Search results

 1. TitlePrůvodce znalce v roce 2021 / Jakub Hanák
  Author Hanák, Jakub, 1982- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationOpava : Itez, Institut technického a ekonomického znalectví, 2021
  Scope198 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note"Právní stav publikace je k 10.1.2021"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPříručka provádí znalce a znalecké kanceláře (znalecké ústavy zapsané do I. oddílu) novinkami v právní úpravě a usnadní jim splnění všech zákonných povinností.
  Výrazy tezauru znalecký posudek * Česká republika
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-270-9084-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Průvodce znalce v roce 2021

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89940Poslanecká sněmovna
  Průvodce znalce v roce 2021
 2. TitleZákon o státním pozemkovém úřadu : komentář / Jakub Hanák, Jana Tkáčiková
  Author Hanák, Jakub, 1982- (Commentator for written text)
  Another authors Tkáčiková, Jana, 1980- (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o Státním pozemkovém úřadu (2012, novely 2013- ) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scopexv, 142 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Komentáře Wolters Kluwer
  Note"Právní stav publikace je k 1.9.2020"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI a jako e-kniha. Odkazy na související zákony a právní předpisy
  Obsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationKomentář popisuje postavení a působnost Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Činnost SPÚ je zaměřena na hospodaření s významnou částí nemovitého majetku České republiky, zejména zemědělskými pozemky.
  Výrazy tezauru nemovitost * zemědělská nemovitost * půda ve vlastnictví státu * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  5616 - Systémy hospodaření
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-872-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Zákon o státním pozemkovém úřadu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89244Poslanecká sněmovna
  Zákon o státním pozemkovém úřadu
 3. TitleZákon o vyvlastnění : praktický komentář / Jakub Hanák, Dominik Židek, Robert Černocký
  Author Hanák, Jakub, 1982- (Commentator for written text)
  Another authors Židek, Dominik, 1989- (Commentator for written text)
  Černocký, Robert (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o vyvlastnění (2006, novela 2018) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scopexi, 190 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktický komentář
  Note"Právní stav publikace je k 1.1.2020"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Partial contentsZákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění)
  AnnotationPraktický komentář k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), popisuje vyvlastnění jako standardní nástroj k prosazení veřejného zájmu. ředkládaný komentář není pouze přepisem jednotlivých ustanovení a citací z důvodové zprávy, ale autoři zohlednili veškerou známou veřejně dostupnou judikaturu a literaturu. Dále také znázorňuje souvislosti zákona o vyvlastnění s jinými právními předpisy. Mezi nimi je stěžejní zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, který obsahuje řadu odlišností od obecné úpravy v zákoně o vyvlastnění a které je nutné správně aplikovat. Fakticky jsou tedy komentovány hned dva zákony, třebaže ze zákona o urychlení výstavby pouze ta ustanovení, která jsou lex specialis ve vztahu k zákonu o vyvlastnění.
  Výrazy tezauru vyvlastnění * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-634-4
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o vyvlastnění

