Search results

 1. TitleProdlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky / Alena Bányaiová
  Author Bányaiová, Alena, 1949- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scopexiii, 229 stran ; 22 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Právo prakticky
  NoteKniha je dostupná také v ASPI a jako e-kniha
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace nabízí odpovědi na praktické otázky spojené s prodlením a jeho důsledky. Výklad jednotlivých institutů (prodlení, úrok z prodlení, smluvní pokuta atd.) bohatě doplňuje rozborem judikatury i jejím kritickým hodnocením s cílem určit, která judikatura k předchozí úpravě je použitelná i dnes, popř. jaká jsou úskalí při její aplikaci. Komplexnost výkladu dotváří i exkurz do veřejnoprávních předpisů, které rovněž úrok z prodlení jako sankci upravují.
  Výrazy tezauru dluh * závazkové právo * platební lhůta * výpůjční náklady * Česká republika
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  4026 - Účetnictví
  2416 - Úvěrové a finanční instituce
  ISBN978-80-7676-117-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89954PSS - Poslanecká sněmovna
  Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky
 2. TitleTajemství v českém právním řádu / Alena Bányaiová, Josef Benda, Daniela Kovářová, Pavel Mates, Stanislav Přibyl, František Púry, Pavel Uherek ; Pavel Mates a Jan Tuláček (eds.)
  Author Bányaiová, Alena, 1949- (Author)
  Another authors Benda, Josef, 1978- (Author)
  Kovářová, Daniela, 1964- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Author)
  Přibyl, Stanislav, 1966- (Author)
  Púry, František, 1958- (Author)
  Uherek, Pavel, 1975- (Author)
  Mates, Pavel, 1947- (Editor)
  Tuláček, Jan (Editor)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Leges, 2019
  Scope392 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Extra
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationPublikace představuje právní úpravu institutu tajemství v oblasti českého práva soukromého i veřejného. Vedle tradičních institutů jako obchodní či bankovní tajemství, tajemství advokátní, tajemství listovní a přepravovaných zpráv či tajemství lékařské obsahuje publikace také kapitoly věnované trestněprávní ochraně tajemství a podmínkám, za nichž nikdo nemůže být nucen určité informace sdělovat orgánům veřejné moci.
  Výrazy tezauru povinnosti úředníka * zpřístupňování informací
  Klasifikační znaky0436 - Výkonná moc a státní správa
  3231 - Informace a zpracování informací
  ISBN978-80-7502-347-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Tajemství v českém právním řádu

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88596PSS - Poslanecká sněmovna
  Tajemství v českém právním řádu
 3. TitleZávazky v oblasti výstavby a nové civilní právo / Alena Bányaiová
  Author Bányaiová, Alena, 1949- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scopexiv, 256 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Právo prakticky
  NotePrávní stav publikace je k 31.10.2015
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace se zabývá právní úpravou závazkových vztahů vznikajících v průběhu procesu výstavby. Věnuje se především nové úpravě smluvního typu, který je v oblasti výstavby nejčastěji využíván, tj. smlouvě o dílo. Ze smluvních typů se dále zabývá smlouvou využívanou pro zabezpečení inženýrské činnosti, tedy příkazní smlouvou. Upozorňuje na specifika smluv, jejichž předmětem je zhotovení stavby nebo činnosti s tím související, které jsou uzavírány v návaznosti na zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Věnuje se i otázce řešení sporů, které jsou v oblasti výstavby poměrně časté. S ohledem na nezbytnost rychlého řešení sporů je na tomto úseku často využíváno i alternativní řešení sporů, tedy rozhodčí řízení.
  Výrazy tezauru závazkové právo * občanské právo * stavebnictví * inženýrské stavitelství * smlouva * Česká republika * interpretace práva * monografie
  Klasifikační znaky1211 - Občanské právo
  6831 - Pozemní a inženýrské stavby
  ISBN978-80-7552-057-9
  Copy count2, currently available 2
  URLZávazky v oblasti výstavby a nové civilní právo (obsah)
  Document kindMonografie
  Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85867PSS - Poslanecká sněmovna
  F 85867PSS - Poslanecká sněmovna
  Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo