Search results

 1. TitleFilosofie práva / Tomáš Sobek, Martin Hapla a kol.
  Author Sobek, Tomáš, 1974- (Author)
  Another authors Hapla, Martin, 1988- (Author)
  PublicationBrno : Nugis Finem Publishing, 2020
  Scope485 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Iurium handbook series
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationAutorský tým publikace byl vybrán tak, aby každý z autorů napsal kapitolu na koncept, kterému se dlouhodobě věnuje. Výsledkem je kniha, která je komplexním pojednáním o právní filosofii.
  Výrazy tezauru filozofie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7614-002-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Filosofie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89297PSS - Poslanecká sněmovna
  Filosofie práva
 2. TitleDělba moci a nezávislost justice / Martin Hapla
  Author Hapla, Martin, 1988- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2017
  Scope95 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; vol. 519. Řada teoretická. Scientia
  Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; svazek č. 579 =
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationTématu dělby moci je v současném ústavním právu věnována velká pozornost, často však zůstávají opomenuty důležité filosofické kontexty této ideje. Právě na jejich zkoumání se zaměřuje tato práce.
  Výrazy tezauru ústavní právo * filozofie práva * nezávislost soudnictví
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-210-8478-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dělba moci a nezávislost justice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86848PSS - Poslanecká sněmovna
  Dělba moci a nezávislost justice
 3. TitlePraktikum z právní metodologie / Olga Rosenkranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina
  Author Rosenkranzová, Olga, 1976- (Author)
  Another authors Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Hlouch, Lukáš, 1981- (Author)
  Hapla, Martin, 1988- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Osina, Petr, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope112 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPraktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty práva, jako jsou interpretační metody, řešení kolize právních norem a kolize právních principů, tedy aplikace testů proporcionality, včetně nástinu metodologie právní komparatistiky. Každá kapitola obsahuje kratší teoretický úvod do problematiky, který nemá ambice podat vyčerpávající definice, ale spíše probouzet otázky, studijní a badatelskou zvídavost a poukázat na vzájemné souvislosti metod. Všechny výkladové metody a argumenty spolu úzce souvisí a jsou provázány. Součástí každé kapitoly jsou cvičení a případové studie vycházející ze zásadní judikatury Ústavního soudu ČR, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu ČR, Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a také z případů řešených veřejným ochráncem práv. Věcně se jedná o kazuistiku z celého právního řádu, zejména problematiku civilního, správního a ústavního práva (a zde především o ochranu základních lidských práv a antidiskriminační právo). Konkrétně byly zvoleny tematicky poutavé a zajímavé kauzy, jako je např. problematika povinného očkování, diskriminace intersexuálních osob, nošení náboženských symbolů, poskytování informací o platech úředníků a jiné.
  Výrazy tezauru právní věda * srovnávací právo * metodologie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-235-6
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 87058PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *30.11.2020)
  Praktikum z právní metodologie