Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno = "^par_us_auth 0064797^"
 1. TitlePersonální řízení : úvod do moderní personalistiky / Marcela Palíšková, Kateřina Legnerová, Marek Stříteský
  Author Palíšková, Marcela, 1961- (Author)
  Another authors Legnerová, Kateřina, 1965- (Author)
  Stříteský, Marek (Author)
  IssueVydání první
  PublicationV Praze : C.H. Beck, 2021
  Scopexix, 237 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Beckovy ekonomické učebnice
  NoteObsahuje bibliografie a rejstřík
  AnnotationPráce s lidmi v organizaci patří ke klíčovým oblastem managementu. Struktura zaměstnanců a kvalita jejich lidského kapitálu, úroveň jejich znalostí, schopností a dovedností, významně ovlivňují konkurenceschopnost organizace. Učebnice přináší pohled na základní personální činnosti. Shrnuje nejen základní teoretická východiska, ale upozorňuje také na nové trendy a postupy. Všechny kapitoly mají jednotnou strukturu. V úvodu je vždy vysvětlen cíl a jsou uvedena klíčová slova. Otázky a úkoly v závěru každé kapitoly jsou nejen nástrojem k ověření získaných znalostí, ale jejich cílem je také vyvolat hlubší zájem o danou problematiku a poskytnout možnost zamyslet se nad vybranými tématy.
  Výrazy tezauru personální oddělení * management * hodnocení pracovníka * nábor * odměňování za práci * zaměstnanec * zaměstnavatel
  Klasifikační znaky4421 - Práce a mzdy
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7400-702-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  Personální řízení

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89657PSS - Poslanecká sněmovna
  Personální řízení
 2. TitleSociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I. : vstupní analýza datových zdrojů o sociálních podnicích pracujících s osobami 50+ / Marie Dohnalová, Kateřina Legnerová, Pavel Bareš
  Author Dohnalová, Marie, 1955- (Author)
  Another authors Legnerová, Kateřina, 1965- (Author)
  Bareš, Pavel, 1978- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i. 2021
  Scope42, 5 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NotePlatné ISBN v knize neuvedeno, nalezeno na stránkách vupsv.cz
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationSociální podniky reprezentují důležitý segment ekonomických subjektů zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a významným způsobem doplňují nabídku chráněných pracovních míst podle zákona o zaměstnanosti a přispívají k integraci osob ohrožených sociálním vyloučení. Tato problematika nicméně doposud nebyla dostatečně zmapovaná a informace o roli sociálních podniků v této oblasti jsou velmi kusé a často vzájemně nekompatibilní. Studie se proto zaměřuje nejprve na vyjasnění segmentu sociálních podniků, respektive sociálních podniků zaměstnávajících osoby ve věku 50 let a více a na přiblížení rámce pro zaměstnávání osob ve věku 50 let a více. Následně s pomocí dostupných datových zdrojů přibližuje základní charakteristiky vymezené skupiny subjektů a je v ní zhodnocena využitelnost těchto dat, respektive jsou popsána omezení, která ztěžují jejich využitelnost za účelem detailnější charakteristiky segmentu sociálních podniků.
  Výrazy tezauru sociální hospodářství * podnikavost * trh práce * starý člověk * politika zaměstnanosti
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  4006 - Organizace podniku
  4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  ISBN978-80-7416-406-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I. (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17515PSS - Poslanecká sněmovna
  Sociální podniky a zaměstnávání znevýhodněných osob I
 3. TitleLidské zdroje v sociálních podnicích / Marie Dohnalová, Lenka Deverová, Kateřina Legnerová, Tereza Pospíšilová
  Author Dohnalová, Marie, 1955- (Author)
  Another authors Deverová, Lenka (Author)
  Legnerová, Kateřina, 1965- (Author)
  Pospíšilová, Tereza, 1972- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2016
  Scope187 stran : ilustrace ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteAnglické resumé. Přehled souvisejících právních předpisů
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationMonografie seznamuje s problematikou sociálních podniků jako subjektů sociální ekonomiky. Autorky vymezují tuto oblast spojovanou se třetím sektorem a zaměřují se na otázku lidských zdrojů. Pozornost věnují definování sociálních podniků, sociálního podnikání a sociální ekonomiky a současnému výzkumu v této oblasti. Problematika lidských zdrojů v sociálních podnicích je téma dosud nepopsané ani nepublikované. Přitom se ukazuje, že jak z oblasti managementu, tak z oblasti studií dobrovolnictví je řízení lidských zdrojů v sociálních podnicích jedním z dosud málo doceněných specifik. Kniha přináší koncepty a přístupy z oblasti řízení lidských zdrojů a studií dobrovolnictví, které spolu s legislativním rámcem umožňují uchopit toto komplexní téma.
  Výrazy tezauru sociální hospodářství * podnikavost * pracovní síla * personální oddělení
  Klasifikační znaky1621 - Hospodářská struktura
  4006 - Organizace podniku
  ISBN978-80-7552-060-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Lidské zdroje v sociálních podnicích (obsah)
  Document kindKolektivní monografie
  Lidské zdroje v sociálních podnicích

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85772EXH - externí sklad Holešovice
  Lidské zdroje v sociálních podnicích


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.