Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0066068^"
 1. TitleHabsburská šlechta : proměna elit podunajské monarchie v dlouhém 19. století / Jan Županič
  Author Županič, Jan, 1972- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Nakladatelství Pankrác s.r.o., 2023
  Scope895 stran : ilustrace, portréty, faksimile, erby ; 31 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Německé resumé
  AnnotationKapitoly se zabývají nabýváním šlechtictví, šlechtickými tituly a nobilizačním procesem v podunajské monarchii v období let 1804-1918. Studie rozebírá také možnosti a specifika stavovského vzestupu osob z různých společenských vrstev.
  Výrazy tezauru horní třída * Habsburkové (rod) * Rakousko * východní Evropa * 19. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-86781-44-0
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Habsburská šlechta

  book

  Call numberLocationInfo
  D 4516PSS - Poslanecká sněmovna
  Habsburská šlechta
 2. TitleChanges of the noble society : aristocracy and new nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th century : a collection of studies from sections P69 and P80 of the 11th Congress of the Czech Historians (14th - 15th September 2017, Olomouc, Czech Republic) / edited by Jiří Brňovják and Jan Županič
  Main entry-action Sjezd českých historiků (11. : 2017 : Olomouc, Česko) (Author)
  Another authors Brňovják, Jiří, 1978- (Editor)
  Županič, Jan, 1972- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationOstrava : Univerzity of Ostrava ; Prague : Charles University : and Institute for the Study of Totalitarian Regimes, 2018
  Scope349 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile, erby ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageEnglish
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace je výstupem 11. sjezdu českých historiků (13. – 15. září 2017 v Olomouci), který se věnoval zejména ekonomickým a sociálním aspektům dějin elit
  Výrazy tezauru horní třída * Habsburkové (rod) * dějiny * Čechy (země) * Rakousko-Uhersko * Československo
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7599-067-9
  978-80-7308-898-9
  978-80-88292-25-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Changes of the noble society

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88077EXH - externí sklad Holešovice
  Changes of the noble society
 3. TitleVolný čas objektivem šlechty / autoři textu: Valburga Vavřinová, Jan Županič, Katarína Bányászová (Takácsová), Tímea Mátéová, Markéta Slabová, Petra Medříková, Radek Polách, Lenka Vaňková, Libuše Ruizová, Jitka Bukovjanová, Přemysl Krejčiřík, Miloš Hořejš
  Author Vavřinová, Valburga, 1968- (Author)
  Another authors Županič, Jan, 1972- (Author)
  Bányászová, Katarína, 1984- (Author)
  Mátéová, Tímea, 1987- (Author)
  Slabová, Markéta, 1978- (Author)
  Medříková, Petra, 1976- (Author)
  Polách, Radek, 1976- (Author)
  Vaňková, Lenka, 1976- (Author)
  Ruizová, Libuše, 1956- (Author)
  Bukovjanová, Jitka, 1956- (Author)
  Krejčiřík, Přemysl, 1973- (Author)
  Hořejš, Miloš, 1976- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : Národní památkový ústav, 2016
  Scope207 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 23 x 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Svědectví fotografie ; 1. svazek
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Částečně slovenský text, anglické resumé
  Výrazy tezauru horní třída * volný čas * Čechy (země) * Slovensko * 19. století * 20. století
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-906167-7-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Volný čas objektivem šlechty

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87134EXH - externí sklad Holešovice
  Volný čas objektivem šlechty
 4. TitleŠlechticův žid - žid šlechticem : židovské elity a židovská šlechta v novověku a moderní době / uspořádali Janusz Spyra, Aleš Zářický, Jan Županič ; překlady z polštiny Markéta Fucimanová, Kateřina Mervartová, Jiří Muryc, Tereza Vlachová
  Another authors Spyra, Janusz (Editor)
  Zářický, Aleš, 1973- (Editor)
  Županič, Jan, 1972- (Editor)
  Fucimanová, Markéta, 1983- (Translator)
  Mervartová, Kateřina (Translator)
  Muryc, Vladimír, 1979- (Translator)
  Vlachová, Tereza, 1984- (Translator)
  IssuePrvní vydání
  PublicationOstrava : Ostravská univerzita v Ostravě ; Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 2015
  Scope287 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 25 cm
  CountryCzech Republic ; Poland
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish, Němčina
  Edition Nobilitas in historia moderna tomus VI
  NoteAnglické a německé resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPublikace se věnuje problematice židovské elity a židovské šlechty v habsburské monarchii s důrazem na české země. Autoři jednotlivých kapitol pojednávají především o ekonomických, společenských a kulturních vztazích židovského obyvatelstva s nežidovskou vrchností, analyzují možnosti jejich ekonomického i společenského vzestupu, nobilitací, rodinné strategie, míru účasti na veřejném životě apod. Představují nejvýznamnější židovské rodiny a jejich historii až do doby druhé světové války.
  Výrazy tezauru žid * judaismus * horní třída * Čechy (země) * Morava (region) * novověk
  Klasifikační znaky2831 - Kultura a náboženství
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7464-730-7
  978-83-7455-439-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Šlechticův žid - žid šlechticem

