Search results

 1. TitleBytová politika Mnichova : strategie a nástroje finančně dostupného bydlení / Martin Klamt ; překlad z německého originálu: Zuzana Schwarzová
  Author Klamt, Martin (Author)
  Another authors Schwarzová, Zuzana (Translator)
  Publication[Praha] : Masarykova demokratická akademie, z.s., [2019]
  Copyright notice date©2019
  Scope22 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Diskusní materiály k budoucnosti české i evropské společnosti ; 8
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Výrazy tezauru bytová politika * nemovitost * trh nemovitostí * plán rozvoje * Bavorsko * Německo
  Klasifikační znaky2846 - Urbanismus a výstavba
  1211 - Občanské právo
  1606 - Hospodářská politika
  ISBN978-80-87348-60-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Bytová politika Mnichova (plný text)
  Document kindStudie
  Bytová politika Mnichova

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17224PSS - Poslanecká sněmovna
 2. TitleSousedé : česko-rakouské dějiny / Václav Šmidrkal, Ota Konrád, Hildegard Schmoller, Niklas Perzi (eds.) ; přeložili Zuzana Schwarzová, Petr Dvořáček (s. 19-83) a Petr Koura (s. 165-203)
  Another authors Šmidrkal, Václav, 1983- (Editor)
  Konrád, Ota, 1973- (Author)
  Schmoller, Hildegard (Editor)
  Perzi, Niklas, 1970- (Editor)
  Schwarzová, Zuzana (Translator)
  Dvořáček, Petr, 1949- (Translator)
  Koura, Petr, 1978- (Translator)
  PublicationPraha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, s.r.o., 2019
  Scope406 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty, faksimile ; 28 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleČesko-rakouské dějiny
  NoteČástečně přeloženo z němčiny
  Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
  AnnotationStaletí sousedství a víc než tři sta let strávených ve společném státě spojují Čechy a Rakušany - jeden lid dvou jazyků, nebo přeci jen nepřejícné bratrance? Předkládaná publikace přináší průřezové zamyšlení nad historií vzájemného soužití, odcizení či odcizování se, nezájmu a v neposlední řadě i konfliktů uplynulých dvou století. Dvacet sedm historiček a historiků z obou zemí zkoumá ve dvanácti kapitolách, co Čechy a Rakušany spojovalo, i co je dělilo. Netvoří přitom dva souběžné příběhy národních dějin, ale ukazují, jakým způsobem se určité fenomény zapsaly do dané společnosti. Na "jaro národů" a revoluce let 1848/49 navázala ještě ve společném státě etapa postupného odcizování. Společně zažité, leč rozdílně prožité, i tak lze charakterizovat poslední desetiletí společného života v habsburské monarchii a za první světové války. Vztah Československa a (Německého) Rakouska, států nově vzniklých po roce 1918, poznamenaly vzájemná konkurence, nezájem, ale i spolupráce. Přes příslušnost k jiným státům a (po roce 1948) také k jiným blokům existovaly nadále některé společné rysy. Po roce 1989 a pádu "železné opony" však začaly vzájemnému dialogu dominovat konfliktní témata typu "Temelína" či "Benešových dekretů", a to i přes to, že oboustranné hospodářské, politické a kulturní kontakty byly nejužší od roku 1918. Kniha iniciovaná Stálou konferencí českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (SKČRH) je příspěvkem k vzájemnému poznání a porozumění.
  Výrazy tezauru Česká republika * Rakousko * dvoustranné vztahy * Rakousko-Uhersko * Čechy (země) * Československo * dějiny
  Klasifikační znaky0806 - Mezinárodní politika
  3611.2 - Historie
  ISBN978-80-88304-19-7
  978-80-7422-732-5
  Copy count2, currently available 2
  Document kindKolektivní monografie
  Sousedé

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17384PSS - Poslanecká sněmovna
  E 17384PSS - Poslanecká sněmovna
  Sousedé
 3. TitleVelký starý muž : kniha o Masarykovi / Josef Hofbauer ; přeložila Zuzana Schwarzová
  Author Hofbauer, Josef 1886-1948 (Author)
  Another authors Schwarzová, Zuzana (Translator)
  Issue1. české vydání
  PublicationOlomouc : Burian a Tichák, 2018
  Scope174 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Portion of titleKniha o Masarykovi
  NotePřeloženo z němčiny?. Vydáno ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií, z.s., Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i., Ústavem T.G. Masaryka, o.p.s. a Masarykovým demokratickým hnutím
  AnnotationTouto knihou, která byla původně vydána v roce 1938, se demokratičtí sudetští Němci jednoznačně hlásí k Československé republice a zejména k jejímu prvnímu prezidentovi. Autor, přesvědčený sociální demokrat, v díle popisuje Masarykův život a jeho působení a vykresluje republiku, která nabízela občanům německé národnosti stejné možnosti jako Čechoslovákům. V roce 1938, kdy se už většina sudetských Němců od Československé republiky a Masarykova odkazu odvrátila, představuje kniha jeden z posledních pokusů demokratických sudetských Němců, jak získat své krajany pro republiku a vyrvat je ze spárů Sudetoněmecké strany.
  Výrazy tezauru Masaryk, Tomáš Garrigue (1850-1937) * životopis * 2. polovina 19. století * 1. desetiletí 20. století * 2. desetiletí 20. století * období první Československé republiky (1918-1938)
  Klasifikační znaky3221.2 - Biografie a korespondence
  ISBN978-80-87274-43-9
  978-80-87348-46-8
  978-80-87782-89-7
  Copy count1, currently available 1
  Document kindBiografie
  Velký starý muž