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26972Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *05.08.2022)
  G 26972legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  Zákon o vyvlastnění
 4. TitleAuta, auta, auta... a životní prostředí / Ilona Jančářová, Jakub Hanák a kol.
  Author Jančářová, Ilona, 1959- (Author)
  Another authors Hanák, Jakub, 1982- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2019
  Scope292 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 663. = Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; vol. 663. Scientia
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace se zabývá právní úpravou ochrany životního prostředí před negativními vlivy automobilové dopravy. Jednotlivé kapitoly analyzují relevantní právní úpravu, identifikují překážky jejího vymáhání a snaží se předpovědět budoucí vývoj právní úpravy.
  Výrazy tezauru pozemní doprava * dopravní infrastruktura * atmosféra * náhradní palivo * ochrana životního prostředí * ochrana krajiny * ochrana kulturního dědictví * hluk * zdravotní politika * Česká republika
  Klasifikační znaky4816 - Pozemní doprava
  4806 - Dopravní politika
  5206 - Ekologická politika
  5216 - Poškozování životního prostředí
  ISBN978-80-210-9408-6
  Copy count1, currently available 1
  URL Auta, auta, auta... a životní prostředí (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Auta, auta, auta... a životní prostředí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88812Poslanecká sněmovna
  Auta, auta, auta... a životní prostředí
 5. TitlePraktikum z pozemkového práva / Jakub Hanák, Jana Tkáčiková, Ivana Průchová, Jana Dudová, Milan Pekárek
  Author Hanák, Jakub, 1982- (Author)
  Another authors Tkáčiková, Jana, 1980- (Author)
  Průchová, Ivana, 1955- (Author)
  Dudová, Jana, 1957- (Author)
  Pekárek, Milan, 1944- (Author)
  Masarykova univerzita. Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva (Other)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2018
  Scope180 stran : ilustrace, mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Učebnice Právnické fakulty MU ; sv. č. 543
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationUčebnice je sbírkou praktických příkladů doplněnou o vybranou judikaturu a stručnou charakteristiku hlavních oblastí pozemkového práva. Příklady jsou zpravidla inspirovány skutečnými kauzami, jsou však uzpůsobeny a zjednodušeny pro potřeby výuky.
  Výrazy tezauru katastr nemovitostí * parcela * vlastnictví * nemovitost * občanské právo * ususfructus * učebnice
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-210-9051-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Praktikum z pozemkového práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87802Poslanecká sněmovna
  Praktikum z pozemkového práva
 6. TitleZákon o ochraně přírody a krajiny : komentář / Vojtěch Vomáčka, Jaroslav Knotek, Michaela Konečná, Jakub Hanák, Filip Dienstbier, Ivana Průchová
  Author Vomáčka, Vojtěch, 1984- (Author)
  Another authors Knotek, Jaroslav, 1977- (Author)
  Konečná, Michaela, 1988- (Author)
  Hanák, Jakub, 1982- (Author)
  Dienstbier, Filip, 1969- (Author)
  Průchová, Ivana, 1955- (Author)
  Česko. Zákon o ochraně přírody a krajiny (1992, novela 2017) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexix, 676 stran : mapy ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckova edice komentované zákony
  Spine TitleOchPřKr - komentář
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKomentář poskytuje celistvý pohled na obecnou i zvláštní územní a druhovou ochranu včetně hodnocení vlivů na oblasti v soustavě Natura 2000. Vychází přitom zejména ze závěrů rozsáhlé judikatury českých soudů a také Soudního dvora EU. Zvláštní pozornost je věnována návaznosti na řízení podle stavebního zákona a podmínkám účasti veřejnosti v řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * ochrana krajiny * Česká republika * zákon * komentář k zákonu * rozsudek Soudního dvora ES
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7400-675-3
  Copy count1, currently available 1
  URLZákon o ochraně přírody a krajiny (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o ochraně přírody a krajiny

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87215Poslanecká sněmovna
  Zákon o ochraně přírody a krajiny
 7. TitleOceňování služebností: teorie a praxe / Jakub Hanák, Kristýna Kuhrová, Jan Sedláček
  Author Hanák, Jakub, 1982- (Author)
  Another authors Kuhrová, Kristýna, 1987- (Author)
  Sedláček, Jan, 1982- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2018
  Scopexiv, 161 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo prakticky
  Portion of titleOceňování služebností
  Note"Právní stav publikace je k 31.10.2017"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationCílem příručky je poskytnout rychlý přehled, kontext a návod možného postupu a možné způsoby ocenění nejčastějších druhů služebností. Snahou autorů je poskytnout všem subjektům (zejména pracovníkům územně samosprávných celků, organizačních složek státu a energetických společností), kteří budou uzavírat smlouvu o zřízení služebnosti, vodítka pro určení náhrady, kterou vyplatí povinný oprávněnému. Vlastníkům pozemků, na nichž má být zřízena služebnost dobrovolně i proti jejich vůli, autoři nabízejí průvodce, který jim umožní se rozhodnout, zda je předložená nabídka akceptovatelná, či nikoliv.
  Výrazy tezauru vlastnictví * služebnost * nemovitost * cena pozemku * územní samospráva * Česká republika * příručka
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7552-628-1
  Copy count1, currently available 1
  URLOceňování služebností: teorie a praxe (obsah)
  Document kindPříručky
  Oceňování služebností: teorie a praxe

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87196Poslanecká sněmovna
  Oceňování služebností: teorie a praxe