Search results

 1. TitlePraha v červnu 1953 : dělnická revolta proti měnové reformě, vyjednávání v továrnách a strukturální proměna dělnické třídy / Jakub Šlouf
  Author Šlouf, Jakub, 1982- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, Ústav pro studium totalitních režimů, 2021
  Scope214 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Šťastné zítřky ; sv. 35
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationDne 1. června 1953 vstoupilo do stávky několik významných pražských průmyslových podniků v čele s tehdejším mamutím strojírenským a hutním koncernem ČKD Stalingrad. Dělníci se bouřili proti sociálním důsledkům ohlášené měnové reformy, vyšli z bran továren, a připravovali dokonce protestní pochod na Pražský hrad. Politické důsledky takového činu by byly nedozírné. Vedení komunistické strany se ocitlo v prekérní situaci, protože revoltu vyvolaly stejné závody, které ještě před pěti lety aktivně pomáhaly zajišťovat v ulicích metropole únorový státní převrat. Hrozil proto zásadní otřes legitimity celého systému. Co se však v tomto období v továrnách skutečně změnilo? Dochované dokumenty včetně unikátních fotografií umožnily autorovi knihy rekonstruovat nejen tyto zapomenuté červnové události, ale také obecnější atmosféru v tehdejším průmyslu.
  Výrazy tezauru dělnická třída * dělnické hnutí * komunismus * sociální hnutí * měnová politika * stávka * průmyslový podnik * Hlavní město Praha * Československo * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky2821 - Sociální rámec
  0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  2411 - Měnová ekonomie
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  ISBN978-80-200-3288-1
  978-80-88292-86-9
  Copy count2, currently available 2
  Document kindMonografie
  Praha v červnu 1953

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89883Poslanecká sněmovna
  F 89883Poslanecká sněmovna
  Praha v červnu 1953
 2. TitleMimořádný lidový soud v Praze (1945-1948) : retribuce jako služební úkol na hraně možností i profesní cti zaměstnanců justice / Jakub Šlouf, Daniela Němečková a kol.
  Author Šlouf, Jakub, 1982- (Author)
  Another authors Němečková, Daniela, 1989- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Academia, 2020
  Scope535 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace, portréty, 1 faksimile ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition 1938-1953 ; svazek 23
  NoteVydáno ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKniha popisuje činnost Mimořádného lidového soudu v Praze, který byl z hlediska rozsahu agendy zdaleka největší retribuční institucí v poválečném Československu. Díky své poloze v hlavním městě navíc soudil nejvyšší představitele bývalé německé okupační moci, včetně Karla Hermanna Franka, Kurta Daluegeho či osob zodpovědných za vyvraždění Lidic. Mediální pozornost i společenský tlak vyvíjený na soudce byly proto enormní. Z perspektivy samotného soudu byla retribuce nesmírně náročným služebním úkolem, který stavěl celý justiční aparát před řadu obtížně řešitelných administrativních, logistických, personálních i morálních problémů. Přes vyhrocenou společenskou atmosféru a právní rámec definovaný na zásadách stanného práva se zaměstnancům soudu dařilo dostát profesním standardům a udržet procesní stránku retribuce v mezích přijatelné právní kultury i za cenu četných konfliktů s resortem ministerstva vnitra. Součástí knihy jsou též rozsáhlé seznamy téměř 10 000 vyšetřovaných osob s informa
  Výrazy tezauru laický soudce * soudní řízení * trestný čin * trestný čin proti lidskosti * Československo * trestní soud * Hlavní město Praha
  Klasifikační znaky1221 - Soudnictví
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-200-3070-2
  978-80-88148-38-8
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948)

