Search results

 1. TitleZákon o ochraně přírody a krajiny / Jitka Jelínková
  Author Jelínková, Jitka, 1969- (Commentator for written text)
  Another responsib. Česko. Zákon o ochraně přírody a krajiny (1992, novela 2020) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scopexx, 525 stran : mapy ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktický komentář
  Note"Právní stav publikace je k 2.2.2021"--Rub titulní stránky. Kniha je dostupná také v ASPI a jako e-kniha
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  AnnotationPublikace nabízí výklad nejfrekventovanějších ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, "průřezových" otázek typu účasti veřejnosti a použití administrativních (rozhodnutí, závazná stanoviska) a odpovědnostních (pokuty, opatření k nápravě) nástrojů. Stranou nezůstala ani zvláštní územní a druhová ochrana a ochrana soustavy Natura 2000.
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * ochrana krajiny * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7676-021-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o ochraně přírody a krajiny

  book

  Call numberLocationInfo
  G 27080PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o ochraně přírody a krajiny
 2. TitlePřestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí / Jitka Jelínková, Svatava Havelková
  Author Jelínková, Jitka, 1969- (Author)
  Another authors Havelková, Svatava, 1952- (Author)
  Issue2. vydání
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexxii, 242 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPříručka srozumitelně vysvětluje obsah přestupkového zákona a jeho novel, a ukazuje, jak se jednotlivé instituty uplatní, případně neuplatní v oblasti práva životního prostředí.
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * správní delikt * správní postih * fyzická osoba * právnická osoba * správní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-839-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89717PSS - Poslanecká sněmovna
  Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí
 3. TitleZákon o svobodném přístupu k informacím / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček
  Author Jelínková, Jitka, 1969- (Commentator for written text)
  Another authors Tuháček, Miloš, 1974- (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o svobodném přístupu k informacím (1999, novela 2019) (Other)
  Issue2. vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexiv, 322 stran ; 18 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktický komentář
  Note"Právní stav publikace je k 1.9.2019"--Rub titulní strany. Chybná ISBN uvedena na rubu titulního listu
  Obsahuje bibliografii a rejstřík
  Výrazy tezauru právo na informace * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-548-4
  Copy count4, currently available 0, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o svobodném přístupu k informacím

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26944LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  G 26944PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 29.03.2023)
  G 26944PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 27.07.2022)
  G 26944PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 08.06.2022)
  Zákon o svobodném přístupu k informacím
 4. TitleZákon o právu na informace o životním prostředí / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček
  Author Jelínková, Jitka, 1969- (Commentator for written text)
  Another authors Tuháček, Miloš, 1974- (Commentator for written text)
  Česko. Zákon o právu na informace o životním prostředí (1998, novela 2015) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2019
  Scopexii, 192 stran ; 18 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktický komentář
  Note"Právní stav publikace je k 1.3.2019"--Rub titulní stránky
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru ekologické právo * ekologická politika * právo na informace * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  1236 - Práva a svobody
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7598-344-2
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o právu na informace o životním prostředí