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85184EXH - externí sklad Holešovice
  Šlechticův žid - žid šlechticem
 5. TitleŠlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra : erbovní listiny Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy (dodatky), Archivu Národního muzea (dodatky) / Jan Županič, Michal Fiala, Pavel Koblasa
  Author Županič, Jan, 1972- (Author)
  Another authors Fiala, Michal, 1966- (Author)
  Koblasa, Pavel, 1975- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Agentura Pankrác, 2014
  Scope1047 s. : il. (převážně barev.), erby ; 31 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Latin
  NoteSouběžný německý úvod, část. německý a latinský text. Chybné ISBN nakl. Pankrác uvedeno na rubu titulního listu; ostatní ISBN chybná a neoprávněně přidělena - nejedná se o koedici--Údaj převzat z NK ČR
  AnnotationAutoři na příkladu řady osob a šlechtických rodů rekonstruují proces udílení šlechtických titulů či znaků a navíc ve zvláštní části uvádějí opisy originálních erbovních listin (z Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy a Archivu Národního muzea) s barevnými přílohami.. Národní archiv ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, Archivem hlavního města Prahy, Státním oblastním archivem v Praze a Rakouským státním archivem (Österreichisches Staatsarchiv) vydal v rámci projektu Grantové agentury České republiky rozsáhlou edici erbovních a nobilitačních listin doprovázenou bohatou obrazovou přílohou. Úvod se věnuje dějinám a rozboru tzv. šlechtického archivu c. k. ministerstva vnitra ve Vídni, který je uložen v Národním archivu a v Rakouském státním archivu, dále pak procesu udílení šlechtictví a povyšování obcí na města na území Rakousko-Uherska. Vlastní ediční část obsahuje přepisy erbovních listin Národního archivu, Státního oblastního archivu v Praze, Archivu hlavního města Prahy a Archivu Národního muzea. Ve stejné části se nacházejí rovněž texty konceptů k udílení či polepšení městských a církevních znaků v českých zemích.
  Výrazy tezauru Čechy (země) * horní třída * heraldika * historie * novověk
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-86781-24-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra

  book

  Call numberLocationInfo
  D 4423PSS - Poslanecká sněmovna
  Šlechtický archiv c. k. ministerstva vnitra
 6. TitlePrůvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka / autorský kolektiv Eva Drašarová, Eva Gregorovičová, Jan Hrdina, Martina Hrdinová, Jan Kahuda, Tomáš Kalina, Pavel Koblasa, Karel Koucký, Miroslav Kunt, Dagmar Kutílková, Pavla Lutovská, Petr Maťa, Marie Mírková, Jaroslav Šulc, Luboš Velek, Milan Vojáček, Jan Županič
  Author Drašarová, Eva, 1959- (Author)
  Another authors Gregorovičová, Eva, 1950- (Author)
  Hrdina, Jan, 1970- (Author)
  Hrdinová, Martina, 1974- (Author)
  Kahuda, Jan 1974- (Author)
  Kalina, Tomáš, 1947- (Author)
  Koblasa, Pavel, 1975- (Author)
  Koucký, Karel (Author)
  Kunt, Miroslav (Author)
  Kutílková, Dagmar, 1956- (Author)
  Lutovská, Pavla (Author)
  Maťa, Petr, 1973- (Author)
  Mírková, Marie (Author)
  Šulc, Jaroslav, 1974- (Author)
  Velek, Luboš, 1974- (Author)
  Vojáček, Milan, 1974- (Author)
  Županič, Jan, 1972- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Národní archiv ; Dolní Břežany : Scriptorium, 2013
  Scope911 stran : ilustrace ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  Note500 kusů
  Obsahuje bibliografie
  Německé resumé
  AnnotationPřehled fondů a sbírek Rakouského státního archivu ve Vídni z období do roku 1918. Tento archiv je klíčovou zahraniční institucí obsahující prameny k českým dějinám v letech 1526-1918.
  Výrazy tezauru archív * historie * Rakousko * Čechy (země)
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  3221 - Dokumentace
  ISBN978-80-7469-026-6
  978-80-87271-77-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86551EXH - externí sklad Holešovice
  Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka
 7. TitleŽidovská šlechta podunajské monarchie : mezi Davidovou hvězdou a křížem / Jan Županič ; [předmluva Petr Brod]
  Author Županič, Jan, 1972- (Author)
  Another authors Brod, Petr, 1951- (Author of introduction)
  PublicationPraha : NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2012
  Scope811 s. : il. (některé barev.), portréty, erby ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePřehled rodů. Heraldická příloha
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationPrvní u nás vydaná publikace zabývající se otázkou židovské šlechty, tedy osob židovské víry nebo původu, které byly za zásluhy o rozvoj věd, umění a průmyslu či za vynikající vojenskou nebo civilní státní službu povýšeny do šlechtického stavu. Zatímco židovské konvertity nalézáme mezi šlechtici již ve středověku, osobám, které v židovské víře setrvávaly, byla možnost povýšení do šlechtického stavu až do 18. století odepřena. V osvícenské éře se ale instituce šlechtictví v souvislosti s novým chápáním státu a společnosti zásadně proměnila a jedním z průvodních znaků této transformace se staly i nobilitace osob židovské víry. Kromě samotného úvodu do problematiky židovské šlechty obsahuje kniha i 200 životopisných medailonů jednotlivých šlechtických rodů, které ilustrují sociální vzestup nobilitovaných osob a jejich potomků, jejich rozmanité uplatnění ve společnosti, pestré způsoby dobročinnosti i diferencované přístupy k samotnému židovství. Knihu doplňuje rozsáhlá barevná heraldická příloha.
  Výrazy tezauru horní třída * žid * Rakousko * Rakousko-Uhersko * životopis
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-7422-180-4
  Copy count1, currently available 1
  URLŽidovská šlechta podunajské monarchie (obsah)
  Document kindBiografie
  Židovská šlechta podunajské monarchie