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88777Poslanecká sněmovna
  Mimořádný lidový soud v Praze (1945-1948)
 3. TitleNervová vlákna diktatury : regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-1956 / Matěj Bílý, Marián Lóži, Jakub Šlouf
  Author Bílý, Matěj, 1986- (Author)
  Another authors Lóži, Marián, 1987- (Author)
  Šlouf, Jakub, 1982- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019
  Scope303 stran : 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Portion of titleRegionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-1956
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationPublikace sleduje nastolení, upevnění a proměny diktatury Komunistické strany Československa na příkladu čtyř krajských a osmi okresních stranických organizací na území českých zemí. Časově je ohraničena koncem druhé světové války v květnu 1945, kdy „národní revoluce“ vynesla v regionálním prostředí k moci velký počet komunistů a jejich sympatizantů, a druhou celostátní konferencí KSČ v červnu 1956, která završila první fázi destalinizace v Československu. Výklad se zaměřuje především na vývoj krajských a okresních stranických elit, vztahy mezi jednotlivými úrovněmi stranické hierarchie, vnitrostranickou komunikaci a proměny narativů, kterými se KSČ snažila legitimizovat své mocenské nároky.
  Výrazy tezauru komunistická strana * Komunistická strana Československa * regionální politika * Československo * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  1616 - Regiony a regionální politika
  ISBN978-80-246-4333-5
  978-80-88292-32-6
  Copy count1, currently available 1
  Document kindKolektivní monografie
  Nervová vlákna diktatury

  book

  Call numberLocationInfo
  F 88584Poslanecká sněmovna
  Nervová vlákna diktatury
 4. TitleSpřízněni měnou : genealogie plzeňské revolty 1. června 1953 / Jakub Šlouf
  Author Šlouf, Jakub, 1982- (Author)
  IssueVydání první
  PublicationPraha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016
  Scope382 stran : ilustrace, plány ; 19 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  Edition Fontes 17. svazek
  NoteAnglické resumé
  Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationKniha analyzuje jeden z nejrozsáhlejších protestů éry československého stalinismu, plzeňskou červnovou revoltu proti peněžní reformě v roce 1953. Metodologicky přitom vychází z teorií tzv. nových sociálních hnutí. Známý plzeňský incident proto zasazuje do kontextu předchozích protestních akcí, které se odehrály v plzeňském regionu v rozmezí let 1948-1953.
  Výrazy tezauru stávka * dělnické hnutí * sociální hnutí * politická diskriminace * měnová politika * Komunistická strana Československa * Plzeňský kraj * 40. léta 20. století * 50. léta 20. století
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  ISBN978-80-7308-585-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Spřízněni měnou (obsah)
  Document kindMonografie
  Spřízněni měnou

  book

  Call numberLocationInfo
  G 26574Poslanecká sněmovna
  Spřízněni měnou
 5. TitlePodvedená strana : zrod masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplinace, centralizace a byrokracie (1945-1948) / Jakub Šlouf
  Author Šlouf, Jakub, 1982- (Author)
  PublicationPlzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016
  Scope303 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
  Anglické resumé
  AnnotationKomunistická strana završovala v poválečném období hned dvojí transformační proces. Z úzké disciplinované sekty třicátých let se stávala masovou stranou se statisíci nových členů. Zároveň se přetvářela v univerzální stranu zahrnující ve svých řadách kromě dělníků též ostatní sociální a profesní složky společnosti. Analýza procesu poválečné organizační obnovy komunistické strany na Plzeňsku hledá odpovědi na otázky: Z jakých společenských skupin se rekrutovali funkcionáři na jednotlivých stupních stranického organismu? Jakými prostředky se vedení strany podařilo mobilizovat značnou část společnosti a z jakých pohnutek ji její stoupenci podporovali? Jaká byla skutečná míra jejich vlivu na tvorbu komunistické politiky v celostátním či komunálním měřítku? V čem byli transformací společnosti po únoru 1948 vyslyšeni – a v čem naopak podvedeni?
  Výrazy tezauru Komunistická strana Československa * Česká strana sociálně demokratická * dějiny * 40. léta 20. století * Plzeňský kraj
  Klasifikační znaky0411 - Politická strana
  0406 - Politický rámec
  ISBN978-80-261-0524-4
  Copy count1, currently available 1
  Document kindMonografie
  Podvedená strana

  book

  Call numberLocationInfo
  F 87324Poslanecká sněmovna
  Podvedená strana