Search results

 1. TitleFlexibilní formy práce - homeworking v ČR a vybraných evropských zemích / Jaromíra Kotíková, Renata Kyzlinková, Jana Váňová, Soňa Veverková, Helena Vychová
  Author Kotíková, Jaromíra (Author)
  Another authors Kyzlinková, Renáta, 1978- (Author)
  Váňová, Jana (Author)
  Veverková, Soňa, 1979- (Author)
  Vychová, Helena (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i. 2020
  Scope92, 6 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationMonografie přináší hlavní poznatky při uplatňování homeworkingu (práce z domova), resp. práce mimo pracoviště zaměstnavatele v ČR a ve vybraných evropských zemích, včetně jeho možného vymezení, a identifikuje případné bariéry snižující využívání této flexibilní formy práce. V závěru, na základě zjištěních poznatků, předkládá doporučení změn v oblasti úpravy výkonu práce mimo pracoviště pro aplikaci v prostředí ČR
  Výrazy tezauru trh práce * nestandardní pracovní poměr * práce doma * práce na dálku * pružná pracovní doba * flexibilita pracovní síly * Česká republika * Finsko * Francie * Itálie * Maďarsko * Německo * Norsko * Polsko * Slovensko * Slovinsko
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-400-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Flexibilní formy práce - homeworking v ČR a vybraných evropských zemích (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Flexibilní formy práce - homeworking v ČR a vybraných evropských zemích

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17474PSS - Poslanecká sněmovna
  Flexibilní formy práce - homeworking v ČR a vybraných evropských zemích
 2. TitleZkracování pracovní doby / Aleš Kroupa, Renata Kyzlinková, Štěpánka Lehmann, Jan Sedlár, Ondřej Špaček, Soňa Veverková
  Author Kroupa, Aleš, 1962- (Author)
  Another authors Kyzlinková, Renáta, 1978- (Author)
  Lehmann, Štěpánka (Author)
  Sedlár, Jan (Author)
  Špaček, Ondřej (Author)
  Veverková, Soňa, 1979- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i. 2020
  Scope89, 7 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace shrnuje zkušenosti ze zemí, které zkrácení pracovní doby zavedly a ukazuje, že její zavedení může znamenat nárůst pracovní migrace, a to i té nelegální a současně může také vést k tomu, že někteří zaměstnavatelé přistoupí k navýšení přesčasové práce. Naopak mezi pozitivní dopady, které se na mezinárodní úrovni uvádějí v souvislosti se zkracováním pracovní doby, patří zejména zlepšení zdravotního stavu, méně stresové zátěže, lepší psychická pohoda pracujících, více možností sladit rodinný a pracovní život. Významným nástrojem, jak implementovat zkrácenou pracovní dobu, jsou kolektivní smlouvy vyššího stupně a podnikové kolektivní smlouvy. V některých odvětvích v ČR je zkrácená pracovní doba zavedená právě kolektivními smlouvami již mnoho let standardem. Vyčíslení národohospodářského dopadu po plošném zavedení zkrácené pracovní doby v rozsahu 37,5 hodiny, bylo provedeno na základě modelových předpokladů kompenzace výpadku pracovní síly.
  Výrazy tezauru pracovní doba * zkrácení pracovní doby * přesčas * pracovní podmínky * kolektivní vyjednávání * stěhování za prací * Česká republika
  Klasifikační znaky4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  4426 - Pracovně-právní vztahy
  2811 - Migrace
  ISBN978-80-7416-394-4
  Copy count1, currently available 1
  URL Zkracování pracovní doby (plný text)
  Document kindVýzkumné zprávy
  Zkracování pracovní doby

