Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0066853^"
 1. TitleSprávní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
  Author Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Another authors Fiala, Zdeněk, 1981- (Author)
  Issue4. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2023
  Scope223 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  Varying form of titleSprávní právo hmotné - obecná část
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací. Jejím studiem získá čtenář orientaci v teorii správního práva a pochopí organizaci a fungování veřejné správy jako celku.
  Výrazy tezauru veřejná správa * správní právo * správní rozhodnutí * správní delikt * správní odpovědnost * nařízení * Česká republika * Evropská unie
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-694-1
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Správní právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91672PSS - Poslanecká sněmovna
  Správní právo hmotné
 2. TitleVzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů / Zdeněk Fiala, Petr Tomek, Pavel Vetešník
  Author Fiala, Zdeněk, 1981- (Author)
  Another authors Tomek, Petr, 1953- (Author)
  Vetešník, Pavel, 1972- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationOlomouc : ANAG, [2021]
  Copyright notice date©2021
  Scope606 stran : ilustrace, formuláře ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace obsahuje vzory vybraných podání a úkonů, které vychází ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zastoupeny jsou jak vzory podání a úkonů, jež činí služební funkcionáři a účastníci řízení v rámci řízení ve věcech služebního poměru a jeho jednotlivých stadií, tak i vzory podání a úkonů, jež jsou činěny při rozhodování o právech a povinnostech příslušníků bezpečnostních sborů mimo formalizované řízení. Každý jednotlivý vzor je doplněn poznámkami, které informují o souvislostech, jež jsou s ním spojené, a některé z nich jsou opatřeny také odkazem na Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem, poznámkami a judikaturou.
  Výrazy tezauru policie * vězeňský personál * tajná služba * veřejná služba * správní formality * pracovní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky0821 - Obrana
  1216 - Trestní právo
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7554-333-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89965PSS - Poslanecká sněmovna
  Vzory podání a úkonů podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 3. TitleSprávní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek et al.
  Author Fiala, Zdeněk, 1981- (Author)
  Another authors Frumarová, Kateřina, 1976- (Author)
  Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Škurek, Martin, 1984- (Author of introduction)
  IssueVydání druhé
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope304 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NotePřehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace reaguje na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových podstat přestupků v souvislosti s COVID-19) a novou literaturu. První dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a teoretická východiska právní odpovědnosti a správního trestání. Další kapitoly se věnují jednotlivým kategoriím správních deliktů – přestupkům, disciplinárním správním deliktům a pořádkovým správním deliktům – a řízení o nich.
  Výrazy tezauru správní právo * správní delikt * trestní odpovědnost * trestní právo * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7502-531-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Správní právo trestní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89959PSS - Poslanecká sněmovna
  Správní právo trestní
 4. TitleSprávní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu
  Author Fiala, Zdeněk, 1981- (Commentator for written text)
  Another authors Frumarová, Kateřina, 1976- (Commentator for written text)
  Vetešník, Pavel, 1972- (Commentator for written text)
  Škurek, Martin, 1984- (Commentator for written text)
  Horzinková, Eva, 1951- (Commentator for written text)
  Novotný, Vladimír, 1957- (Commentator for written text)
  Sovová, Olga (Commentator for written text)
  Scheu, Lenka (Commentator for written text)
  Česko. Správní řád (2004, novela 2020) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2020
  Scopexviii, 865 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktický komentář
  Note"Právní stav publikace je k 1.5.2020"--Rub titulní stránky. Kniha dostupná také v ASPI a jako e-kniha
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationZa těžiště komentáře lze považovat zejména podrobné pojednání o právním postavení účastníka řízení a jeho procesních právech, průběhu správního řízení před orgánem prvního stupně, správním rozhodnutí a opravných prostředcích, zejména o odvolání a řízení o něm. Výchozím zdrojem pak pro zpracování tohoto komentáře se vedle odborné literatury, stala především soudní judikatura a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání
  Výrazy tezauru správní řízení * správní právo * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-797-6
  Copy count2, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Správní řád

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27023LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  G 27023PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 03.07.2025)
  Správní řád
 5. TitleSprávní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
  Author Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Another authors Fiala, Zdeněk, 1981- (Author)
  Issue3. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope223 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  Portion of titleSprávní právo hmotné - obecná část
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationTřetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. V úvodu učebnice podrobně seznamuje se základy organizace veřejné správy v České republice. Dále vykládá základní pojmy správního práva (veřejná správa a správní právo, prameny správního práva, subjekty veřejné správy), navazuje teorií činnosti veřejné správy, zejména pokud jde o formy správní činnosti (správní akt, opatření obecné povahy, veřejnoprávní smlouva, faktické zásahy aj.). Dále se autoři zabývají problematikou správního dozoru a odpovědnosti subjektů veřejné správy. V souvislosti s evropskou integrací je na závěr zařazena kapitola pojednávající o evropském správním právu.
  Výrazy tezauru veřejná správa * správní delikt * správní rozhodnutí * správní odpovědnost * nařízení
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-353-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Správní právo hmotné

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88512EXH - externí sklad Holešovice
  Správní právo hmotné
 6. TitleZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů : s komentářem, poznámkami a judikaturou / Petr Tomek, Zdeněk Fiala
  Author Tomek, Petr, 1953- (Commentator for written text)
  Another authors Fiala, Zdeněk, 1981- (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (2003, novela 2019) (Other)
  Issue3. aktualizované a rozšířené vydání
  PublicationOlomouc : ANAG, [2019]
  Copyright notice date©2019
  Scope854 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  Výrazy tezauru policie * vězeňský personál * tajná služba * pracovní právo * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky4426 - Pracovně-právní vztahy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7554-234-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88589EXH - externí sklad Holešovice
  Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
 7. TitleKázeňské trestání příslušníků bezpečnostních sborů / Zdeněk Fiala
  Author Fiala, Zdeněk, 1981- (Author)
  IssueVydání: první
  PublicationPraha : Policejní akademie České republiky v Praze, 2018
  Scope206 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Note250 výtisků
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a přehled souvisejících právních předpisů
  Výrazy tezauru polovojenské síly * policie * veřejná služba * disciplinární právo * správní postih * Česká republika
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  0821 - Obrana
  ISBN978-80-7251-484-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Kázeňské trestání příslušníků bezpečnostních sborů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87827EXH - externí sklad Holešovice
  Kázeňské trestání příslušníků bezpečnostních sborů
 8. TitleSprávní právo trestní / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek et al.
  Author Fiala, Zdeněk, 1981- (Author)
  Another authors Frumarová, Kateřina, 1976- (Author)
  Horzinková, Eva, 1951- (Author)
  Škurek, Martin, 1984- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope304 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NotePřehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudienceUčebnice je určena zejména studentům policejních, právnických a dalších bezpečnostně zaměřených škol, jakož i odborné a poučené laické veřejnosti
  AnnotationPrvní dvě kapitoly učebnice popisují obecné základy a teoretická východiska právní odpovědnosti a správního trestání. Další kapitoly se věnují jednotlivým kategoriím správních deliktů – přestupkům, disciplinárním správním deliktům a pořádkovým správním deliktům – a řízení o nich. Autoři se zabývají i srovnáním s odpovědností v trestním právu hmotném a procesním, a vycházejí přitom z bohaté soudní judikatury, díky čemuž může být kniha dobrou pomůckou pro praxi.
  Výrazy tezauru správní právo * správní delikt * odpovědnost * trestní právo
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7502-219-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Správní právo trestní

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87182EXH - externí sklad Holešovice
  Správní právo trestní


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.