Search results

 1. TitleVztahy Československa a Maďarska v letech 1918-1939 / Robert Pejša
  Author Pejša, Robert, 1976- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
  Scope178 stran : ilustrace, faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteChronologický přehled
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace přehodnocuje vnímání hlavních politických a kulturně-společenských tendencí meziválečných vztahů Československa a Maďarska a přináší nový přístup ke zkoumání forem, podob a perspektiv vztahů obou zemí. Pozornost je věnovaná především interní rovině československo-maďarského vztahu, tedy postojům české společnosti k aktivitám (politickým i nepolitickým) maďarské menšinové společnosti žijící na českém území a jejich hodnocení. Tato perspektiva pohledu na vzájemný vztah totiž vykazuje ve sledovaném období z hlediska hodnocení oficiálních a doposud poskrovnu známých neoficiálních vztahů těchto zemí – respektive české a maďarské společnosti – diametrální rozdíly.
  Výrazy tezauru Československo * Maďarsko * dvoustranné vztahy * hospodářské vztahy * kulturní vztahy * 1. polovina 20. století * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  ISBN978-80-246-3335-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918-1939

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87138PSS - Poslanecká sněmovna
  Vztahy Československa a Maďarska v letech 1918-1939
 2. TitlePodkarpatská Rus v Československu 1919−1922 : právní a politicko-společenské aspekty připojení Podkarpatské Rusi k Československu / Robert Pejša
  Author Pejša, Robert, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016
  Scope203 stran : faksimile ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationV letech 1919–1922 byla Podkarpatská Rus ožehavou otázkou vnitřní i zahraniční československé politiky. Příslušnost Podkarpatské Rusi k ČSR ovlivňovala podobu bilaterálních vztahů s bezprostředními sousedy, Maďarskem i Polskem. Paradoxním problémem nového státu se po připojení Podkarpatské Rusi stalo zejména to, že se v otázce realizace mezinárodního závazku, tedy poskytnutí autonomie, od začátku střetávaly dvě takřka neslučitelné politickosprávní koncepce. Na jedné straně koncepce jednotného politického národa československého, a tedy i přísně centralisticky řízeného státu, na druhé koncepce Rusínů a jejich mezinárodněprávně garantované autonomie (územní, politické, kulturní), jejíž existenční podmínkou ale byla jen politickosprávní decentralizace v rámci tohoto státu.
  Výrazy tezauru Podkarpatská Rus * národnostní menšina * politický život * právní postavení * územní samospráva * dějiny * Československo * období první Československé republiky (1918-1938) * 2. desetiletí 20. století * 20. léta 20. století
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-246-3205-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Podkarpatská Rus v Československu 1919−1922

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87080PSS - Poslanecká sněmovna
  Podkarpatská Rus v Československu 1919−1922