Search results

 1. TitleHranice v průběhu století : vydáno ke 100. výročí zákonné úpravy státních hranic Československé republiky a České republiky / Pavel Mikeš
  Author Mikeš, Pavel (Author)
  Another responsib. Česko. Zákony o státních hranicích (Other)
  Československo. Zákony o státních hranicích (Other)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : Tiskárna Ministerstva vnitra, 2021
  Scope135 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy, faksimile ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteISBN přiděleno NA ISBN v ČR
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Partial contentsZákon ze dne 30. června 1921 o státních hranicích -- Zákon ze dne 8. srpna 2001 o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o státních hranicích) -- Zákon 312/2001 Sb., ze dne 8. srpna 2001 o státních hranicích
  Výrazy tezauru hranice * suverenita státu * Československo * Česká republika * 20. století * 1. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-11-00627-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17559Poslanecká sněmovna
 2. TitleVývoj státních hranic Československé republiky a České republiky / Pavel Mikeš
  Author Mikeš, Pavel (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Tiskárna Ministerstva vnitra, 2018
  Scope102 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty, faksimile ; 26 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace představuje stručný věcný a právní přehled vývoje státních hranic. Jejím cílem je poukázat na některé odborné aspekty, které vytvořená státní hranice určují, zejména z pohledu nového státoprávního a územního členění středoevropského prostoru v časové souslednosti a s tím spojenou úpravou státních hranic jako takových.
  Výrazy tezauru hranice * suverenita státu * Československo * Česká republika * 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-270-4979-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Vývoj státních hranic Československé republiky a České republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17061Poslanecká sněmovna
  Vývoj státních hranic Československé republiky a České republiky
 3. TitlePřehled právních předpisů o státních hranicích České republiky : (podle stavu k 1. červenci 2018) / vypracoval: Pavel Mikeš
  Author Mikeš, Pavel (Author)
  PublicationPraha : Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor všeobecné správy, 2018
  Scope200 stran : barevné ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNa obálce: Ministerstvo vnitra České republiky, oddělení státních hranic
  AnnotationPřehled právních předpisů o státních hranicích zahrnuje především obecně závazné právní předpisy z oboru správy státních hranic, v zájmu komplexnosti uvádí i základní předpisy z oboru ochrany státních hranic a vybrané předpisy s vazbou na správu státních hranic (katastr nemovitostí, zeměměřičství).
  Výrazy tezauru Česká republika * Československo * legislativa * hranice * pohraniční oblast * územní suverenita * vnější hranice Evropské unie * katastr nemovitostí * zákon
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1231 - Mezinárodní právo
  Copy count1, currently available 1
  Document kindZákony
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17069Poslanecká sněmovna
 4. TitleSborník mezinárodních smluv o státních hranicích České republiky : (podle stavu k 1. červenci 2018) / zpracoval: Pavel Mikeš
  Author Mikeš, Pavel (Author)
  Another responsib. Česko. Ministerstvo vnitra. Oddělení státních hranic (Other)
  Česko. Zákony o státních hranicích (Other)
  Československo. Zákony o státních hranicích (Other)
  IssueDruhé aktualizované vydání
  Publication[Praha] : Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor všeobecné správy, 2018
  Scope360 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteNa obálce: Ministerstvo vnitra České republiky, oddělení státních hranic
  AnnotationPublikace navazuje bezprostředně na první vydání sborníku a zohledňuje změny, které byly přijaty v mezinárodní smluvní legislativě za období od října 2004 do července 2018. Zahrnuje v zásadě všechny platné smluvní dokumenty, které upravují státní hranice České republiky, jejich vyměřování, vyznačování, údržbu, hraniční dokumentární dílo, jakož i další související otázky v oboru správy státních hranic.
  Výrazy tezauru mezinárodní dohoda * hranice * Česká republika * Československo
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7312-130-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSoubor dokumentů
  Sborník mezinárodních smluv o státních hranicích České republiky

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17099Poslanecká sněmovna
  Sborník mezinárodních smluv o státních hranicích České republiky