ISBN978-80-7408-202-3
  Copy count2, currently available 2
  Document kindUčebnice
  Vnitřní bezpečnost - vybraná témata ochrany utajovaných informací

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17380PSS - Poslanecká sněmovna
  E 17380PSS - Poslanecká sněmovna
  Vnitřní bezpečnost - vybraná témata ochrany utajovaných informací
 2. TitleNovodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice / Markéta Brunová
  Author Brunová, Markéta (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2020
  Scope223 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationTrest odnětí svobody představuje univerzální a zároveň nejpřísnější z trestních sankcí, které se v podmínkách demokratických právních států ukládají fyzickým osobám. Otázky způsobu výkonu tohoto trestu, vnitřní diferenciace, dosahování cílů výkonu trestu, jakož i postavení odsouzených v podmínkách výkonu trestu, jejich práva a povinnosti představují trvale aktuální problematiku. Cílem monografie je především popsat a zhodnotit vývoj vězeňství v novodobých dějinách od roku 1918 ve společném státě Čechů a Slováků, jakož i během období vzájemného odloučení. Dále autorka srovnává a hodnotí současný stav vězeňství v obou republikách, poukazuje na silné a slabé stránky obou právních úprav a na možnosti vzájemné inspirace de lege ferenda.
  Výrazy tezauru vězeňské instituce * trestní sankce * Československo * Česká republika * Slovensko * 21. století * 20. století * výkon trestu
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-408-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88759PSS - Poslanecká sněmovna
  Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice
 3. TitleOchrana osobnosti, soukromí a osobních údajů / Pavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
  Author Mates, Pavel, 1947- (Author) (Editor)
  Another authors Valoušek, Martin, 1980- (Author)
  Fialová, Eva, 1981- (Author)
  Lechner, Tomáš (Author)
  Hálová, Markéta (Author)
  Sivák, Jakub (Author)
  Sovová, Olga (Author)
  Bruna, Eduard (Author)
  Brunová, Markéta (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope427 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktik
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace pojednává o ochraně osobnosti, soukromí a osobních údajů v právu ústavním a unijním (GDPR), včetně jeho adaptace v českém právním řádu, obecné úpravě obsažené v občanském zákoníku a v řadě zvláštních oblastí, jako je bankovnictví a platební styk, poskytování zdravotní péče se zdůrazněním významu informovaného souhlasu a speciální kapitola je věnována problematice ochrany těchto práv v kybernetickém prostoru. Autoři se zabývají rovněž prokazováním a zjišťováním totožnosti v soukromoprávních vztazích i v kontaktu s orgány veřejné moci. V závěrečné kapitole se věnují trestněprávní ochraně soukromí.
  Výrazy tezauru ochrana soukromí * osobní údaje * ochrana dat * ochrana komunikací * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  3236 - Informatika
  ISBN978-80-7502-346-9
  Copy count3, currently available 2
  Document kindPříručky
  Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88371PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 06.05.2021)
  F 88371PSS - Poslanecká sněmovna
  F 88371PSS - Poslanecká sněmovna
  Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů