Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0065705^"
 1. TitleInformovaný souhlas ve zdravotnictví : právní a etické aspekty / Tomáš Doležal, Adam Doležal
  Author Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  Another authors Doležal, Adam, 1979- (Author)
  PublicationPraha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., [2023]
  Copyright notice date©2023
  Scope391 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace nabízí souhrn vývoje institutu informovaného souhlasu a podrobný rozbor významu a účelu informovaného souhlasu z hlediska etického i právního
  Výrazy tezauru informace * zdravotní péče * zdravotnická služba * práva pacienta * bioetika * dějiny * Česká republika
  Klasifikační znaky3231 - Informace a zpracování informací
  2841 - Zdraví
  2826 - Sociální vztahy
  ISBN978-80-87439-59-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Informovaný souhlas ve zdravotnictví

  book

  Call numberLocationInfo
  F 91262PSS - Poslanecká sněmovna
  Informovaný souhlas ve zdravotnictví
 2. TitleVyrovnání újmy prospěchem : se zaměřením na újmu způsobenou při ublížení na zdraví = Compensatio lucri cum damno / Tomáš Doležal, Ivo Smrž
  Author Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  Another authors Smrž, Ivo (Author)
  PublicationPraha : Ústav státu a práva AV ČR, [2022]
  Copyright notice date©2022
  Scope141 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Par.titleCompensatio lucri cum damno
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace cílí na zodpovězení klíčové otázky, zda je přípustné a obecně vůbec vhodné při stanovení výše náhrady újmy zohlednit prospěch nabytý v důsledku škodní události. Záměrem autorů je mimo jiné přispět do české právní doktríny argumentací a teoretickými vodítky, která mohou napomáhat při řešení jednotlivých případů.
  Výrazy tezauru fyzické násilí * škoda * náhrada škody * interpretace práva * Česká republika * Německo * Rakousko
  Klasifikační znaky1216 - Trestní právo
  1211 - Občanské právo
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-87439-57-9
  Copy count1, currently available 0
  Document kindMonografie
  Call numberLocationInfo
  F 91152PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until *14.05.2024)
  Vyrovnání újmy prospěchem
 3. TitleMedicínské právo / Jolana Těšinová, Tomáš Doležal, Radek Policar
  Author Těšinová, Jolana, 1969- (Author)
  Another authors Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  Policar, Radek, 1977- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2019
  Scopexxxiii, 460 stran ; 25 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AudiencePublikace je určena posluchačům lékařských fakult, lékařům i ostatním zdravotnickým pracovníkům, poskytovatelům zdravotních služeb, jakož i studentům práv a právníkům řešícím ve své praxi medicínskoprávní otázky. Užitečné informace poskytne také představitelům správních úřadů zabývajících se problematikou zdravotnictví.
  AnnotationPublikace podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České republice. Zaměřuje se především na oblast autonomie pacienta a její limitace při poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas a odmítnutí péče, vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní, ochranu a poskytování informací ve zdravotnictví, odmítnutí přijetí pacienta do péče a ukončení léčby. Zdůrazněny jsou také právní aspekty specifických zdravotních služeb, zejména zásahy do reprodukčních orgánů, výzkum ve zdravotnictví, lékařská genetika, nakládání s lidským tělem a oblast transplantací. Pozornost je věnována též základním podmínkám k poskytování zdravotních služeb, předpokladům způsobilosti k výkonu lékařského povolání, oblasti léčiv a zdravotnických prostředků. Samostatně je zpracována problematika právní odpovědnosti lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
  Výrazy tezauru zdravotnická legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7179-318-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Medicínské právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88088EXH - externí sklad Holešovice
  Medicínské právo
 4. TitleEutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva / David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal, Tomáš Hříbek, Pavel Klener, Josef Koutecký, Pavel Pafko, Ondřej Sláma, Pavel Ševčík
  Author Černý, David, 1977- (Author)
  Another authors Doležal, Adam, 1979- (Author)
  Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  Hříbek, Tomáš, 1965- (Author)
  Klener, Pavel, 1937- (Author)
  Koutecký, Josef, 1930-2019 (Author)
  Pafko, Pavel, 1940- (Author)
  Sláma, Ondřej, 1969- (Author)
  Ševčík, Pavel, 1953- (Author)
  Akademie věd České republiky. Kancelář (Publisher)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro Kancelář Akademie věd ČR, 2018
  Scope54 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Strategie AV21. Efektivní veřejné politiky a současná společnost
  NoteNázev z obálky. ISBN i čárový kód neplatné - neoprávněně přiděleno; identifikátor náleží nakl. Academia. Praha, které publikaci nevydalo
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationPublikace představuje ve velmi kompaktní formě stav současné diskuse o eutanazii, případně dalších formách lékařské asistence na konci života pacienta (paliativní péče, sebeusmrcení pacienta za pomoci lékaře atd.).
  Výrazy tezauru eutanazie * právo na sebeurčení * paliativní péče * smrt * etika * bioetika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  2826 - Sociální vztahy
