Search results

 1. TitleFiducie a svěřenský fond / Vít Lederer
  Author Lederer, Vít (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scopexix, 287 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní monografie
  NoteObsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  AnnotationSvěřenský fond je pro širší a někdy i odbornou veřejnost stále relativně neznámým fenoménem, který byl do českého právního prostředí zaveden v rámci rekodifikace soukromého práva jakožto svébytná forma správy cizího majetku. Přímým inspiračním zdrojem zákonodárce při vytváření právní úpravy svěřenského fondu byla konstrukce québecké fiducie, představující možnou kontinentálněprávní podobu institutu imitujícího tradiční trust. Předkládaná publikace proto zobrazuje svěřenský fond především ve světle jeho oficiálně proklamovaného vzoru, nikoliv na pozadí Common law trustu, s nímž je někdy slepě a do jisté míry nesprávně ztotožňován. V prvé řadě sleduje dlouhou a strastiplnou cestu fiducie do platného a účinného québeckého Code civil a následně odhaluje právněteoretická východiska konceptu patrimoine d’affectation, tvořícího dnes základní stavební jednotku fiduciárního uspořádání.
  Výrazy tezauru svěřenská společnost
  Klasifikační znaky4011 - Druhy podniků
  ISBN978-80-7676-192-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Fiducie a svěřenský fond

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90048PSS - Poslanecká sněmovna
  Fiducie a svěřenský fond
 2. TitleVýběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 2012 / Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) ; překlad Soňa Reimannová ; odborná revize překladu Zbyšek Kordač a Vít Lederer
  Main entry-corp. Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (Author)
  Another authors Reimannová, Soňa (Translator)
  Kordač, Zbyšek (Translator)
  Lederer, Vít (Translator)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexx, 839 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  NotePřeloženo z angličtiny
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationNakladatelství Wolters Kluwer nyní ve spolupráci s Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) připravuje jedinečnou českou jazykovou verzi původního anglického textu Výběru judikatury týkající se Úmluvy, který vydala Komise v roce 2012 („UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods“). Jeho účelem je jasným, výstižným a objektivním způsobem poskytnout informace důležité z hlediska výkladu Úmluvy. Okomentovaný Výběr soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů může být vodítkem soudců a rozhodců při řešení určitého sporu, ale také pomocným nástrojem právníků či samotných stran při přípravě konkrétní smlouvy.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo * obchodní právo * obchodní smlouva * koupě * mezinárodní úmluva OSN * obchodní vztahy * mezinárodní obchod * interpretace práva
  Klasifikační znaky2006 - Obchodní politika
  0806 - Mezinárodní politika
  2021 - Mezinárodní obchod
  ISBN978-80-7552-931-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSoubor dokumentů
  Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 2012

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87218PSS - Poslanecká sněmovna
  Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží 2012