Search results

 1. TitleZákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani : komentár / Marek Domin
  Author Domin, Marek, 1988- (Commentator for written text)
  PublicationBratislava : Wolters Kluwer, 2019
  Scopeix, 225 stran ; 22 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a odkazy na související právní předpisy
  AnnotationPublikácia podává výklad k jednotlivým ustanoveniam zákona o volebnej kampani a doplňuje ich o relevantné informácie. Ide predovšetkým o informácie týkajúce sa súvisiacich právnych predpisov a praktického uplatňovania jednotlivých zákonných ustanovení. Takýmto spôsobom by sa mal dotvoriť komplexný pohľad na platnú právnu úpravu vedenia a financovania volebnej kampane, ktorý čitateľovi výlučne „holý“ text zákona o volebnej kampani len ťažko môže poskytnúť. Dôležitou súčasťou komentára je aj judikatúra súvisiaca s vedením a financovaním volebnej kampane, predovšetkým rozhodnutia Ústavného súdu SR.
  Výrazy tezauru volební kampaň * zákon * komentář k zákonu * interpretace práva * Slovensko
  Klasifikační znaky0416 - Volební proces a hlasování
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-571-0008-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88126PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani
 2. TitleVolebné právo a volebné systémy / Marek Domin
  Author Domin, Marek, 1988- (Author)
  IssuePrvé vydanie
  PublicationBratislava : Wolters Kluwer ČR : Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2017
  Scope411 stran ; 21 cm
  CountrySlovakia
  LanguageSlovenština
  Edition Učebnice
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationObsah publikácie je rozdelený na dve kapitoly. Prvá kapitola sa venuje všeobecným otázkam volieb, volebného práva a volebných systémov. Výklad je zameraný na samotný pojem volieb, ich funkcie a klasifikácie, ako aj na rôzne prístupy, akými je možné chápať pojem volebné právo. Najväčší priestor je venovaný problematike volebných systémov, a to jednak vo všeobecnej rovine, ako aj prostredníctvom príkladov viacerých konkrétnych druhov a modelov volebných systémov. Druhá kapitola publikácie je obsahovo rozsiahlejšia. Venuje sa volebnému právu Slovenskej republiky. Po stručnom historickom exkurze do vývoja volebného práva na území Slovenskej republiky po roku 1989 nasleduje spracovanie prameňov volebného práva, princípov volebného práva a podmienok volebného práva, vrátane prekážok jeho výkonu. Ďalej nasleduje výklad o všeobecných inštitútoch slovenského volebného práva spoločných pre všetky druhy volieb, týkajúcich sa najmä organizácie a priebehu volieb. Rozsahovo dominantnou časťou druhej kapitoly je šiesta podkapitola, ktorá predstavuje systematicky utriedený výklad o jednotlivých druhoch volieb. Súčasťou druhej kapitoly učebnice je aj spracovanie problematiky volebnej kampane a stručný výklad o inštitúte volieb a uplatnení volebného práva v čase krízových situácií.
  Výrazy tezauru volební právo * volební systém * Slovensko
  Klasifikační znaky0416 - Volební proces a hlasování
  ISBN978-80-8168-634-4
  978-80-7160-438-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Volebné právo a volebné systémy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86875PSS - Poslanecká sněmovna
  Volebné právo a volebné systémy