  2841 - Zdraví
  3611.1 - Filozofie
  ISBN978-80-270-4169-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindSborníky
  Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90547PSS - Poslanecká sněmovna
  Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva
 5. TitleEvropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy / Jan Malíř, Tomáš Doležal
  Author Malíř, Jan, 1977- (Author)
  Another authors Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope209 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právní monografie
  NoteAnglické resumé. "Právní stav publikace je k 30. červnu 2015"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v systému ASPI
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationPrávní monografie přináší soustavnější pohled na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) k otázkám zdravotního práva a zdravotní péče. Nelze totiž přehlédnout, že před ESLP, jehož posláním je dohlížet na dodržování Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (Úmluva) v 47 evropských státech, které jsou jejími smluvními stranami, přichází stále větší počet stížností, jež z titulu rozporu s právy a svobodami garantovanými Úmluvou zpochybňují nejen nejrozmanitější aspekty zdravotního práva, ale i poskytování zdravotní péče a vlastně i zdravotních politik ve smluvních státech. Nemalá část závěrů, ke kterým ESLP na základě těchto stížností dospívá, následně rezonuje jak mezi právníky, tak mezi příslušníky zdravotnických profesí, a nezřídka i mezi laickou veřejností.
  Výrazy tezauru Evropská úmluva o ochraně lidských práv * právo na zdraví * lidská práva * zdravotní politika * Evropský soud pro lidská práva
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  1236 - Práva a svobody
  2841 - Zdraví
  ISBN978-80-7552-224-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy (obsah)
  Document kindMonografie
  Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85982EXH - externí sklad Holešovice
  Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a zdravotnictví: současný stav a perspektivy
 6. TitleSoudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku : komentovaný rejstřík judikatury a její použití po rekodifikaci / Petr Bezouška, Milan Hulmák, Jindřich Psutka, Tomáš Doležal
  Author Bezouška, Petr, 1978- (Author)
  Another authors Hulmák, Milan, 1975- (Author)
  Psutka, Jindřich, 1979- (Author)
  Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexi, 735 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Právní stav publikace je k 31.10.2015
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationDne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové, instituty zcela odlišné od předchozí právní úpravy, obnovily se některé instituty dříve známé a došlo i ke změně v právní terminologii. Autoři se v souvislosti s uvedenými změnami zamysleli nad tím, jak se vypořádat s dosavadní judikaturou, jako významným vodítkem pro interpretaci právních předpisů. Výsledkem jejich snahy je monografie, která zpracovává více než tisíc rozhodnutí, která jsou uspořádána do rejstříků tříděných podle různých kritérií. V prvním rejstříku, jenž je tříděn podle ustanovení nového občanského zákoníku, jsou jednotlivá rozhodnutí autory komentována a doplněna o informaci, zda jsou či nejsou použitelná po rekodifikaci. Kritérii pro třídění druhého a třetího rejstříku byla data vydání rozhodnutí a klíčová slova.
  Výrazy tezauru občanské právo * soudní řízení * Česká republika * monografie
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  1221 - Soudnictví
  ISBN978-80-7552-090-6
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  URLSoudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku (obsah)
  Document kindJudikáty
  Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85797EXH - externí sklad Holešovice
  F 85797LSJU - legisl.stud. JudikaturaIn-Library Use Only
  Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku
 7. TitleSvoboda vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti : výzkumný program Efektivní veřejné politiky a současná společnost / David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal, Petr Dvořák, Tomáš Marvan, Vladimír Mikeš
  Author Černý, David, 1977- (Author)
  Another authors Doležal, Adam, 1979- (Author)
  Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  Dvořák, Petr, 1970- (Author)
  Marvan, Tomáš (Author)
  Mikeš, Vladimír, 1976- (Author)
  Akademie věd České republiky. Kancelář (Publisher)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro kancelář Akademie věd ČR, 2016
  Scope30 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Strategie AV21. Efektivní veřejné politiky a současná společnost
  NoteNázev z obálky. Staženo z internetu
  Obsahuje bibliografii
  AnnotationPublikace si klade za cíl nabídnout čtenáři stručný přehled problematiky svobodné vůle a odpovědnosti. Představuje základní pojmy determinismu, kompatibilismu, libertarianismu a rozvádí některé argumenty, o které se lze opřít, chceme-li podpořit, či naopak vyvrátit intuici o tom, že člověk je svobodná bytost a původce svých vlastních rozhodnutí.
  Výrazy tezauru etika * trestní odpovědnost
  Klasifikační znaky3611.1 - Filozofie
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-270-3111-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Svoboda vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti (plný text)
  Document kindStudie
  Svoboda vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti