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17481PSS - Poslanecká sněmovna
  Zkracování pracovní doby
 3. TitleNové formy zaměstnávání v České republice / Renata Kyzlinková, Petr Pojer, Soňa Veverková
  Author Kyzlinková, Renáta, 1978- (Author)
  Another authors Pojer, Petr (Author)
  Veverková, Soňa, 1979- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Scope73 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméEnglish
  NoteObsahuje bibliografické odkazy
  Anglické resumé
  AnnotationStudie popisuje vývoj na českém trhu práce v kontextu nových forem zaměstnávání, legislativu týkající se nových forem zaměstnávání, zdroje statistických dat, jakož i po-vědomí zaměstnavatelů a zaměstnanců o nových formách zaměstnávání. Text vychází z definic nových forem zaměstnávání dle Eurofound (2015) a mimo jiné slouží jako podklad pro mezinárodní komparativní studii, která porovnává rozvoj nových forem zaměstnávání v Bulharsku, Chorvatsku, Makedonii, Polsku a Rumunsku, čili v zemích, jejichž zástupci se účastnili tohoto projektu.
  Výrazy tezauru zaměstnanec * osoba samostatně výdělečně činná * nestandardní pracovní poměr * statistika * Česká republika * Evropa
  Klasifikační znaky4411 - Trh práce
  4406 - Zaměstnanost
  1631 - Ekonomická analýza
  ISBN978-80-7416-337-1
  Copy count1, currently available 1
  URLNové formy zaměstnávání v České republice (plný text)
  Document kindStudie
  Nové formy zaměstnávání v České republice

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17110PSS - Poslanecká sněmovna
  Nové formy zaměstnávání v České republice
 4. TitleFlexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích / Jaromíra Kotíková, Renata Kyzlinková, Jana Váňová, Soňa Veverková, Helena Vychová
  Author Kotíková, Jaromíra (Author)
  Another authors Kyzlinková, Renáta, 1978- (Author)
  Váňová, Jana (Author)
  Veverková, Soňa, 1979- (Author)
  Vychová, Helena (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2019
  Scope50, 4 strany ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationPublikace pojednává o sdíleném pracovním místě jakožto nové formě zaměstnávání, kterou současná vláda ČR podporuje, s cílem zlepšit možnosti pro sladění pracovního a rodinného života a umožnit tak zapojení na trh práce širšímu okruhu osob. Institut sdíleného pracovního místa v ČR není zatím legislativně upraven, přesto i v současné době existují možnosti sdílení pracovního místa více zaměstnanci. Publikace se věnuje výhodám a nevýhodám sdíleného pracovního místa pro národní ekonomiku, zaměstnavatele a zaměstnance a všímá si využití sdíleného pracovního místa mezi českými zaměstnavateli a zaměstnanci. Shrnuje i zkušenosti se sdíleným pracovním místem ve vybraných evropských zemích a diskutuje možnosti a potřebu další právní úpravy.
  Výrazy tezauru nestandardní pracovní poměr * flexibilita pracovní síly * pracovní doba * pružná pracovní doba * Česká republika * Evropa
  Klasifikační znaky4406 - Zaměstnanost
  4411 - Trh práce
  4416 - Organizace práce a pracovní podmínky
  ISBN978-80-7416-348-7
  Copy count1, currently available 1
  URL Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích (plný text)
  Document kindStudie
  Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17206PSS - Poslanecká sněmovna
  Flexibilní formy práce - sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích
 5. TitleRodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči / Pavel Bareš ; technická spolupráce: Soňa Veverková, Drahomíra Zajíčková, Věra Malá, Petr Hráský
  Author Bareš, Pavel, 1978- (Author)
  Another authors Veverková, Soňa, 1979- (Redactor)
  Zajíčková, Drahomíra (Redactor)
  Malá, Věra (Redactor)
  Hráský, Petr (Redactor)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2018
  Scope116, 4 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografie
  České a anglické resumé
  AnnotationStudie představuje výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat možnosti poskytování pomoci a podpory osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) a po VTOS při řešení problémů souvisejících s jejich rodinnou situací. V rámci tohoto výzkumu byli dotazováni pracovníci institucí penitenciární a postpenitenciární péče.
  Výrazy tezauru vězeň * rodina * výsledky výzkumu * Česká republika
  Klasifikační znaky6416 - Výzkum a duševní vlastnictví
  2806 - Rodina
  1216 - Trestní právo
  ISBN978-80-7416-324-1
  Copy count1, currently available 1
  URL Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči (plný text)
  Document kindStudie
  Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17053PSS - Poslanecká sněmovna
  Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči
 6. TitleMikrofinancování a možnost jeho využití / Soňa Veverková, Aleš Kroupa
  Author Veverková, Soňa, 1979- (Author)
  Another authors Kroupa, Aleš, 1962- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v. v. i., 2017
  Scope56, 5 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteObsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  České a anglické resumé
  AnnotationV monografii jsou popsány veřejné i soukromé úvěrové a záruční finanční nástroje, které jsou v současné době dostupné v České republice (ze zahraničních i národních zdrojů). Ukázalo se, že řada finančních nástrojů nabízených z veřejných zdrojů je pro mikropodniky reálně nedostupná (z důvodu příliš vysoké jistiny, která neodpovídá potřebám mikropodniků, administrativní náročnosti, důrazem kladeným na inovace atd.), a to přesto, že tyto nástroje jsou přímo zaměřeny na malé a střední podniky, resp. mikropodniky. V soukromém sektoru sice banky dosud nenabízejí úvěrové a záruční produkty vhodné pro mikropodniky (velká míra rizika), avšak začínající mikropodnikatel může využít nových soukromých nástrojů - peer to peer půjček či crowdfundingu. Obecně je sice současná nabídka finančních nástrojů pro mikropodniky omezená, avšak, jak ukazuje výsledek rozboru, nejdůležitějším kritériem pro nalezení vhodného finančního nástroje umožňujícího "rozjezd" mikropodnikání je kvalitní podnikatelský záměr. Monografie zahrnuje vedle ČR rovněž i zkušenosti s mikrofinancováním na Slovensku a v Rumunsku.
  Výrazy tezauru mikrofinance * půjčka * sociální politika * malé a střední podniky * mikropodnik * Česká republika
  Klasifikační znaky2426 - Financování a investice
  2416 - Úvěrové a finanční instituce
  ISBN978-80-7416-242-8
  Copy count1, currently available 1
  URL Mikrofinancování a možnost jeho využití (plný text)
  Document kindStudie
  Mikrofinancování a možnost jeho využití