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26912LSCKZ - legisl.stud. České komentované zákonyIn-Library Use Only
  G 26912PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o právu na informace o životním prostředí
 5. TitlePřestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí / Jitka Jelínková, Svatava Havelková
  Author Jelínková, Jitka, 1969- (Author)
  Another authors Havelková, Svatava, 1952- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2018
  Scopexx, 235 stran ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právní praxe
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPříručka vysvětluje obsah nového přestupkového zákona a ukazuje, jak se jednotlivé instituty uplatní, příp. neuplatní v oblasti práva životního prostředí. Odpovídá na základní otázky vážící se k příkazu, příkazu na místě, příkazovému bloku, napomenutí, upuštění od uložení správního trestu, právům poškozeného, odložení věci, ústnímu jednání atd. Rozebírány jsou i otázky spojené s určováním pachatele („zadavatel – zhotovitel“, přičitatelnost jednání právnické a podnikající fyzické osobě, spolupachatelství), souběhy přestupků a totožnost skutku, odůvodňování výše pokut včetně námitky likvidačního charakteru pokuty, postupy před zahájením řízení, hmotněprávní a procesní otázky spojené s delikty spáchanými před 1. 7. 2017 aj.
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * správní delikt * správní postih * fyzická osoba * právnická osoba * odpovědnost * správní řízení * Česká republika
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  1211 - Občanské právo
  ISBN978-80-7400-697-5
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87659PSS - Poslanecká sněmovna
  Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí
 6. TitlePrávní vztahy k dřevinám : praktický průvodce / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček
  Author Jelínková, Jitka, 1969- (Author)
  Another authors Tuháček, Miloš, 1974- (Author)
  Issue2. aktualizované vydání
  PublicationPraha : Grada Publishing, 2018
  Scope205 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo pro každého
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AudienceOrgány ochrany přírody i další správní orgány, vlastníky a správce dřevin, obecní samosprávy a ekologické spolky.
  AnnotationKomplexní praktické právní rady vlastníkům a správcům dřevin, vlastníkům lesů, občanům, ekologickým spolkům i obecním samosprávám, jak realizovat svá práva a plnit své právní povinnosti a jak se zapojovat do ochrany dřevin. Autoři čerpají ze svých dlouholetých zkušeností z praxe povolovacích a dozorujících správních orgánů, z činnosti samosprávy i ze zastupování v soudních sporech, ale také z bohaté lektorské činnosti. Druhé aktualizované vydání rozšiřuje komplexní a na praxi zaměřené pojednání o právních vztazích k dřevinám o výklad nedávných novel a o zvlášť významná rozhodnutí správních i civilních soudů z poslední doby. Jde především o novelu povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebních záměrů a o změnu účasti veřejnosti v řízeních provedené spolu s tzv. velkou novelou stavebního zákona a dále o novelu kácení u železničních drah. Zejména pro ochranu lesů v národních parcích má význam tzv. národněparková novela zákona o ochraně přírody a krajiny. Sankcí za nedovolené kácení a poškozování dřevin se dotýká nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  Výrazy tezauru strom * pěstování stromů * lesní legislativa * ekologická odpovědnost * ekologické právo * ochrana krajiny * ochrana životního prostředí * odlesňování * občanské právo * Česká republika
  Klasifikační znaky5636 - Lesnictví
  5206 - Ekologická politika
  5216 - Poškozování životního prostředí
  ISBN978-80-271-2029-1
  Copy count1, currently available 1
  URLPrávní vztahy k dřevinám (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindPříručky
  Právní vztahy k dřevinám

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87831PSS - Poslanecká sněmovna
  Právní vztahy k dřevinám
 7. TitleObčan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí : praktický průvodce / Jitka Jelínková
  Author Jelínková, Jitka, 1969- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Grada, 2017
  Scope272 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo pro každého
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationKniha poskytuje právně přesné a přitom prakticky jednoduché návody, jak uplatňovat práva občanů, spolků a obcí na úseku životního prostředí (formou podnětů, stížností, žádostí o informace, využitím práv účastníků řízení a dalších podání). Úředníkům poskytne adresné rady, jak v souladu s právem vyřizovat nejrůznější podání občanů, včetně postupu v případě šikanózních podání. K tématice životního prostředí získáte jinak z volně přístupných zdrojů pouze obecné popisy situací a návody, které při řešení konkrétního problému nestačí. Navíc mnoho "zájemců" takové informace neumí vyhledat, ani podle nich efektivně postupovat. Podobně existují metodiky pro úředníky životního prostředí, s nimiž úředníci z různých důvodů málo pracují (např. metodiky nebyly vytvořeny lidmi s praktickou zkušeností, takže neodpovídají na otázky, které se v praxi řeší).
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * veřejná správa * správní řízení * občanská práva * občanská společnost * Česká republika
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-271-0508-3
  Copy count1, currently available 1
  Document kindPříručky
  Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87029PSS - Poslanecká sněmovna
  Občan, spolek, obec a úřad v ochraně životního prostředí
 8. TitleZákon o svobodném přístupu k informacím : praktický komentář / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček
  Author Jelínková, Jitka, 1969- (Author)
  Another authors Tuháček, Miloš, 1974- (Author)
  Česko. Zákon o svobodném přístupu k informacím (1999, novela 2017) (Other)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2017
  Scopexii, 271 stran ; 18 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktický komentář
  NotePrávní stav publikace je k 1.9.2017
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Výrazy tezauru právo na informace * zákon * komentář k zákonu * Česká republika
  Klasifikační znaky1236 - Práva a svobody
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7552-859-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKomentované zákony
  Zákon o svobodném přístupu k informacím

