Search results

 1. TitleMontrealská úmluva : mezinárodní letecká přeprava : komentář / Pavel Sedláček
  Author Sedláček, Pavel, 1963- (Commentator for written text)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : VOX - kurzy, semináře, rekvalifikace, 2018
  Scope444 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Němčina
  NoteObsahuje bibliografii a rejstřík
  Částečně souběžný anglický a německý text
  Partial contentsÚmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě = Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air = Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr -- Varšavská úmluva
  Special audience characteristicsKniha je určena především pracovníkům dopravních a spedičních společností zabývajících se leteckou přepravou, advokátům a soudcům, ale i odesílatelům leteckých zásilek, jejich příjemcům i fyzickým osobám uplatňujícím své nároky vyplývající z letecké přepravy.
  AnnotationPublikace rozebírá právní otázky spojené s mezinárodní leteckou přepravou, regulovanou od roku 1999 novou mezinárodní úmluvou nahrazující původní Varšavskou úmluvu z roku 1929. V současné době je stranou Montrealské úmluvy okolo 130 států, jde tedy o úmluvu se skutečně celosvětovou působností. Autor podrobně rozebírá její jednotlivá ustanovení, vzájemné právní návaznosti, zabývá se jejich výkladem a tento opírá o značné mnoľství zahraničních a částečně i tuzemských rozhodnutí. Právní výklad jednotlivých článků úmluvy se zaměřuje jak na přepravu nákladní, tak i přepravu osobní, zohledněna je i úprava v rámci Evropské unie, často významně Montrealskou úmluvou doplňující a rozvíjející, zejména co se týče náhrad poskytovaných za významné zpoľdění letů. Odkazy na soudní rozhodnutí u jednotlivých ustanovení úmluvy dokládají převáľnou rozhodovací praxi k vyvstalým právním otázkám, včetně existujících rozdílností.
  Výrazy tezauru mezinárodní úmluva * letecká doprava * letecké právo
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  4826 - Letecká a kosmická doprava
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-87480-62-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSmlouvy
  Montrealská úmluva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87472PSS - Poslanecká sněmovna
  Montrealská úmluva
 2. TitleVybrané otázky z přepravy a zasilatelství / Pavel Sedláček, Michal Florián
  Author Sedláček, Pavel, 1963- (Author)
  Another authors Florián , Michal (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexviii, 206 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo prakticky
  Note"Právní stav publikace je k 31.12.2016"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationCílem publikace je shrnutí odpovědnostní úpravy při jednotlivých druzích mezinárodní přepravy (silniční, železniční, letecké, námořní a vnitrozemské vodní). Zároveň podává výklad stále se opakujících otázek rozdílů mezi zasílatelem a dopravcem, které se v praxi často stírají, ale i naléhavých otázek hraničních výkladů, jakož i praktických problémů, na něž dopravci a zasílatelé ve své každodenní činnosti narážejí. To se týká zejména vydávání zásilek nesprávné osobě, uvolňování zboží bez předložení konosamentů či svépomocného prodeje zásilky, která se s ohledem na svůj stav nachází již v existenčním ohrožení.
  Výrazy tezauru mezinárodní doprava * Česká republika * legislativa * zásilkový obchod * dopravce * dopravní podnik * příručka
  Klasifikační znaky4811 - Organizace dopravy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-573-4
  Copy count1, currently available 1
  URLVybrané otázky z přepravy a zasilatelství (obsah)
  Document kindPříručky
  Vybrané otázky z přepravy a zasilatelství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86774PSS - Poslanecká sněmovna
  Vybrané otázky z přepravy a zasilatelství