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87730PSS - Poslanecká sněmovna
  Velký starý muž
 4. TitleZtracené vesnice, opuštění lidé... : reportáže z českého pohraničí 1924-1928 / Wenzel Jaksch ; reportáže z německého originálu přeložila Zuzana Schwarzová
  Author Jaksch, Wenzel, 1896-1966 (Author)
  Another authors Schwarzová, Zuzana (Translator)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2017
  Scope286 stran ; 20 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Historie
  NoteObsahuje rejstřík
  AnnotationKniha přináší ucelenou sbírku sociálních reportáží z pera Wenzela Jaksche (1896–1966), které byly otištěny mezi lety 1924 až 1928 v centrálním orgánu Německé sociálnědemokratické strany dělnické „Sozialdemokrat“. Jaksch podnikal coby mladý novinář delší cesty po německy mluvícím československém pohraničí. Líčí tamní surové poměry, nebere si servítky, a ač mají reportáže výrazný stranický nádech, jenž také vystihuje ducha doby a zoufalou snahu o sociální zajištění těch nejchudších, poskytuje především jedinečný vhled do sociálních, politických a společenských podmínek soužití, přežívání a živoření v meziválečném pohraničí. Reportáže jsou doplněny kresbami či fotografiemi, jež ilustrují a konkretizují bídu v Sudetech.
  Výrazy tezauru pohraniční oblast * venkovský region * Sudety * Čechy (země) * společensko-hospodářské poměry * chudoba * 30. léta 20. století * publikace
  Klasifikační znaky1616 - Regiony a regionální politika
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-200-2692-7
  Copy count1, currently available 1
  URLZtracené vesnice, opuštění lidé... (obsah)
  Document kindMonografie
  Ztracené vesnice, opuštění lidé

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26749PSS - Poslanecká sněmovna
  Ztracené vesnice, opuštění lidé
 5. TitleTemná strana národních států : etnické čistky v moderní Evropě / Philipp Ther ; přeložila Zuzana Schwarzová
  Uniform title Dunkle Seite der Nationalstaaten. Česky
  Author Ther, Philipp, 1967- (Author)
  Another authors Schwarzová, Zuzana (Translator)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Argo, 2017
  Scope295 stran ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Historické myšlení ; svazek 71
  NotePřeloženo z němčiny
  Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutor se věnuje etnickým čistkám a vyhnáním v Evropě ve 20. století. Stranou přitom ponechává problematiku holocaustu, která podle jeho názoru představuje zcela specifický a svébytný způsob rasově zdůvodňovaných čistek. Srovnávacím způsobem analyzuje vyhánění a etnické čistky před první světovou válkou, resp. těsně po ní, meziválečný status quo, v němž byla vedena napříč evropskými státy debata o ochraně národnostních menšin. Velkou kapitolu představují návrh na řešení národnostních otázek na konci druhé světové války, resp. vyhnání Němců z Polska a Československa. Stranou však neponechává ani vyhánění a transfery obyvatelstva v Sovětském svazu po celé období jeho existence. Své zkoumání problému pak dovádí až do konce 20. věku v souvislosti s válkami v bývalé Jugoslávii, přičemž nalézá velké paralely mezi těmito etnickými čistkami a etnickými čistkami na Balkáně v první polovině 20. století.
  Výrazy tezauru etnická skupina * etnické čistky * přesun obyvatelstva * ochrana menšin * rasová diskriminace * Evropa * 20. století
  Klasifikační znaky0816 - Mezinárodní rovnováha
  1236 - Práva a svobody
  2821 - Sociální rámec
  ISBN978-80-257-2133-9
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Temná strana národních států

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87148PSS - Poslanecká sněmovna
  Temná strana národních států
 6. TitleNový pořádek na starém kontinentě : příběh neoliberální Evropy / Philipp Ther ; přeložila Zuzana Schwarzová
  Author Ther, Philipp, 1967- (Author)
  Another authors Schwarzová, Zuzana (Translator)
  IssuePrvní vydání
  PublicationPraha : Libri, 2016
  Scope357 stran : ilustrace ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  NotePřeloženo z němčiny
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationAutor byl svědkem historických proměn po r. 1989, ať už v ulicích Prahy během sametové revoluce, nebo v Polsku a na Ukrajině, kde žil několik let. V knize přináší zprávu o Novém pořádku na starém kontinentě - a poprvé tak i komplexní analýzu tohoto pořádku z celoevropského hlediska.
  Výrazy tezauru rok 1989 * ekonomická transformace * liberalismus * východní Evropa * privatizace * hospodářská recese * společenská změna
  Klasifikační znaky0406 - Politický rámec
  2826 - Sociální vztahy
  1611 - Hospodářská situace
  ISBN978-80-7277-541-5
  Copy count1, currently available 1
  URL Nový pořádek na starém kontinentě (obsah)
  Nový pořádek na starém kontinentě (recenze)
  Document kindMonografie
  Nový pořádek na starém kontinentě

  book

  Call numberLocationInfo
  F 85728PSS - Poslanecká sněmovna
  Nový pořádek na starém kontinentě