  book

  Call numberLocationInfo
  F 82270EXH - externí sklad Holešovice
  Židovská šlechta podunajské monarchie
 8. TitleDějiny Lichtenštejnska / Václav Horčička, Drahomír Suchánek, Jan Županič
  Author Horčička, Václav, 1971- (Author)
  Another authors Suchánek, Drahomír, 1972- (Author)
  Županič, Jan, 1972- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2011
  Scope233 s. : il., mapy, portréty ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Dějiny států
  NoteChronologické přehledy
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationDějiny lichtenštejnského knížectví jsou bezprostředně spjaty s osudy rodu Lichtenštejnů, kteří měli panství i v českých zemích a kteří se ziskem knížecího titulu na počátku 17. století posunuli mezi elitu habsburské monarchie a následné majetkové přesuny je proměnily v jedny z největších pozemkových vlastníků střední Evropy. Česko-lichtenštejnské vztahy však byly až do roku 2009 značně komplikované. Autoři se zaměřili na dějiny tohoto malého alpského státu od nejstarších dob po dnešek.
  Výrazy tezauru Lichtenštejnsko * dějiny
  Klasifikační znaky3611.2 - Historie
  7206 - Evropa
  ISBN978-80-7422-111-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Dějiny Lichtenštejnska

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81049EXH - externí sklad Holešovice
  Dějiny Lichtenštejnska
 9. TitleŠlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století Der Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts / editoři Zdeněk Hazdra, Václav Horčička, Jan Županič
  Another authors Hazdra, Zdeněk, 1983- (Editor)
  Horčička, Václav, 1971- (Editor)
  Županič, Jan, 1972- (Editor)
  Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
  PublicationPraha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2011
  Scope347 s. : il., portréty, faksim., geneal. tabulky ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; Němčina ; Slovenština
  Jazyk resuméEnglish
  Par.titleDer Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhundetrs
  NoteČást. německý a slovenský text, anglické resumé. Pod názvem: FF UK
  Obsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru horní třída * Evropa * autoritativní režim * politický život * 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-87211-52-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindStudie
  Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století Der Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts

  book

  Call numberLocationInfo
  F 81156EXH - externí sklad Holešovice
  Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století Der Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts
 10. TitleNová šlechta Rakouského císařství / Jan Županič
  Author Županič, Jan, 1972- (Author)
  IssueVyd. 1.
  PublicationPraha : Agentura Pankrác, 2006
  Scope452 s. : il., portréty, erby ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméNěmčina
  NoteNěmecké resumé
  Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru Rakousko-Uhersko * horní třída
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  3611.2 - Historie
  ISBN80-86781-08-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Nová šlechta Rakouského císařství

  book

  Call numberLocationInfo
  F 75797EXH - externí sklad Holešovice

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.