Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0067122^"
 1. TitlePřítomnost : kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (IV.) / Martin Charvát, Jan Jirák a kol.
  Author Charvát, Martin, 1989- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2022
  Scope317 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleKapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (IV.)
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationMonografie zaměřuje pozornost na týdeník Přítomnost v meziválečném období a je čtvrtým pokračováním ediční řady nazvané Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938, která je vydávána pod vedením Martina Charváta a Jana Jiráka v rámci řešení vědecko-výzkumného záměru na Metropolitní univerzitě Praha. Studie se zabývají výkladem rozličných tematických celků, jenž se na stránkách Přítomnosti objevovaly, a mezi které patřil vztah médií a politiky, tematizace médií jako prostředku k osvětě a vzdělávání, diskuze ohledně tzv. "ženské otázky" či význam sportu pro moderní společnost.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * periodikum * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-7476-251-2
  978-80-7638-029-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Přítomnost

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27282PSS - Poslanecká sněmovna
  Přítomnost
 2. TitleMédia v meziválečné publicistice : kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (II.) / Martin Charvát, Jan Jirák a kol.
  Author Charvát, Martin, 1989- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2019
  Scope179 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleKapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 (II.)
  Note2. část volné trilogie Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 - Média v meziválečné publicistice - Duch novin a jeho svět
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace se zaměřuje na reflexi povahy publicistické produkce v meziválečném období, kdy dochází k prolínání rolí literáta/spisovatele a žurnalisty. První část knihy tvoří studie analyzující dobové představy o pojetích žurnalistiky, zde se autoři opakovaně obrací k dílu Karla Čapka (a dalších autorů). Druhá část knihy je věnována výkladu toho, jakým způsobem dochází v literárních textech (v „dětské“ literatuře a (anti)-utopické literatuře) k popisu nástupu „nových“ médií (či proměny role a postavení médií tištěných), a to nikoliv pouze ve formě odkazování na ně, ale také co se týče jejich funkce dějotvorné.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * literát * tisk * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-80-7476-179-9
  978-80-7638-004-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Média v meziválečné publicistice

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27112PSS - Poslanecká sněmovna
  Média v meziválečné publicistice
 3. TitleKapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 / Martin Charvát, Jan Jirák a kol.
  Author Charvát, Martin, 1989- (Author)
  Another authors Jirák, Jan, 1958- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2018
  Scope199 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note1. část volné trilogie Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938 - Média v meziválečné publicistice - Duch novin a jeho svět
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationSondy do českého myšlení o (masových) médiích v letech 1918 až 1938. Jednotlivé kapitoly jsou v převážné většině neseny formou „případových“ studií, kdy se jejich autoři zaměřují na specifický fenomén v rámci určitého masového média (tisk, filmové médium, rozhlas), a následná analýza si klade nárok na ukotvení daného jevu v kontextu tendencí myšlení o tom, jaká je charakteristika daného média, co jej činí signifikantním, jaká je jeho konstitutivní úloha a v neposlední řadě také vyznačování jeho diferencí od jiných médií.
  Výrazy tezauru hromadné sdělovací prostředky * Československo * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  ISBN978-80-7476-153-9
  978-80-87956-90-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27118PSS - Poslanecká sněmovna
  Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918-1938
 4. TitleO nových médiích, modularitě a simulaci / Martin Charvát
  Author Charvát, Martin, 1989- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Togga : Metropolitan University Prague Press, 2017
  Scope275 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace je nesena analýzou vztahu mezi člověkem a moderní technologií, přičemž důvod pro zaměření se na počítačové médium je ve své podstatě jednoduchý: počítač determinuje nové formy zkušenosti (simulace, virtuální realita), pro něž je zásadní princip modularity. V rámci kyberprostoru totiž nejde o poznání transcendentního typu, ale o rhizomatické uspořádání afektů a střepů kultury, respektive zlomků vědomostí a znalostí, které volně plují v ne­lidském prostoru graficky strukturovaného pole. A jestliže motorizované stroje konstituovaly „druhý věk“ technických strojů, nyní žijeme v době kybernetických a informačních strojů, které vytváří „člověka­stroj“, modulární propojení dvou oblastí, které již není založené na kategoriích užití či jednání, ale na vzájemné intimní komunikaci; jedná se o aparalelní evoluci organismu a stroje. Předložená kniha, kterou lze chápat jako příspěvěk k analýze fyziognomie současné (digitální) kultury a společnosti, se zaměřuje na dvě oblasti: na „novost“ digitálních technologií a na vyjasnění teze o pojetí média jako extenze, která vede k fenoménům umělé augmentace či existence kyborgů.
  Výrazy tezauru digitální technologie * sdělovací prostředky * sociální síť * virtuální realita
  Klasifikační znaky3226 - Komunikace
  3236 - Informatika
  ISBN978-80-7476-121-8
  978-80-87956-59-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  O nových médiích, modularitě a simulaci

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26795EXH - externí sklad Holešovice
  O nových médiích, modularitě a simulaci


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.