  book

  Call numberLocationInfo
  F 90765PSS - Poslanecká sněmovna
  Svoboda vůle a otázka morální a trestní odpovědnosti
 8. TitleKauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory / Adam Doležal, Tomáš Doležal
  Author Doležal, Adam, 1979- (Author)
  Another authors Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  PublicationPraha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2016
  Scope261 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  Výrazy tezauru občanské právo * analýza příčin * právní věda * zdravotnická legislativa
  Klasifikační znaky1206 - Prameny a odvětví práva
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-87439-27-2
  Copy count1, currently available 1
  URLKauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory (plný text)
  Document kindMonografie
  Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86353EXH - externí sklad Holešovice
  Kauzalita v civilním právu se zaměřením na medicínskoprávní spory
 9. TitlePráva zvířat: filozoficko-právní perspektiva : výzkumný program Efektivní veřejné politiky a současná společnost / David Černý, Adam Doležal, Tomáš Doležal, Tomáš Hříbek
  Author Černý, David, 1977- (Author)
  Another authors Doležal, Adam, 1979- (Author)
  Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  Hříbek, Tomáš, 1965- (Author)
  Akademie věd České republiky. Kancelář (Other)
  IssueVydání 1.
  PublicationPraha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., pro kancelář Akademie věd ČR, 2016
  Scope50 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Strategie AV21. Efektivní veřejné politiky a současná společnost
  NoteNázev z obálky
  Obsahuje bibliografie
  AnnotationPublikace se pokouší přiblížit etickou a právní reflexi práv zvířat. Představuje dvě důležité teorie práv zvířat (preferenční utilitarismus Petera Singera a teorii práv Toma Regana), vyjasňuje základní etické pojmy (co je to právo, zájem, morální komunita apod.) a analyzuje silné a slabé stránky obou vlivných teorií. Druhá část publikace se týká historického vývoje diskurzu práv zvířat v právních teoriích. Zabývá se problematikou subjektu přirozených práv a možnosti rozšíření právní subjektivity i na zvířata. Ačkoliv autoři poukazují na historický posun chápání zvířete v právu a změnu jeho právního statusu, nic to nemění na převládajícím antropocentrickém zaměření právního systému, kdy lidé zůstávají „rovnějšími“ mezi rovnými.
  Výrazy tezauru ochrana zvířat * péče o pohodu zvířat * filozofie * historie práva * právní věda
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  5631 - Zemědělská činnost
  3611 - Humanitní vědy
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-270-3110-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Práva zvířat: filozoficko-právní perspektiva (plný text)
  Document kindStudie
  Práva zvířat: filozoficko-právní perspektiva

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89056PSS - Poslanecká sněmovna
  Práva zvířat: filozoficko-právní perspektiva
 10. TitleThe European Union and the Catholic Church : political theology of European integration / Petr Kratochvíl and Tomáš Doležal
  Author Kratochvíl, Petr, 1975- (Author)
  Another authors Doležal, Tomáš, 1976- (Author)
  IssueFirst published
  PublicationBasingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2015
  Scopex, 217 stran : ilustrace ; 23 cm
  CountryUnited Kingdom ; United States
  LanguageEnglish
  Edition Central and Eastern European perspectives on international relations
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Annotation"As the first comprehensive monograph on the relations between the Catholic Church and the European Union, this book contains both a detailed historical overview of the political ties between the two complex institutions and a theoretical analysis of their normative orders and mutual interactions."--WorldCat
  Výrazy tezauru Evropská unie * katolicismus * církev * teologie * evropská integrace * dvoustranné vztahy * zahraniční politika
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  0816 - Mezinárodní rovnováha
  2831 - Kultura a náboženství
  ISBN978-1-137-45377-8
  Copy count1, currently available 1
  URLThe European Union and the Catholic Church (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindMonografie
  The European Union and the Catholic Church

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85884EXH - externí sklad Holešovice
  The European Union and the Catholic Church

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.