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26766PSS - Poslanecká sněmovna
  G 26766PSS - Poslanecká sněmovna
  Zákon o svobodném přístupu k informacím
 9. TitlePrávní vztahy k dřevinám : praktický průvodce / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček
  Author Jelínková, Jitka, 1969- (Author)
  Another authors Tuháček, Miloš, 1974- (Author)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Grada, 2016
  Scope168 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo pro každého
  NoteObsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationUcelený právní návod, jak správně vykonávat státní správu na úseku ochrany dřevin. Jde o nejfrekventovanější agendu v oblasti ochrany přírody, se kterou se potýkají i nejmenší obecní úřady a která nezřídka vede až k soudním sporům. Seznámíte se s obecnou ochranou veškeré mimolesní zeleně a zvláštní ochranou památných stromů a stromů náležejících ke zvláště chráněným druhům rostlin. Publikace také přináší ucelené informace o ochraně lesních porostů, vztazích lesního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny i kompenzaci újmy za omezení lesního hospodaření. Vysvětlí i právně nejobtížnější vztahy obecné ochrany dřevin obsažené v zákoně o ochraně přírody a krajiny k jiným právním předpisům práva veřejného i soukromého (občanský zákoník).
  Výrazy tezauru strom * pěstování stromů * ochrana lesa * ekologické právo * občanské právo * ochrana životního prostředí * odlesňování * veřejná správa * Česká republika
  Klasifikační znaky5636 - Lesnictví
  5216 - Poškozování životního prostředí
  5206 - Ekologická politika
  ISBN978-80-271-0112-2
  Copy count2, currently available 2
  URL Právní vztahy k dřevinám (obsah)
  Právní vztahy k dřevinám (náhled do publikace / Google Books)
  Document kindPříručky
  Právní vztahy k dřevinám

  book

  Call numberLocationInfo
  F 86227PSS - Poslanecká sněmovna
  F 86227PSS - Poslanecká sněmovna
  Právní vztahy k dřevinám
 10. TitleKontrolní řád ; Správní řád (vybraná ustanovení) / Jitka Jelínková
  Author Jelínková, Jitka, 1969- (Author)
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexx, 284 stran ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Praktický komentář
  Note"Právní stav publikace je k 1.10.2016"--Rub titulní stránky. Přehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKomentář ke kontrolnímu řádu je doplněn stručným komentářem k vybraným ustanovením správního řádu. Na závěr jsou zařazeny vzory úkonů při kontrole, které kromě povinných minimálních náležitostí podle kontrolního řádu obsahují další náležitosti, jež pomáhají předcházet sporům o průběh zejména předem neohlášených kontrol na místě.
  Výrazy tezauru správní kontrola * kontrolní úřad * správní řízení * Česká republika * komentář k zákonu
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  ISBN978-80-7552-456-0
  Copy count1, currently available 1
  URL Kontrolní řád (obsah)
  Document kindKomentované zákony
  Kontrolní řád

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26676PSS - Poslanecká sněmovna
  Kontrolní řád