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16926PSS - Poslanecká sněmovna
  Mikrofinancování a možnost jeho využití
 7. TitleDopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost / Aleš Kroupa, Petr Pojer, Soňa Veverková
  Author Kroupa, Aleš, 1962- (Author)
  Another authors Pojer, Petr (Author)
  Veverková, Soňa, 1979- (Author)
  Issue1. vydání
  PublicationPraha : VÚPSV, v.v.i., 2015
  Scope107, 6 stran : barevné ilustrace, mapy ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Jazyk resuméCzech, English
  NoteČeské a anglické resumé
  Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
  AnnotationMonografie představuje veřejně dostupné údaje o počtu heren a kasin povolených Ministerstvem financí ČR a obcemi na území ČR a současně i údaje, včetně vlastních odhadů, o počtu zaměstnanců působících v provozovnách v rámci odvětví CZ NACE 92 a oboru výroba výherních přístrojů a terminálů, který je součástí odvětví CZ NACE 32.40. Monografie rovněž poskytuje přehled o firmách působících v uvedených odvětvích. Kromě toho je součástí publikace input-output analýza dat zaměřená na zhodnocení dopadů případných legislativních změn na zaměstnanost v celé České republice a případová studie obsahující odhad dopadů na zaměstnanost v okrese Vyškov.. The monograph presents publicly available data on the number of gambling houses /gaming rooms and casinos licenced by both the Ministry of Finance and individual municipalities in the Czech Republic as well as data, including the authorsĺ own estimates, on the number of people employed by such institutions in the context of sector CZ NACE 92 and those employed in the manufacture of gaming machines and terminals which forms part of sector CZ NACE 32.40. The monograph also provides an overview of the companies operating in these sectors. In addition, the publication includes the input-output analysis of data concerning the assessment of the impact of potential legislative changes on employment in these sectors in the Czech Republic and a case study containing an estimate of impacts on employment in the district of Vyškov (Moravia).
  Výrazy tezauru hazardní hry * herna * trh práce * komerční firma * nezaměstnanost * Česká republika
  Klasifikační znaky2826 - Sociální vztahy
  4406 - Zaměstnanost
  4411 - Trh práce
  ISBN978-80-7416-229-9
  Copy count1, currently available 1
  URL Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost (plný text)
  Document kindKolektivní monografie
  Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost

  book

  Call numberLocationInfo
  E 16804PSS - Poslanecká sněmovna
  Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost