Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0065866^"
 1. TitleCISG : (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) : komentář s judikaturou a výkladem k otázkám souvisejícím / Michal Malacka, Slavomír Halla, Miluše Hrnčiříková
  Author Malacka, Michal, 1973- (Commentator for written text)
  Uniform title United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980 duben 11.)
  Another authors Halla, Slavomír, 1986- (Commentator for written text)
  Hrnčiříková, Miluše, 1980- (Commentator for written text)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2021
  Scope709 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Francouzština
  Edition Komentátor
  Portion of titleÚmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
  Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
  Varying form of titleConvention on Contracts for the International Sale of Goods
  Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Český, částečně souběžný anglický a francouzský text
  AnnotationPublikace poskytuje náhled na mezinárodní obchodní poměry přeshraniční povahy a jejich právní rámec na počátku 21. století. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je od roku 1980 z globálního hlediska nejvýznamnějším unifikačním počinem. Autoři ji nejen komentují z hlediska obsahu jejího textu, ale srovnávají i výkladový přístup k jejím jednotlivým článkům s ohledem na národní specifika dotčených justičních soustav. Věnují se také unijním integračním aktivitám v této oblasti. Při zpracování komentáře byly zohledněny vědecko-teoretické poznatky i praktický pohled na komentovaná ustanovení včetně národní a zahraniční judikatury státních soudů. Práce se zaobírá také rozhodnutími rozhodčích institucí.
  Výrazy tezauru mezinárodní obchod * mezinárodní dohoda * obchodní dohoda * mezinárodní obchodní právo
  Klasifikační znaky2021 - Mezinárodní obchod
  2006 - Obchodní politika
  1231 - Mezinárodní právo
  ISBN978-80-7502-514-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  CISG

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90409PSS - Poslanecká sněmovna
  CISG
 2. TitleMediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů / Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý
  Author Hrnčiříková, Miluše, 1980- (Author)
  Another authors Halla, Slavomír, 1986- (Author)
  Malacka, Michal, 1973- (Author)
  Ryšavý, Lukáš, 1978- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope215 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se snaží nejen analyzovat současné otázky spojené s doložkami o řešení přeshraničních sporů, se kterými se v českém právním prostředí můžeme setkat, ale porovnává i přijatá řešení českých soudů a odborné veřejnosti se zahraniční právní praxí. Vzhledem k tomu, že právní úprava doložek o řešení přeshraničních sporů se nachází jak v normách vnitrostátního a unijního, tak mezinárodního původu představuje publikace kompilát různých přístupů a teorií, které tuto bouřlivě se vyvíjející právní oblast ovlivňují.
  Výrazy tezauru rozhodčí doložka * rozhodčí řízení * řešení sporů * občanské právo * občanskoprávní řízení
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-376-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88513EXH - externí sklad Holešovice
  Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů
 3. TitleMimosoudní metody řešení sporů : vysokoškolská učebnice / Lenka Holá, Miluše Hrnčiříková
  Author Holá, Lenka, 1964- (Author)
  Another authors Hrnčiříková, Miluše, 1980- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope166 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Student
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AudienceUčebnice je určena vysokoškolským studentům zejména práva, sociologie a psychologie
  AnnotationMimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Učebnice seznamuje s ideovými východisky mimosoudních metod řešení sporů a jejich teoretickými zdroji. Přináší přehled a stručnou charakteristiku jednotlivých metod, více se pak zaměřuje na metody vyjednávání, mediace, rozhodčího řízení a práva spolupráce.
  Výrazy tezauru rozhodčí řízení * občanskoprávní řízení * občanské právo
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-246-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Mimosoudní metody řešení sporů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87181EXH - externí sklad Holešovice
  Mimosoudní metody řešení sporů
 4. TitleŘešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle / Miluše Hrnčiříková (ed.)
  Main entry-action Olomoucké právnické dny (konference) (11. : 2017 : Olomouc, Česko) (Author)
  Another authors Hrnčiříková, Miluše, 1980- (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2017
  Scope190 stran : mapy ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech ; English ; Slovenština
  Jazyk resuméCzech, English, Slovenština
  Edition Teoretik
  Note"Sborník obsahuje příspěvky přednesené v květnu 2017 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v rámci 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny v sekci zaměřené na mezinárodní právo soukromé"--Zadní strana obálky
  Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
  Částečně anglický a slovenský text, česká, anglická a slovenské resumé
  AnnotationAutoři se ve třinácti odborných statích zabývají aktuálními otázkami řešení přeshraničních sporů ve vztahu k autonomii vůle stran. Svoji pozornost věnují především oblasti týkající se mezinárodní obchodní arbitráže a pravomoci soudů. Sborník zahrnuje i příspěvky odborníků z Maďarska a Itálie.
  Výrazy tezauru mezinárodní právo soukromé * mezinárodní spor * mezinárodní arbitráž * rozhodčí řízení * řešení sporů
  Klasifikační znaky1231 - Mezinárodní právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-245-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87178EXH - externí sklad Holešovice
  Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
 5. TitleJudiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů / Miluše Hrnčiříková, Lucia Valentová
  Author Hrnčiříková, Miluše, 1980- (Author)
  Another authors Valentová , Lucia, 1988- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2016
  Scope176 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Teoretik
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationSe vzrůstajícím počtem soukromoprávních přeshraničních poměrů vzrůstá i počet přeshraničních sporů. Snaha o jejich řešení jinou než soudní cestou se projevuje nejen v právní praxi, ale i v pozitivním právu. Regulace mimosoudních způsobů řešení přeshraničních sporů ovlivňuje samotný postup při řešení těchto sporů, pravomoci rozhodců či mediátorů a konečně i národní procesní právo.
  Výrazy tezauru mezinárodní spor * mezinárodní arbitráž * rozhodčí řízení * řešení sporů * soudní systém
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7502-142-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86446EXH - externí sklad Holešovice
  Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.