Search results

 1. TitleZákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov : komentár / Ján Zimmermann, Jana Zimmermannová
  Author Zimmermann, Ján (Commentator for written text)
  Another authors Zimmermannová, Jana (Commentator for written text)
  IssuePrvé vydanie
  PublicationBratislava : Eurokódex, 2019
  Scope108 stran ; 25 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  NoteObsahuje odkazy na související právní předpisy
  AnnotationPublikácia má za cieľ podať relatívne ucelený výklad právnej regulácie de lege lata. Autori sa snažili poukázať na praktické a teoretické problémy, ktoré v danej oblasti sú. Rozvoj bytového hospodárstva, bytovej výstavby súvisí s vlastníctvom bytov a s tým je spojené uspokojovanie jednej zo základných sociálnych ľudských potrieb – bývanie. Základným predpisom regulujúcim práve otázku vlastníctva bytov a nebytových priestorov je zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
  Výrazy tezauru vlastnictví * převod vlastnictví * byt * bytové právo * zákon * komentář k zákonu * Slovensko
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  2846 - Urbanismus a výstavba
  ISBN978-80-8155-082-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88320Poslanecká sněmovna
  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov