Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0066404^"
 1. TitleUtilitarismus a filozofie lidských práv / Martin Hapla
  Author Hapla, Martin, 1988- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2022
  Scope240 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationZ praktického hlediska jsou lidská práva velmi úspěšný koncept. Stojí v centru diskuzí právníků, politiků i novinářů. V oblasti teorie však zůstávají zdrojem pochybností. Vyvolává je zejména otázka, jakými důvody jsou ospravedlněna. Odpověď na ni hledá tato kniha v jejich propojení s utilitaristickou etikou. Jakkoliv bývá toto spojení někdy vnímáno jako kontroverzní, usiloval o něj již John Stuart Mill a dodnes je předmětem živých debat. Ty jsou v knize zasazeny do širšího rámce lidskoprávní teorie a s ní spojených problémů. Kniha tedy čtenáře seznamuje nejen se samotným utilitarismem a různými způsoby, jak může být aplikován v této oblasti, ale poskytuje mu i reprezentativní přehled a kritický rozbor v současnosti nejvíce diskutovaných přístupů k justifikaci lidských práv.
  Výrazy tezauru lidská práva * filozofie práva * etika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1206 - Prameny a odvětví práva
  3611 - Humanitní vědy
  ISBN978-80-7502-640-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Utilitarismus a filozofie lidských práv

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90919PSS - Poslanecká sněmovna
  Utilitarismus a filozofie lidských práv
 2. TitleProfesní etika právníků / Martin Hapla, Tomáš Friedel a kol.
  Author Hapla, Martin, 1988- (Author)
  Another authors Friedel, Tomáš, 1988- (Author)
  PublicationBrno : Nugis Finem Publishing, s.r.o., [2022]
  Copyright notice date©2022
  Scope335 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Merit coursebook selection
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru právnická profese * profesní etika * Česká republika
  Klasifikační znaky1226 - Organizace právního systému
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-7614-007-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Profesní etika právníků

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90788PSS - Poslanecká sněmovna
  Profesní etika právníků
 3. TitleFilosofie práva / Tomáš Sobek, Martin Hapla a kol.
  Author Sobek, Tomáš, 1974- (Author)
  Another authors Hapla, Martin, 1988- (Author)
  PublicationBrno : Nugis Finem Publishing, 2020
  Scope485 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Iurium handbook series
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationAutorský tým publikace byl vybrán tak, aby každý z autorů napsal kapitolu na koncept, kterému se dlouhodobě věnuje. Výsledkem je kniha, která je komplexním pojednáním o právní filosofii.
  Výrazy tezauru filozofie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7614-002-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Filosofie práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89297PSS - Poslanecká sněmovna
  Filosofie práva
 4. TitleDělba moci a nezávislost justice / Martin Hapla
  Author Hapla, Martin, 1988- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationBrno : Masarykova univerzita, 2017
  Scope95 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  Edition Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; vol. 519. Řada teoretická. Scientia
  Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; svazek č. 579 =
  NoteNa obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  České a anglické resumé
  AnnotationTématu dělby moci je v současném ústavním právu věnována velká pozornost, často však zůstávají opomenuty důležité filosofické kontexty této ideje. Právě na jejich zkoumání se zaměřuje tato práce.
  Výrazy tezauru ústavní právo * filozofie práva * nezávislost soudnictví
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1226 - Organizace právního systému
  ISBN978-80-210-8478-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dělba moci a nezávislost justice

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86848EXH - externí sklad Holešovice
  Dělba moci a nezávislost justice
 5. TitlePraktikum z právní metodologie / Olga Rosenkranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina
  Author Rosenkranzová, Olga, 1976- (Author)
  Another authors Melzer, Filip, 1975- (Author)
  Hlouch, Lukáš, 1981- (Author)
  Hapla, Martin, 1988- (Author)
  Horák, Ondřej, 1978- (Author)
  Osina, Petr, 1975- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope112 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPraktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty práva, jako jsou interpretační metody, řešení kolize právních norem a kolize právních principů, tedy aplikace testů proporcionality, včetně nástinu metodologie právní komparatistiky. Každá kapitola obsahuje kratší teoretický úvod do problematiky, který nemá ambice podat vyčerpávající definice, ale spíše probouzet otázky, studijní a badatelskou zvídavost a poukázat na vzájemné souvislosti metod. Všechny výkladové metody a argumenty spolu úzce souvisí a jsou provázány. Součástí každé kapitoly jsou cvičení a případové studie vycházející ze zásadní judikatury Ústavního soudu ČR, Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu ČR, Evropského soudu pro lidská práva, Soudního dvora Evropské unie a také z případů řešených veřejným ochráncem práv. Věcně se jedná o kazuistiku z celého právního řádu, zejména problematiku civilního, správního a ústavního práva (a zde především o ochranu základních lidských práv a antidiskriminační právo). Konkrétně byly zvoleny tematicky poutavé a zajímavé kauzy, jako je např. problematika povinného očkování, diskriminace intersexuálních osob, nošení náboženských symbolů, poskytování informací o platech úředníků a jiné.
  Výrazy tezauru právní věda * srovnávací právo * metodologie práva
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7502-235-6
  Copy count1, currently available 0
  Document kindUčebnice
  Call numberLocationInfo
  F 87058EXH - externí sklad Holešovicevypůjčený (until *29.12.2023)
  Praktikum z právní metodologie


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.