Search results

 1. TitleZajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu / Vladimír Balcar
  Author Balcar, Vladimír (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2017
  Scopexiv, 108 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní instituty
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationAutor k dané problematice přináší komplexní přehled právní úpravy, judikatury i aplikační praxe prováděné orgány Finanční správy ČR a doplňuje jej o praktické poznatky. Kniha obsahuje detailní analýzu institutu zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, a to v různých stádiích tohoto procesu, tj. od okamžiku, kdy správce daně pojme důvodnou obavu o budoucí dobytnost daně, přes vydání zajišťovacího příkazu, průběh zajišťovací exekuce a uplatňování opravných prostředků, až po možnosti daňového subjektu, jak se domáhat kompenzace škody způsobené zajišťovacím příkazem. Pozornost je věnována i souvisejícím nástrojům jako jsou ručení za DPH, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba a zajištění majetku podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
  Výrazy tezauru zkrácení daně * daňové orgány * daňový trestný čin * daňová soustava
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  2446 - Daňová soustava
  ISBN978-80-7400-682-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87190PSS - Poslanecká sněmovna
  Zajišťovací příkaz a další zajišťovací instituty daňového řádu